Nadat wethouder Bilker eerst de corporaties een 'ultimatum' had gesteld m.b.t. de voortgang van de onderhandelingen over Stedelijke Vernieuwing en dat later toch maar weer inslikte, werd via de pers door een van de corporaties gereageerd richting stadhuis en gemeenteraad. De andere corporatie Nieuw Wonen Friesland zweeg in het openbaar. Zij zijn ook meer dan Corporatieholding Friesland geneigd om de gemeente haar zin te geven. Of dat komt omdat ze nog grote leningen uit het verleden zouden hebben openstaan bij de gemeente, zoals we hoorden, blijft speculatief.
Uit de Leeuwarder Courant van 30-11-2000:


CORPORATIES WILLEN MET POLITIEK OM TAFEL

LEEUWARDEN - De woningbouwcorporaties Friesland en Nieuw Wonen willen zo snel mogelijk een vergadering beleggen met de raadscommissie stadsontwikkeling om hun visie te geven op de stedelijke vernieuwing.
[Natuurlijk achter gesloten deuren, dat is al eerder gebeurd...]
Directeur Henk Deinum van de Corporatieholding vindt spoedig contact met de raadspolitici nodig, omdat volkshuisvestingswethouder Bearn Bilker een "te iensidich byld" zou geven van de stand van zaken.
[Dit slaat op de notitie die Bilker onlangs stuurde aan de Commissie Stadsontwikkeling; een notitie die eerst openbaar was en toen weer niet.]

De Corporatieholding heeft volgens Deinum al bijna een jaar geleden een aanbod gedaan voor participatie in de stedelijke vernieuwing in de komende tien jaar. In september is dit aanbod geformaliseerd, maar het gemeentebestuur reageert er niet op, aldus Deinum.
[Formeel gesproken richting CHF waarschijnlijk inderdaad niet, maar in de notitie van Bilker levert hij kritiek op dat aanbod en wijst het in feite van de hand.]

In ruil voor meerjarenafspraken en uitzicht op bouwkavels in Leeuwarden-Zuid is de Corporatieholding bereid tot 2010 ¦75 miljoen tot ¦125 miljoen te steken in de onrendabele kosten van het opknappen van Leeuwarder wijken. Bilker stelt in zijn notitie dat de corporaties geneigd zijn de dekking van de tekorten bij de gemeente neer te leggen.
[En de gemeente heeft de neiging een deel van de kosten voor het opknappen van de woonomgeving bij de corporaties neer te leggen...
Kortom: De pot verwijt de ketel.]

"Der ûntsteane sa bylden, dy't net klopje", vindt Deinum. De corporaties willen de fractiewoordvoerders bijpraten, voordat de commissie half december aan de hand van Bilkers notitie met de wethouder in debat gaat.

De corporaties zullen zich de eerste jaren vrijwel zeker concentreren op stedelijke vernieuwing in de Vrijheidswijk. De Corporatieholding wil in de Vrijheidswijk aanzienlijk minder slopen dan was voorzien.
[Maar wat dan gespaard blijft voor sloop is onduidelijk.
Een of meer van hun splitlevel-flatblokken aan de Annie Westlandstraat?
Laten ze meer laagbouw staan dan eerst was voorzien?
Vooralsnog zit de andere corporatie NWF meer op de slooptoer, zonder dat ze een vervangend nieuwbouwplan achter de hand hebben.
Dat blijkt bv. uit hun sloopaanvragen voor de Wierdaflat en de S8-flat Jan Evenhuisstraat. Wat komt daar op die plaatsen voor terug wat betreft NWF?
Niets...
Dus gewoon het oude scenario net als in de tweede helft 80-er jaren in De Meenthe toen daar de S8-flat aan het water plat ging. Daar ligt nu nog steeds een grasveldje...]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].