De 'hitparade' qua belangstelling voor huurwoningen tot ¦650,- van de woningcorporaties

Bron: Lijst van 'Resultaten vorige Woonwijzer(s)' uit blad Woonwijzer nr. 26 van 21-12-2000


In het verleden is gesteld dat we zo nu en dan een lijstje zouden publiceren van woningtoewijzingen volgens het systeem met de woonbonnen zoals dat geldt voor corporatiewoningen tot ¦650,-
Hoogste tijd voor een nieuw overzicht, deze maal uit de laatste Woonwijzer van het jaar 2000. Een blik op de lijst met 'Resultaten vorige Woonwijzer(s)' met het overzicht van de toewijzingen en het aantal ingestuurde bonnen.
Betreft WoonWijzer 26 van 21-12-2000:

Groep 'starters:

De top 3 qua bonnen:

 1. 65 bonnen: P S Gerbrandyweg 71 d Portiekflat (Bloemenbuurt)
 2. 64 bonnen: P S Gerbrandyweg 137 Onderwoning (Bloemenbuurt)
 3. 51 bonnen: Sweelickstraat 51 Onderwoning (Valeriuskwartier/Oud-West)

N.B.: Deze onder- en bovenwoningen ooit nog eens gered van sloop via het PEL.
Ze zijn erg gewild omdat ze heel goedkoop zijn.

Aantal toegewezen woningen: 21 stuks.

Gemiddeld aantal bonnen/woning: 27,71 stuks.

Groep 'starters/doorstromers':

 1. 114 bonnen: Kalverstraat 11 Eengezinswoning (Koestraten/Oud-Oost)
 2. 73 bonnen: Koestraat 6a Eengezinswoning (Koestraten/Oud-Oost)
 3. 50 bonnen: Valeriusstraat 74 b Portiekflat (Valeriuskwartier/Oud-West)

Aantal toegewezen woningen: 18, waarvan 3 stuks via een urgentie.

Gemiddeld aantal bonnen/woning: 29,26 stuks.

Groep 'doorstromers':

 1. 67 bonnen: Schapestraat 35 Eengezinswoning (Cambuur)
 2. 57 bonnen: Schoppershofstraat 6 Eengezinswoning (Cambuur)
 3. 8 bonnen: Kleine Wielenstraat 7 Eengezinswoning (Wielenpolle)

Aantal toegewezen woningen: 3 stuks. (Heel weinig aanbod dus voor doorstromers die woning zoeken beneden de ¦650,-)

Gemiddeld aantal bonnen/woning: 44,00 stuks.

Groep 'senioren':

N.B. Deze groep is als aparte groep sinds afgelopen herfst in het blad Woonwijzer verschenen. Het gaat hierbij alleen om 'doorstromers' en de minimumleeftijd is 40 jaar of ouder. (verschilt per aangeboden woning)
Bij deze groep worden ook woningen aangeboden buiten Leeuwarden. Deze tellen we niet mee qua bonnen en worden bij de totalen weggelaten. Het gaat ons alleen om woningen in de stad Leeuwarden. Het kan hier ook 'schaarse' woningen betreffen die duurder zijn dan ¦650,-/mnd.

 1. 13 bonnen: Archipelweg 73 Galerijflat-4-hoog (Heechterp)
 2. 4 bonnen: Dekamastraat 35 Appartement (Rengerspark-gebied)
 3. 4 bonnen: Esdoornstraat 8 c Galerijflat-4-hoog (Schieringen)

N.B.: Twee woningen op een gedeelde tweede plaats.

Aantal toegewezen woningen in Leeuwarden: 6 stuks.

Gemiddeld aantal bonnen/woning: 4,33 stuks.

N.B.: Gezien het lage gemiddelde kun je je afvragen of het maken van een aparte groep 'senioren-woningen' met een leeftijdsblokkade wel verstandig is, afgezien van het meer principiële argument dat het leggen van leeftijdsblokkades discriminatie op leeftijd is. Dit tenminste, voorzover de woning zich niet qua voorzieningen of aangeboden diensten niet onderscheidt van de woning 'voor alle leeftijden'. Het is overigens niet zo dat de overige 'doorstromerswoningen' geblokkeerd zijn voor ouderen, zodat het wellicht zo kan zijn, dat men vindt dat bij de seniorenwoningen te weinig keus is of dat men ondanks dat men zelf oud is, niet 'tussen dat stelletje oude zakken' in wil wonen... (Ook hiervan kennen we praktijkgevallen...)

De WoonWijzer met daarin de toewijzingslijst verschijnt elke 14 dagen.
Het begon in 1999 op te vallen: Het aantal bonnen/woning ging stijgen en dit jaar zette dat beeld zich voort. In zoverre is het resultaat zoals hierboven vermeld 'normaal'.
M.a.w.: Deze lijst is geen toevallige 'uitschieter'. We zijn van plan zo nu en dan opnieuw zo'n lijstje te publiceren.
Belangstellenden kunnen dit overigens zelf ook volgen: Bij de balie van het Stadskantoor liggen losse exemplaren van de WoonWijzer, die meegenomen kunnen worden.

Secretariaat Ver. PEL