Eigen bericht


LEEUWARDEN 28-11-2000 De openbare behandeling in de Commissie Stadsontwikkeling van 28-11-2000 over de notitie die wethouder Bilker had geschreven over de voortgang of beter gezegd het gebrek aan voortgang van de Stedelijke Vernieuwing bleek toch niet openbaar te zijn...
Wethouder Bilker zei voorafgaand aan de vergadering tegen ondergetekende dat hij het daar ook niet mee eens was...
Voorafgaand aan de vergadering was er volgens insiders ruzie hierover geweest tussen CDA-er Bilker en CDA-er Klaas de Vries, voorzitter van de commissie Stadsontwikkeling over de vraag: Nu wel of niet openbaar...
Deze was onderling via de e-mail uitgevochten waarvan andere raadsleden hadden mogen meegenieten. De Vries zou hebben gesteld dat hij 'zijn agenda' niet overhoop liet halen en dat er te kort tijd was geweest voor de commissieleden om het verhaal te lezen.
Wellicht sprak hier de opvolger van Bilker?!
Bij de Leeuwarder Courant schijnt al een weddenschap te lopen over de val van Bilker...
Hoe dit ook zij, de ambtelijk secretaris van de commissie deelde me in de pauze van het openbare gedeelte mee dat de notitie nu verder in de openbare vergadering komt van de Commissie Stadsontwikkeling van 19 december a.s.

secretaris Ver. PEL