Eigen bericht

Sloopplannen Patrimonium voor deel flats Stuyvesantweg

LEEUWARDEN 28-11-2000 Vandaag bereikte ons een verhaal dat betrouwbaar lijkt maar waarvan we de bronnen niet kunnen noemen op deze plaats.
Woningcorporatie Patrimonium Wonen, onderdeel van Corporatieholding Friesland, zou het voornemen hebben om:

  1. In 2003 de twee middelste blokken flatwoningen aan de Peter Stuyvestantweg aan de binnenzijde van de rondweg te slopen.

  2. In 2006 de flats aan de buitenzijde van de rondweg aan de Peter Stuyvesantweg te slopen. Achter deze flats bevindt zich de Schepenbuurt met flats en laagbouw, die niet van Patrimonium is, maar van Nieuw Wonen Friesland. Daar in feite alle oudere wijken met goedkopere woningen met sloop worden bedreigd door de sloopplannen van de Stedelijke Vernieling, acht ik ook het voortbestaan van de Schepenbuurt op termijn onzeker.

Toen wethouder Bilker onlangs van de sloopvoornemens hoorde zou hij gezegd hebben: "Waarom weet ik hier nooit iets van af" o.i.d., wat toch wel wat de sfeer tekent tussen corporaties en gemeente.

De flatblokken staan in de buurt van de Condens (Friesland Diary Foods) en zijn (deels) nog ontworpen door architect Arjen Witteveen, die in de dertiger jaren o.a. het v.m. en helaas in de tachtiger jaren gesloopte St. Joseph pension bij Voorstreek en Amelandsstraat ontwierp. Het zijn een van de eerste na-oorlogse portiekflats van de stad en zeker qua ontwerp niet de lelijkste. Ook de verhuur loopt nog steeds goed, alleen niet aan dat deel van de bevolking zoals het gemeentebestuur graag in de stad ziet wonen.
Volgens de huidige normen zijn ze geschikt voor verhuur (of verkoop?) aan kleine huishoudens, startende gezinnen of alleenstaanden. Ze zijn onlangs ook opgeknapt en weer helemaal geschilderd.
Kortom: Zoals zo vaak bij hedendaagse sloopplannen: Aan de woningen mankeert m.i. niets, alleen de huurders zijn ongewenst op die plaats, hoewel de buurt niet als 'slecht' bekend staat in de zin van veel overlast, onderlinge heibel ed.

De sloopvoornemens sluiten aan bij de suggesties en voorstellen die in december 1999 in een van de bijlagen bij de toen door de Raad aangenomen Kadernota Stedelijke Vernieuwing werden gepresenteerd. Het ging om de visie die stedebouwkundig bureau 'West 8' uit Rotterdam had op de stad.
Een van hun punten was, dat ze stelden dat de rondweg 'geupgraded' moest worden. Dat wil zeggen: Sloop van de meeste flats en vervanging daarvan door nieuwbouw in de vorm van stadsvilla's en dure koopappartementen.
Waar de huidige huurders dan moeten blijven interesseert stedebouwkundige plannenmakers uiteraard niet...

Ik vraag me af in dit verband wat er eigenlijk terecht komt van eerder gelanceerde PvdA-plannen in hun nota: "Zo woont iedereen met plezier", waarin o.a. i.t.t. het B&W-standpunt werd gesteld dat ook flats onder voorwaarden verkocht zouden moeten kunnen worden aan de huurders en waarin werd gesteld dat ook kleine huishoudens de mogelijkheid zouden moeten hebben om iets te kopen. Met de Wet Bevordering Eigen Woningbezit per 1 januari in aantocht, lijkt me dit toch de kans om te proberen Patrimonium van haar sloopvoornemens af te brengen.

Secretariaat Vereniging PEL