Terwijl de daling van de werkloosheid is gestopt, de prijzen van de koopwoningen vanaf september weer aan het dalen zijn en zowel de economie in de USA als hier begint 'af te vlakken' of wellicht wegglijdt in een recessie, gaat de gemeente onverdroten door met haar sloopplannen voor goedkopere woningen. Wellicht krijgen ze haast, zodat er al veel plat ligt als er daadwerkelijk een recessie optreedt.
Eerdere uitspraken van CDA-er Drewel in de Leeuwarder gemeenteraad wezen daar al op.
Deze maal gaat het opnieuw om de Vegelinbuurt met een kleine 200 woningen.
Eerder al had de meerderheid van de Commissie Stadfsontwikkeling het bwewonersplan dat uitging van beperkte sloop en een verbeter- en samenvoegplan voor de laagbouwwoningen verworpen, maar had gesteld dat B&W nader moesten uitzoeken hoeveel woningen gesloopt zouden moeten worden en welke precies. Hierbij is een aantal genoemd van 125 tot 160 woningen.
Ondanks dat pas op 16 januari 2001 de Commissie Stadsontwikkeling het opnieuw gaat hebben over de Vegelin, stuurt de gemeente de lokale 'goog' al langs de deuren om de bewoners (eenderde deel van de woningen wordt bewoond door de eigenaar zelf; de rest is verhuurd) te vertellen dat hun huis gesloopt wordt.
Uit de Leeuwarder Courant van 20-12-2000:


SLOOPBERICHT VOOR 152 BEWONERS VEGELINBUURT

LEEUWARDEN - De gemeente heeft 152 huishoudens in de Vegelinbuurt en omstreken bericht dat hun woning tegen de vlakte gaat. Sloop is vooral voorzien in de Eerste, Derde, Vijfde en Zesde Vegelindwarsstraat, langs de zuidkant van de Ypeystraat en een blok tegenover snackbar De Horizon.
Ook de winkels met bovenwoningen aan de Fruitstraat gaan plat.
[Het lijkt er dus op dat gedeeltelijk of geheel de 2e, 4e, 7e en 8e Vegelindwarsstraat blijven staan en de noordzijde van de Ypeystraat.
Snackbar 'De Horizon' zit op Ypeystraat 2 en een blok woningen daartegenover zou dus ook plat moeten. Hoewel we al eerder het vermoeden hadden dat ook de flat aan de Fruitstraat bedreigd werd met sloop, blijkt dat nu bevestigd te worden: Het gaat om de enige flat daar met drie- en vierkamer appartementen en winkel- en bedrijfsruimte op de begane grond.
Het gaat tevens om koopflats, maar zoals bekend, mag dat niet deren: Eigendom of niet, gewoon oprotten, vinden B&W!
Dit is de eerste koopflat die gesloopt wordt en zoals eerder al gesteld, willen B&W op termijn alle koopflats met een portiek en zonder lift (gaat meestal om 3-hoog of lager; nooit hoger) ook plat hebben. Dat is m.i. ook een reden waarom de Tweede Heliconflat aan de Rondweg, waarvoor 'upgrading' plannen worden uitgebroed, subsidie is geweigerd voor een verbeter- en onderhoudsplan van hun Vereniging van Eigenaren.
Kortom: Kleine huishoudens (want daar gaat het meestal om bij koopflats) die in de wat oudere flats wonen worden ook verjaagd en gedeporteerd in het kader van de haat van het College tegen kleine huishoudens als ze niet echt rijk zijn. Dat zij vaak met de huidige hoge woningprijzen niks anders meer kunnen kopen en de goedkope huurwoningen ook aardig 'op' raken, zijn ze gedwongen om duur te gaan huren of om iets te kopen buiten de stad.
Hiermee wordt weer een B&W-doel bereikt: Mensen met weinig geld de stad uit, de rijken er in.
Overigens ben ik me ervan bewust dat woorden en argumenten hiertegen niet helpen; dat komt pas weer als zowat alle goedkopere woningen gesloopt zijn en de druk op de onderste segmenten van de woningmarkt zo hoog zijn geworden dat de wal het schip gaat keren.]

De Eerste Vegelindwarsstraat zal wijken voor een laan met bomen. De gemeente wil in het gebied 190 nieuwe woningen bouwen in een prijsklasse vanaf ¦220.000. Wellicht zitten er enkele huurwoningen tussen.
[Ik zou zeggen: Laat maar zitten: Die worden toch zo idioot duur dat je er qua sociale woningbouw niks aan hebt.]
De resterende woningen in de wijk worden opgeknapt. Het plan zal in zeven jaar worden uitgevoerd.
[Er is bij mijn weten nog steeds geen projectontwikkelaar noch een woningcorporatie die voor projectontwikkelaar wil spelen, in zicht voor de nieuwbouwplannen. Ook hier lijkt te gelden: 'Als het eerst maar plat ligt'.]

Burgemeester en wethouders zijn gisteren met de plannen akkoord gegaan.
In hoeverre het college voor het exploitatietekort van bijna ¦21 miljoen dekking heeft gevonden is nog niet bekend.
[Wellicht gaan ze opnieuw aan een prijsvraag meedoen?...]
Om de vernieuwing van de Vegelinbuurt en omstreken te financieren is flinke nieuwbouw voorzien tussen Achter de Hoven en de Potmarge. Over dit deel van het wijkplan hebben b. en w. gisteren nog geen besluit genomen.
[Dit was bij eerdere discussies altijd een heet hangijzer: Hoeveel groen in de 'Groene Long' wordt opgeofferd voor nieuwbouw; nieuwbouw die deels als 'kostendrager' moet fungeren voor de Vegelin?
Bouwen ze weinig, dan is er qua geld een tekort, bouwen ze veel, dan blijft er geen groengebied meer over en is het mooie eraf.]

