Eigen bericht, 13-11-1999

Actiegroep Slappe Knieën


LEEUWARDEN - Op vrijdag 12 november jl. zijn op diverse plaatsen pamfletten in de stad verschenen van de 'Actiegroep Slappe Knieën'.
Op het pamflet stond: BESCHERM ONS STADSGEZICHT en er was een binnenstad afgebeeld vol wolkenkrabbers, met o.a. een Averotoren 1, Averotoren 2, een wanstaltige torenspits die winkelcentrum Zaailand moest voorstellen en een toren in de vorm van een reusachtige penis in erectie.
De aanval richt zich tegen 'cityvorming' in de binnenstad en doet denken aan een pamflet van de Amsterdamse kraakgroepen t.b.v. een vergadering op 3 februari 1990 tegen cityvorming en voor 'een leefbare stad'....

Op dezelfde avond opende de groep via een groot stuk in de 'Te Gast rubriek' van de Leeuwarder Courant de aanval op de aantasting van de Leeuwarder binnenstad en m.n. op de plannen van de Friesland Bank om op de plaats van het gebouw van de v.m. NMB een toren van 50 m hoog neer te zetten. M.n. de PvdA of althans delen daarvan begroet de laatste tijd elke toren met gejuich en zo ook weer dit plan en is bereid bestemmingsplannen waarin voor de binnenstad een maximale bouwhoogte van 25 meter is toegestaan, achteloos opzij te zetten voor de macht van het grote geld.
Ook het idee om het Beursplein te verzieken door een new-age achtig bouwsel voor een busstation, dat van B&W van het Wilhelminaplein af moet, wordt aangevallen: 'Het ontwerp houdt geen rekening met de historische context van het gebied en gaat wat betreft materiaalgebruik en vormgeving uit van Eftelingachtige constructies. Historisch besef ontbreekt ten enemale.' De voorgestelde verkeersoplossing wordt hier (m.i. terecht) een spagetti-achtige structuur genoemd die allerlei gevaarlijke strijdigheden bevat. Ook dat klopt m.i.: De oplossing lijkt vooral gevaarlijk voor fietsers. Bovendien is het gebied qua oppervlak gewoon te klein hiervoor en dat leidt m.i. tot dergelijke gekunstelde 'oplossingen'.

De actiegroep bestaat in elk geval uit drie mensen:
V.m. actievoerder en gemeenteraadslid voor PAL/GL (daarvoor voor Axies): Piet van der Wal.
Oud-wethouder PvdA Kees Geerts! (Zeer verrassend!)
Oud-raadslid D'66 (nu steunfractie D'66?) Maurice Hoogeveen.

De rubriek 'Gehoord en Gezien' van de Leeuwarder Courant drukte op 12-11-1999 het pamflet af en schreef:
"Actievoerder Piet van der Wal ontwierp in de jaren tachtig affiches, waarop toenmalig wethouder Kees Geerts als 'Cees de sloper' werd afgeschilderd. De gemeentebestuurder had besloten de slopershamer op de huizen achter schouwburg De Harmonie los te laten. [Overigens was het ook v.m. wethouder Geerts die na een aantal jaren actie door het P.E.L. het groene licht gaf voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van de v.m. Prins Frederikkazerne voor kleine huishoudens, het grootste verbouwproject ooit voor kleine huishoudens in Leeuwarden.] Inmiddels is Leeuwarden al weer twee wethouders verder en nu hebben de gezworen tegenstanders van weleer elkaar gevonden in de actiegroep Slappe Knieen. 'Het kan verkeren', merkt Van der Wal op. Hij en de oud-wethouder ageren nu zij aan zij tegen de geplande kantoortoren van de Friesland Bank...
[Overigens werd al jaren geleden een deel van de Willemskade zuidzijde verpest - omstreeks 1980 - plus de Langemarktstraat. Kantoortorens en wanstaltige gebouwen vervingen de eens mooie gevelwand, waarbinnen ook best kantoren gebouwd hadden kunnen worden volgens een methode zoals wel in België toegepast: Sloop alles eruit, behalve de buitenmuren en de voorgevel. Bouw daarachter dan een modern kantoor op en je behoudt toch het aanzicht. Een kantoor zou zo horizontaal gezien wel achter 5 gevels kunnen zitten, als je de panden verbindt. Maar Leeuwarden laat liever die gek los uit Hardegarijp: Abe Bonnema, die nu de boel verder gaat verpesten met een meer dan 100 meter hoge kantoortoren op de hoek Willemskade/Sophialaan en later nog zo'n kreng bij de Verlaatsbrug. Als de boel dan toch verder verziekt moet worden, doe het dan goed en bouw zoiets als de Petrona-torens in Maleisië, een dubbel-toren met kantoren, hoogste gebouw ter wereld, ik meen vierhonderdzoveel meter hoog, hangbrug ertussen op 180 meter hoog, een soort sf-horror ontwerp...]

