Na alle negatieve berichten over sloop en sloopplannen zijn er eindelijk weer een paar positieve ontwikkelingen te melden.
Uit de Leeuwarder Courant van 14-11-2000:


GROTE OPKNAPBEURT HUIZEN VRIJHEIDSWIJK

LEEUWARDEN - Bijna tweehonderd flatwoningen aan de Canadezenlaan krijgen binnenkort een grote opknapbeurt. Corporatie Nieuw Wonen Friesland brengt nieuwe liften en entrees aan. De woningen worden geïsoleerd en de galerijen krijgen nieuwe hekken.
[Maar er staat niets in over eindelijk eens die blokCV die al vanaf de oplevering draait en een gasvreter is, eens te vervangen door individuele ketels. Patrimonium deed dat bv. vorig jaar wel in hun flats in Westeinde. Ook zou dit in de Canadezenlaan en op het Dragoonsplein een goede gelegenheid zijn om die warmtemeters er dan tevens uit te gooien, want met die dingen blijft er ook heel wat geld aan de strijkstok hangen qua stookkosten omdat de vaste lasten van deze kosten daardoor gigantisch stijgen.]

De verhuurder is eerder al begonnen met vernieuwing van 239 huizen op het Dragoonsplein. Deze laatste renovatie wordt komend jaar afgerond.

De gemeente en de corporaties willen flink gaan slopen in de Vrijheidswijk en Bilgaard. Het is nog onduidelijk welke huizen op de nominatie voor afbraak staan. "Maar de woningen die we nu gaan renoveren, worden in ieder geval niet gesloopt. Dat zou weggegooid geld zijn", verzekert Sije Holwerda van Nieuw Wonen.
[Eerder stond in een uitgelekt stuk van de gemeente een kaartje afgebeeld waarop stond aangegeven dat pakweg 2004/2005 de twee flats aan het Dragoonsplein gesloopt zouden worden. Het stuk, waarmee B&W indertijd de onderhandelingen met de corporaties in wilden gaan, viel echter in handen van de Leeuwarder Courant, die prompt het kaartje afdrukte in de krant.
Het lijkt er nu op dat in elk geval die sloopdreiging-op-termijn is geweken.
De flats aan de Canadezenlaan zijn voorzover ons gekend, nooit met sloop bedreigd geweest. In beide gevallen gaat het overigens om vrij dure huurflats waarin veel ouderen wonen.]

De flats trekken veel ouderen, die genieten van het uitzicht en de rust.
[Nee, de minimum leeftijdsgrenzen voor woningtoewijzing hier zijn zo, dat mensen beneden de 40 hiervoor geen woonbon kunnen insturen. Dat is dus iets anders.]
De corporatie wil dit bevorderen door in samenwerking met verzorgingsinstelling Palet ouderenvoorzieningen te bieden.

Hierbij valt te denken aan een maaltijdservice, een postkantoortje of een zorgpunt. Ook worden de galerijen rolstoelvriendelijker. Architect Abe Bonnema is aangetrokken om de flats een mooi uiterlijk te geven.

De woningen zijn sinds hun bouw in 1973 niet meer van binnen gerenoveerd.
Ze worden in hun geheel voorzien van dubbel glas en krijgen allerhande voorzieningen om warmte te besparen. Nieuw Wonen richt voor de Canadezenlaan binnenkort een gerenoveerde modelwoning in, zodat de bewoners vooraf een indruk krijgen van de aanpassingen.

Deze vernieuwingen voor de Canadezenlaan kosten ¦6 miljoen, de voltooiïng van het Dragoonsplein kost ¦2 miljoen. Mogelijk krijgen de bewoners na renovatie een huurverhoging. Een bewonerswerkgroep onderhandelt hierover met de corporatie.
Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Uit de Leeuwarder Courant van 23 november 2000:


BILGAARD VOORLOPIG UIT BEELD VOOR SLOOP

LEEUWARDEN - De Leeuwarder wijk Bilgaard komt de komende vijf jaar vrijwel zeker niet in aanmerking voor stedelijke vernieuwing. Dit zegt Henk Deinum, directeur van de woningcorporatie Beter Wonen in Leeuwarden.
[Deinum is intussen ook directeur geworden van Patrimonium en heeft naar verluidt zijn eigen kantoor verplaatst van BWL naar het gebouw van Patrimonium om 'dicht bij de pers' te zitten, zoals gezegd wordt. Het gebouw van de Leeuwarder Courant staat vlak naast het kantoor van Patrimonium...]