De wijkbewoners reageren verdeeld op het plan van de gemeente. "Jammer dat de Ypeystraat er niet helemaal af gaat", zegt Michel Grootbleumink, eigenaar van een huis in de Van Syszamastraat. Sloop van de achterburen zou hem de begeerde tuin hebben opgeleverd.
[Altijd makkelijk praten over sloop van het huis van de buren. En ook zo principieel: Als ik m'n tuintje maar krijg...
Je vraagt je af waarom hij zijn huis dan ooit kocht, als de situatie dan zo waardeloos is qua tuin.]

Zijn eigen rijtje wordt geheel gerenoveerd, dat van de achterburen gedeeltelijk. "Ik weet niet of ik hier wel iets mee opschiet. Ik hoop dat ze de renovatie subsidiëren."

"Prima, fantastisch", zegt Henk van Apeldoorn over het plan. De eigenaar van de LPG-garage op de hoek van Achter de Hoven en de Eerste Vegelindwarsstraat wil na twintig jaar graag weg uit de verpauperde buurt.
Met de gemeente onderhandelt hij al twee jaar over verplaatsing van zijn bedrijf. Er is zicht op een akkoord. "Vandaag verwacht ik een telefoontje."

Het huurhuis van bestuurskunde-student Harold Hofstra in de Derde Vegelindwarsstraat is ook weggegumd. Zijn rijtje maakt plaats voor koophuizen. "Logisch, het is hier gewoon een bende met al die verslaafden en alcoholisten."
[Weer iemand die geen onderscheid kan maken tussen beheer van een buurt en de woningen zelf. Kortom: Verplaats gewoon de junks en de alcoholisten en het is weer klaar. Typisch geval van 'bestuurs-onkunde'...]
In vier jaar tijd zag hij iedereen komen en gaan.
"De wijk wordt beter van een rigoureuze aanpak", denkt hij.
Interesse in een koopwoning in de Vegelinbuurt? "Weet ik niet. Hangt af van waar ik een baan krijg."
[Hangt ook af van OF je een baan krijgt.]

"Het is een goed plan, maar we moeten maar afwachten hoe de sociale afwikkeling is", vindt ijzerwarenhandelaar Watse van der Wal van de Spoorstraat.
[Moet hij nodig over praten als v.m. huisjesmelker in de Vegelin en als zodanig mede-verantwoordelijke voor het kapot maken van deze buurt. Tevens is hij de man van een 'burgerwacht' tegen junks, een burgerwacht waar zelfs de politie niet mee wilde samenwerken. Later kreeg hij een veroordeling aan z'n broek wegens mishandeling van een huurder van hem die hij de achterstallige huur wilde laten betalen door diegene de homo-hoer ('broodpoot') te laten spelen bij de Groene Ster.
Kortom: De juiste man om over de sociale afwikkeling te spreken...]

"Mijn loods in de Van Sytzamastraat moet weg. Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel. Eerder hadden ze gezegd dat hij kon blijven staan."
[Of dit ook nog wijst op gedeeltelijke sloop in deze straat van woningen is me op dit moment nog niet bekend.]

Het eigen huis van Elisabeth Boorsma in de Ypeystraat gaat ook tegen de grond: "Ik heb het gehoord van de buren. Maar het duurt allemaal nog jaren, hebben ze gezegd. Nee, ik maak me er nu niet druk over. Dat zien we dan wel weer."
[Hoelang dat duurt is m.i. heel moeilijk te zeggen: Het zou ook veel eerder kunnen gebeuren als de gemeente blijft uitgaan van het idee: "Als het eerst maar plat ligt." In feite is haar huis nu al onverkoopbaar aan mensen die hier zelf willen wonen. Hoogstens een speculant die het alleen te doen is om de grond en tijdelijk wat kamers gaat verhuren, is bereid om haar woning met een uiteraard te laag bod op te kopen.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Het valt me op in dit bericht, dat alleen mensen aan het woord komen die voor sloop zijn. Niemand van de Werkgroep Vegelin lijkt iets te zijn gevraagd. Overigens is het erg stil rond hen geworden: Ze hadden nadat hun verbouw- en opknapplan door de Raad in meerderheid was genegeerd, zich gewend tot advocaat Gina Kamsma, maar sindsdien lijkt er weinig te gebeuren.
Nu ja, advocaat Kamsma is ook de huisadvocate van Beter Wonen Leeuwarden en BWL was in het verleden ook in beeld als mogelijke projectontwikkelaar voor nieuwbouw in dit gebied. Tevens is Kamsma thans voor Nieuw Wonen Friesland bezig met een huuropzeggingsprocedure tegen een van de laatste bewoners van de S8-flat Jan Evenhuisstraat. Formeel hoort dit natuurlijk niets uit te maken, maar in de praktijk maakten wij het wel mee dat in een zaakje waar het PEL een deurwaarder voor nodig had, het nog een toer was iemand te vinden, omdat zoals werd gezegd 'Woonservice een goede klant van ons is'.
M.a.w.: Hoe hard loopt Kamsma voor de Vegelinbuurt?...

secretaris Ver. PEL