...De binnenstad is weer in gevaar, zo stellen de activisten. Om alle Leeuwarders daarvan bewust te maken, wordt de binnenstad beplakt met nieuwe affiches. Niet dat Van der Wal en Geerts zelf met de plakkerskwast op pad gaan, daar hebben ze de jongere garde bereid voor gevonden. 'Geerts waarschuwde er nog wel voor om niet op monumenten te plakken', vertelt Van der Wal. 'Maar tegenwoordig heeft de gemeente speciale plakborden, waarop staat: alleen voor het verkondigen van meningen.' Zo is zelfs het actievoeren geïnstitutionaliseerd."
Einde G&G-bericht in LC


Het wordt nu ook wat duidelijker waarom onlangs plotseling fractievoorzitter Peter de Jong van D'66 het beleid van B&W aanviel op dit punt. Uit de Leeuwarder Courant van 9-11-1999:

STADSBESTUUR LAAT LEEUWARDEN VERLOEDEREN

LEEUWARDEN - Het huidige stadsbestuur draagt in ernstige mate bij aan de verloedering van Leeuwarden. Politieke instemming met projecten als woningbouw in de Bullepolder, woontorens op de Wissesdwinger, de hoogbouw van de Friesland Bank en de kantoortoren van Bonnema voor verzekeringsconcern Achmea zijn er schrijnende voorbeelden van. [N.b. De Bullepolder is een vogel-natuurgebied aan de noordkant van Leeuwarden]

D66-fractieleider Peter de Jong betoogde dit gistermiddag tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad. Zijn bewering kwam hem te staan op een aanvaring met wethouder Peter den Oudsten (PvdA). De Jong vindt dat de projecten onvervangbare stukken stad naar de barrebiesjes helpen. Den Oudsten reageerde gebeten. [Den Oudsten begint al aardig de Appie Timmermans stijl over te nemen...] 'Het zou geheel in de traditie van uw eigen partij zijn om democratisch besluiten te respecteren. Ik vind het politieke verloedering, als u in dit verband het woord 'verloedering' gebruikt. De projecten zijn uitgebreid in de openbaarheid voorbereid en bepraat.' [Dit is de klassieke drogreden: Als een meerderheid in een gemeenteraad iets goed vindt, moet daarna de hele wereld zwijgen en mag niemand meer ooit kritiek hebben. De dictatuur van de meerderheid in een raad wil zo mensen de mond snoeren en de vrijheid van meningsuiting beperken. Merk op, dat Den Oudsten inhoudelijk niet reageert, hij valt de persoon aan. Deze stijl is vooral ingevoerd tijdens het bewind van wethouder Timmermans.]

De Jong was nauwelijks onder de indruk. 'Dat laat onverlet dat onze fractie inhoudelijk gezien vindt dat we hier de weg van verloedering inslaan.'
Einde LC-bericht

Tenslotte: Op de poster van Actiegroep Slappe Knieën stond ook het E-mailadres waaronder ze te bereiken zijn: slappeknieen@planet.nl