Onlangs berichtten we over een brief die Huurdersvereniging De Bewonersraad had verspreid onder huurders van Patrimonium en BWL te Leeuwarden. Men zou volgens die brief 'automatisch' lid zijn van die huurdersvereniging en ook tegelijk nog eens van de huurdersvereniging in de wijk, bv. HV Bilgaard.
Gelukkig zagen meer mensen dat dit zo helemaal niet kan, want in de rubriek "Ingezonden stukken" van de Leeuwarder Courant van 11-12-2000 stond het volgende ingezonden verhaal:


Ongevraagd lidmaatschap is te gek voor woorden

BEWONERSRAAD

Onlangs ontvingen huurders in Leeuwarden bericht van de huurdersvereniging De Bewonersraad. Deze koepelorganisatie van en voor huurders in Friesland opende in de Wijnhornsterstraat een nieuwe vestiging. Om leden te werven heeft men meteen maar even iedere huurder ongevraagd lid gemaakt. Gratis weliswaar, maar vanaf 1 december 2000 [Volgens de brief van de Bewonersraad vanaf 1-12-2001] wordt maandelijks een ledenbijdrage van ¦1,25 geïncasseerd. Tenzij men van te voren te kennen geeft geen lid te willen blijven. De woningcorporaties werken mee en geven naam en adres van de huurders door aan De Bewonersraad (!).
Tegelijkertijd wordt men lid gemaakt van de huurdersvereniging in de eigen wijk. Ik vind dit een zeer eigenaardig beleid. Te gek voor woorden eigenlijk. En juridisch gezien hopelijk niet haalbaar. Het zou namelijk betekenen, dat iedere al of niet duistere organisatie mij maar lid kan maken, tenzij ik daartegen bezwaar aanteken. Van een Bewonersraad die individuele rechten zo met voeten treedt, wil ik niet eens lid zijn.
Zelfs niet gratis. En dat moet ik niet hoeven melden!

Leeuwarden
Annemarie Visser
Einde ingezonden stuk in LC. Commentaar tussen [].