Deinum rekent er op dat de gemeente en de corporaties zeer binnenkort bekend zullen maken dat zij prioriteit geven aan de herstructurering van de naastgelegen Vrijheidswijk. "Dit betekent dat Bilgaard niet eerder dan in 2005 of 2006 aan de beurt komt." Bij de stedelijke vernieuwing gaat het om sloop, herbouw en herinrichting.

De directeur reageerde vanochtend op een gepeperde brief van de huurdersvereniging Bilgaard. Deze club luidt de noodklok over het achterstallig onderhoud aan de woningen in het oostelijk deel van de wijk.
Deze club luidt de noodklok over het achterstallig onderhoud aan de woningen in het oostelijke deel van de wijk. De huurders zijn het slachtoffer van "de langdurige impasse" in de discussie over de vernieuwing van de Noordrand, meent secretaris Margreet van der Laan.
"Het steeds opnieuw uitstellen van groot onderhoud heeft geleid tot een onaanvaardbare situatie: verrotte kozijnen, tochtige woningen. Wij vinden het niet verantwoord dat de bewoners opnieuw de winter in gaan in huizen die allesbehalve winterhard zijn."
[Kennelijk probeert Huurdersvereniging Bilgaard een aantal dingen tegelijk: Hun slechte naam wat kwijt te raken als club die stiekum koos voor sloop bij de Hooidollen/Jokse en de huurders en leden had verraden, het initiatief nu over te pakken van Bewonerscomitee SIS in de Meenthe en zich te profileren i.v.m. het 'dubbellidmaatschap' wat plotseling alle huurders van BWL/Patrimonium zouden hebben van zowel HV 'De Bewonersraad' als HV Bilgaard...
Uiteraard wachtten ze met hun brief totdat de geplande sloop van de Meenthe voorlopig buiten beeld lijkt te zijn geraakt. Als die sloop nog wel acuut op de planning zou staan, hadden ze zich daar mee akkoord verklaard 'namens alle huurders' die toch immers ('automatisch'...) lid zijn...
Het is duidelijk dat het signaal ook is: Het moet afgelopen zijn met al die losse bewonerscomiteetjes die als paddestoelen verrijzen zodra ergens het woord 'sloop' valt. Dat ging indertijd ook wat zo met het v.m. 'Bilgaard Belangen'.
Over dat 'dubbellidmaatschap' dat zo maar 'automatisch tot stand kwam via HV De Bewonersraad, berichtten we al eerder. Laatstgenoemde club bestond in Drachten overigens altijd uit een stelletje strooplikkers van de corporaties, zo verklaarde een indertijd al snel uit dat bestuur gestapt ex-bestuurslid van De Bewonersraad tegenover ons.]

De vereniging is "het gesol" spuugzat en kondigt bewonersacties aan, als de gemeente en BWL voor het einde van het jaar geen concrete wijkvernieuwingsplannen bekend maken.
[Kijk, daar gaan we weer: Die wijkvernieuwingsplannen kun je beter niet hebben op de manier zoals zou gebeuren als BWL en gemeente het eens waren. Want dat zou vooral sloop en vervangende nieuwbouw betekenen in de vorm van dure koopwoningen. Het is beter zoals het nu gaat, zie ook de volgende alinea.]

Deinum vindt de kritiek terecht. "De huurders hebben in feite gelijk". Ze kunnen maatregelen tegemoet zien: "Deze winter zullen we noodzakelijk onderhoud plegen. Op heel korte termijn zullen we hierover met hen overleg plegen."
[Nu is het maar net met wie: Met het Bewonerscomitee SIS of met HV Bilgaard.
Dat laatste betekent dan: Over u en zonder u en dat is fout.]

Vooralsnog gaat het om de aanpak van 150 laagbouwwoningen in de Mondriaanwijk (voorheen De Meenthe). "In de kozijnen zit houtrot. Die gaan we vervangen." Ook de lift van de zeven-hoogflat aan de Kei wordt aangepakt.
[Of dat vervanging betekent weet ik niet. Laten we het hopen. Er moet niet vergeten worden dat ook deze flat met sloop wordt bedreigd in de gemeentelijke plannen: Hun geplande Ee-eiland laat op de kaart het water dwars door de flat lopen...
Sloop had dat dus geworden.
Nu dus niet; hopelijk voorgoed...]

Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].