Uit het blad van het ministerie van volkshuisvesting VROM.NL van febr./mrt. 2000:


Primosprognose

Woningbehoefte groeit door toename alleenstaanden

De woningbehoefte groeit wat sterker dan voorzien door de sterkere toename van het aantal alleenstaanden. Dat is het meest opvallende gegeven uit de Primosprognose 1999 die onlangs is verschenen.

De Primosprognose maakt een actuele inschatting van de toekomstige ontwikkeling van de bevolking, huishoudens en woningbehoefte, zowel landelijk als regionaal. Op basis van deze ramingen kan VROM inzicht krijgen in de toekomstige nieuwbouwopgave. De prognosegegevens worden ook gebruikt bij de voorbereiding van de Nota Wonen. [Die nota moet t.z.t. de nota uit 1988 van v.m. staatssecretaris Heerma 'Volkshuisvesting in de jaren 90' vervangen.]

Bij de opstelling van de prognose is gebruik gemaakt van de landelijke CBS-bevolkingsprognose van eind 1998 en het Woningbehoefteonderzoek 1998. Vergeleken bij de vorige prognose van 1997 valt de sterkere groei van de woningbehoefte op. Dat komt omdat uit huis gaande jongeren vaker alleen gaan wonen. Bovendien gaan samenwonende jongeren vaker uit elkaar om weer alleen te gaan wonen. Dit betekent echter niet dat de trend naar een ontspannen woningmarkt wordt omgebogen. De groei van de woningvoorraad blijft de komende jaren ruim boven de groei van het aantal huishoudens liggen. Toch zullen er in bepaalde delen van de woningmarkt flinke tekorten blijven bestaan door de grote vraag naar kwalitatief betere woningen.
Einde bericht uit blad VROM.NL. Commentaar tussen [].


Tenslotte: De groei van de woningvoorraad zou ruim boven de groei van het aantal huishoudens blijven liggen. Dit wordt als een van de redenen genoemd van 'een ontspannen woningmarkt'. Dit zegt me niks: Nieuwbouw is per definitie duur. Sluit dat dan aan bij de vraag van de groeiende groep alleenstaande jongeren? Zijn dat allemaal 'yuppen' geworden die meteen iets gaan kopen in vinex-gebieden? Ik geloof daar niks van. En die 'grote vraag naar kwalitatief betere woningen' dan? Welke groep woningzoekenden stelt die vraag dan? Vast niet de groep waar het hier over gaat.

Het blad VROM.NL meldt nog: Het onderzoeksrapport Primosprognose 1999 is te bestellen bij het Distributiecentrum VROM (distributienummer 13514/171)
Hun telefoonnummer is 0900-8052 (40 ct/minuut)
E-mail adres: vrom@wdmg.wegener.nl

Meer informatie: Ministerie van VROM, Paul van der Hoek (070-3392061)
E-mail: paulvanderhoek@bd.dgvh.minvrom.nl
Website: www.minvrom.nl/wonen/primos/

secretaris Ver. P.E.L.