Uit de Leeuwarder Courant van 3-11-1999, commentaar tussen []

PROFIJT CORPORATIES BIJ VERKOOP TE GROOT


DEN HAAG (ANP) - Een grote meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat woningbouwcorporaties onredelijk profiteren bij de verkoop van woningen aan huurders. Corporaties verkopen hun huurwoningen weliswaar met korting aan huurders, maar daar staat tegenover dat zij voor de helft delen in de winst die wordt gemaakt als het huis vervolgens weer wordt doorverkocht. [M.i. zou het beter zijn om in de koopakte te zetten dat een bepaald deel van de winst zou moeten worden afgedragen aan een Vereniging van Eigenaren. Zo'n vereniging waarvan bij verkoop van laagbouw-huurwoningen het lidmaatschap niet verplicht kan worden gesteld - ook niet in de koopakte - omdat dat in strijd is met internationaal recht, zou zo toch ondanks dat maar een deel van de eigenaren lid is, enige reserves kunnen krijgen voor bv. collectief regulier schilderwerk. M.i. kan nl. wel in een koopakte staan dat dat geregeld wordt door zo'n VvE. Wil je als eigenaar daar ook over meebeslissen, dan moet je maar lid worden van die VvE. Kortom: Een deel van de winst is dan voor de verkoper en een ander deel komt via een omweg weer ten goede aan alle woningen in het verkochte complex.]

Een zegsman van de Vereniging Eigen Huis noemde die constructie gisteren in het RTL-Nieuws 'een vorm van zakkenvullerij'. De regeling kan de woninbouwcorporaties bij de prijsstijgingen op de huidige woningmarkt honderden miljoenen guldens opleveren. Eind deze maand behandelt de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel van PvdA, VVD, CDA en D66 om het huurders met een lager inkomen gemakkelijker te maken hun huurwoning te verkopen. [Dit gaat om het B.E.W. - Initiatief wetsvoorstel Bevordering Eigen Woningbezit - Initiatiefnemer is het PvdA Tweede Kamer lid Adri Duivesteijn. Op 27-10-1999 werd overigens tijdens een hoorzitting hierover door de VNG, het Nibud en de Vereniging Eigen Huis nogal wat kritiek geleverd in de zin van: Te weinig subsidie en een te lage onderhoudsreservering. Het voorstel ging nl. uit van een reservering daarvoor van ¦60,-/mnd.
De VNG wilde dat met ¦50,-/mnd verhogen tot ¦110,-/mnd, dus ¦1320,- op jaarbasis. M.i. is dat laatste bedrag realistisch op basis van eigen ervaring m.b.t. onderhoudsreserveringen bij VvE's van appartementen. Overigens moet gezegd worden, dat het ook bijna ondoenlijk is met de huidige koopprijzen een goede subsidieregeling te ontwerpen. In zoverre zit het Duivesteijn ook niet mee, ondanks zijn m.i. goede bedoelingen.]

Einde LC-bericht.

De link van dit bericht met het Rode Dorp te Leeuwarden en de verkoopplannen van WBC Patrimonium is als volgt:
Uit een eerder bericht over het Rode Dorp:
Eerder gaf Dik al aan te denken over een constructie, waarbij eigenaren hun huis bij verhuizing weer terug moeten verkopen aan Patrimonium. Zo zouden speculanten kansloos worden en houdt de corporatie een belangrijke vinger in de pap. Dik wil niet met projectontwikkelaars in zee. Dit geldt volgens hem ook voor FNV-hypotheken, die eerder de verkoop en renovatie van huurhuizen in de Tjerk Hiddesbuurt regelde. [Het terugkopen is gebaseerd op het zogeheten maatschappelijk gebonden eigendom. Dat houdt dan in, dat de huurder de woning voordelig in bezit kan krijgen, waarbij de afspraak wordt gemaakt dat de eigenaar bij een verhuizing het huis aan de corporatie terug verkoopt. Bij terugkoop wordt de winst of het verlies gedeeld. Dit is o.a. de konstruktie bij 'Woonbron' in Rotterdam.]

Nu heeft Elzo Dik - directeur Patrimonium - in dat bericht weliswaar niet gesteld dat bij terugkoop door de WBC de winst moet worden gedeeld, maar zijn verhaal leek toch wel erg op het M.E.G.-verhaal uit Rotterdam. Bovendien vrees ik bij die konstruktie voor problemen met de inkomstenbelasting t.a.v. de renteaftrekpost hypotheekrente.
Kortom: Een gewaarschuwd mens of bewonersgroep telt voor twee: Kijk uit voor zakkenvullerij van de financieel 'slecht' staande woningcorporatie Patrimonium!

secretaris P.E.L.