Rubriek 'Ingezonden stukken' van de Leeuwarder Courant
7-10-1999

HoHo, Bakker


In de LC van 2 oktober staat een interview met de heer Bakker van het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL). In dat interview zegt de heer Bakker dat ik in de commissie gezegd zou hebben:
"Sodemieter zo snel mogelijk die boel plat voordat de economie instort."

Ik hecht eraan te vermelden dat ik dat niet heb gezegd, nog afgezien van het feit dat een dergelijke typering een CDA-politicus onwaardig zou zijn.
Ik heb geen behoefte inhoudelijk op het interview in te gaan. Dat is te veel eer voor de heer Bakker. In elk geval is de indruk van de CDA-fractie bevestigd dat het PEL met als vertegenwoordiger de heer Bakker een nauwelijks serieus te nemen platform is in het stedelijk vernieuwingsproces. Waarvan akte.

Leeuwarden, Henk Drewel (gemeenteraadslid voor het CDA)