De Wet Bevordering Eigen Woningbezit is door de Tweede Kamer, zij het niet ongeschonden. Zoals gemeld, ontstond op de valreep een probleem toen een meerderheid tegen de zin van de initiatiefnemers, via een amendement de regeling wilde omzetten in een MGE-achtige constructie (MGE = Maatschappelijk Gebonden Eigendom).
Er is nu een compromis bereikt.
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 17-12-1999:

KLEINVERDIENER KAN STRAKS WONING KOPEN

DEN HAAG - (GPD) - Mensen met een kleine beurs kunnen straks ook een woning kopen. De Tweede Kamer gaat akkoord met een koopsubsidie voor huizen met een maximale koopprijs van ¦247.400,-

Het plan, een initiatief van de Kamerleden Adri Duivesteijn (PvdA), Pieter Hofstra (VVD), Pieter Jan Biesheuvel (CDA) en Nicky van 't Riet (D66) dreigde nog even te stranden door toedoen van de PvdA- en CDA-fracties.

Zij stelden voor dat een koper met de verkopende woningbouwvereniging moet kunnen afspreken dat de corporatie bijvoorbeeld het onderhoud blijft doen. Maar als de huiseigenaar zijn woning later verkoopt, moet de winst met de woningbouwvereniging worden gedeeld.
[Dit is een misleidend verhaal: Het kwam er op neer dat het verplicht was dat de WBC het onderhoud bleef doen en dat gewoon in de koopakte was geregeld dat bij verkoop de helft van de winst naar de WBC ging. Dat is wel even iets anders... ]

PvdA en CDA vonden dat mensen met lage inkomens in dergelijke constructies minder financiële risico's lopen. Maar de vier initiatiefnemers van de koopsubsidie zagen dat absoluut niet zitten.
De koper moet helemaal los komen van de verkoper, vonden zij.

Om het wetsvoorstel niet geheel te laten stranden, zijn Duivesteijn, Hofstra, Biesheuvel en Van 't Riet met een compromis gekomen waar de Kamer zich achter schaart.

Een woningbouwvereniging mag bepaalde voorwaarden stellen als zij een huis verkoopt. De koper moet echter altijd de keus hebben om hetzelfde huis ook te kopen zonder die eisen. Op die manier hoeft hij niet 'vastgeklonken' te zijn aan de woningbouwvereniging als hij dat niet wil.
[Er kan dus dan bijv. het volgende gebeuren: De WBC zegt: Je mag kopen tegen 80% van de marktwaarde mits wij het onderhoud blijven doen en mits bij verkoop de helft van de winst terug gaat naar ons.
De koper zegt nee. De WBC zegt dan: Je hebt nog steeds het recht om te kopen, maar dan betaal je wel wat meer: 100% van de marktwaarde. Oh, wil je dat niet; je wilt kopen voor 80%? Nee, de prijs is 100%. De koper zegt: Laat maar zitten; ik blijf huren. Het jaar daarop verhoogt de WBC de huur met 1% extra... Dit laatste gebeurt door stichting Volkshuisvesting in Aldlân al naar huurders toe die de 'pakhuiswoningen' (twee-onder-een-kap) niet willen kopen...
Kortom: Hier komt nog veel gedonder van.]

Om voor de koopsubsidie in aanmerking te kunnen komen, mag een koper een belastbaar jaarinkomen hebben van maximaal ¦35.600.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte: De regeling is m.i. voor de Randstad nauwelijks bruikbaar. Dit is niet zozeer de initiatiefnemers verwijtbaar, maar ligt aan de enorm hoge koopprijzen. Daartegen valt gewoon geen goede subsidieregeling te maken. In theorie natuurlijk wel, maar in de praktijk is dat politiek onhaalbaar vanwege de kosten. Voor die ¦247.400,- moet je ¦50.000 eigen geld hebben, want de regeling gaat in feite tot een koopprijs van ¦197.000 Tot die koopprijs wordt subsidie gegeven. Heb je dat 'eigen geld' niet om in te brengen, dan kun je gaan tot ¦197.000 koopprijs en is er nog minder keus.
Ander probleem is, dat alleenstaanden het in de regeling met minder subsidie moeten doen. De beruchte 100%/70% verhouding die ook in de huursubsidie, de bijstand ed. zit, zit hier ook weer ingebouwd. De regeling lijkt alleen interessant voor meerpersoonshuishoudens buiten de Randstad voor woningen die 'goedkoop' door een WBC van de hand worden gedaan. Voor mensen in de bijstand lijkt me de koop nauwelijks haalbaar, tenzij je bijv. zoals in de Tjerk Hiddesbuurt kon kopen voor maar ¦60.000,- incl. een opknapbeurt. Of in de wet nu al iets is geregeld m.b.t. bijstand en eigen vermogen, weet ik niet. Het wetsontwerp signaleerde het probleem wel, maar sprak over breder overleg, uiteraard met het ministerie van Sociale Zaken. Het toegestane eigen vermogen in de bijstand dat kan zitten in de eigen woning zou nl. drastisch omhoog moeten. Het is al jaren gesteld op maar ¦15.000,- en dat slaat ook al jaren nergens meer op...

secretaris P.E.L.