Uit de Leeuwarder Courant van 8-12-1999:

NIEUW STELSEL ERGERT KAMERVERHUURDERS

LEEUWARDEN - De registratie van kamerpanden in Leeuwarden verloopt moeizaam. Eigenaren proberen onder het nieuwe vergunningenstelsel uit te komen. Ze vechten de aanschrijving aan, of verzinnen constructies om buiten schot te blijven. Dit blijkt uit een gemeentelijke evaluatie van het kamerverhuurbeleid, dat sinds mei van kracht is.

De gemeente heeft sinds mei 392 kamerpanden opgespoord waarin meer dan 2 huurders wonen. Zij hebben een exploitatievergunning nodig.
Panden die pas na 1 juli 1996 kamersgewijs worden verhuurd, hebben bovendien een omzettingsvergunning nodig. Veel eigenaren vinden de leges hiervoor onbillijk hoog.
Einde LC-bericht.


Commentaar: We hebben bedoelde evaluatie nog niet gezien.
Hopelijk komt dit in de commissie stadsontwikkeling aan de orde. De gemeente heeft voor de kamerpanden maar 1 ambtenaar, bij geruchte begrepen dat er onlangs meer geld hiervoor zou zijn vrijgemaakt. Dat zou dan terecht zijn, want 1 ambtenaar kan dit onmogelijk allemaal doen. M.i. zijn er veel en veel meer kamerpanden in de stad. Al in 1984 (!) berekende de toenmalige NWR (Nationale Woning Raad, een van de voorlopers van Aedes, de koepel van WBC's, het aantal panden op 1200 stuks...
Uiteraard vinden kamerverhuurders de leges te hoog. Zij vinden per definitie elke leges te hoog, zo zitten die lui in elkaar.
Gewoon niets van aantrekken; dan gaan ze de leges maar aanvechten voor de rechter of ze stoppen maar met hun kamertjes-imperium...
Overigens vroeg onze vriend Piet Siderius onlangs een exploitatievergunning aan voor een pand in de Grote Hoogstraat, dat hij als kamerpand wilde exploiteren. Drie keer raden wat voor soort kamerpand dat wordt...
Iets voor 'geïmporteerde vrouwen' uit Rusland en Oost-Europa???

secretaris P.E.L.