Zoals al gemeld door ons probeert de Drachtster huurdersvereniging De Bewonersraad, die waarschijnlijk hier door woningcorporatie CHF (Leeuwarder onderdelen woonbedrijf BWL en woonbedrijf Patrimonium) binnen zijn gehaald en ook de zegen hebben van B&W (Bilker gaat 1-12 a.s. lintjeknippen om hun nieuwe vestiging te openen die toevalligerwijs op hetzelfde adres zit als Woonconsumentenbelangen die nu echt eindelijk ter ziele is) voet aan de grond te krijgen in Leeuwarden door te roepen dat 'alle huurders' automatisch lid zijn...
Dikke bluf dus; zo werkt dat niet.
Uit de Leeuwarder Courant van 24-11-2000:


FRIES HUURDERSBOLWERK ONTGINT LEEUWARDEN

LEEUWARDEN - De Drachtster huurdersvereniging De Bewonersraad gaat de Leeuwarder huurders organiseren. De belangenclub maakt de goed negenduizend huurders van de Leeuwarder corporaties BWL en Patrimonium automatisch een jaar lang lid. Wie dit niet wil, moet zelf opzeggen.
[Dit is een brutaal trucje dat bekend staat als 'de negatieve optie'. 'Wie zwijgt stemt toe' is het eigenlijk. Maar het trucje is niet rechtsgeldig.
De Bewonersraad liet bij een groot aantal huurders een pamflet in de bus gooien waar o.a. in stond: "Tot 1 december 2001 bent u één jaar gratis lid van de Huurdersvereniging De Bewonersraad."
Het heette ook: "Huurdersvereniging De Bewonersraad is een koepelorganisatie van en voor huurders in Friesland en behartigt op dit moment de belangen van 8600 leden/huurders. De Bewonersraad heeft vestigingen in Drachten en Leeuwarden. Tevens is De Bewonersraad een erkend gesprekspartner van o.a. Corporatieholding Friesland, waar BWL en Patrimonium Wonen deel van uitmaken. Ons bezoekadres is Wijnhornsterstraat 39 in Leeuwarden." Einde citaat.
Het pamflet vervolgt met o.a.: "Natuurlijk wil ik lid blijven! Dan hoeft u niet te reageren. U geeft toestemming om vanaf 1 december 2001 maandelijks de ledenbijdrage van ¦1,25 te innen, gelijk met de huur. (BWL stopt dan met het innen van ¦0,85 per maand voor bewonersparticipatie) De verhuurder geeft mijn naam en adres door aan de Huurdersvereniging De Bewonersraad.
Het dubbellidmaatschap wordt ingevoerd. Als voorbeeld: u wordt lid van de Huurdersvereniging De Bewonersraad en u bent dan automatisch lid van de Huurdersvereniging Bilgaard. De contributie die u betaalt, wordt afgedragen aan de Huurdersvereniging Bilgaard."
Einde citaat.
Als De Bewonersraad nu al op zo'n manier begint met leugens en het geven van valse informatie, belooft dat nog wat...
Voorbeeld: Jan stuurt Piet een briefje: "Je bent me nog ¦100,- schuldig, behalve als je even aan me doorgeeft dat dat niet klopt." Maar als Piet zich niet geroepen voelt om op die onzin te reageren, betekent dat nog niet dat Piet aan Jan ¦100,- schuldig is...
Zo is het hier ook mee.
Verder is er nog zoiets als Art. 20 lid 2 Universele Verklaring Rechten van de Mens (10-12-1948 UNO/San Francisco): "Niemand mag worden gedwongen tot een vereniging te behoren."
Volgens 'De Bewonersraad' ben je plotseling lid van hun vereniging, zonder dat je daar om vroeg...
Nu ja, volgens hen dan, maar intussen vangen ze voor elk z.g. lid wel even ¦12,- per lid/jaar van de corporaties...
Bij 9000 leden is dat ¦108.000,-/jaar...
Zo kan het PEL ook rijk worden!]

In Leeuwarden zijn de huurders slecht georganiseerd, stelt voorzitter Klaas van der Veen. Woonconsumentenbelangen kon al lang geen vuist meer maken en is inmiddels ter ziele.
[Het is wel duidelijk dat zij met instemming van B&W en CHF dat gat moeten vullen. B&W en de corporaties hadden Woonconsumentenbelangen een rol toebedacht bij het 'Sociaal Plan', dat er in feite op neer kwam dat zij de huurders zacht en kalm richting sloop moesten kletsen en de scherpe kantjes er wat af halen. Zij moesten ook dienen als legitimatie voor het z.g. overleg met de huurders over 'Stedelijke Vernieuwing'. Die rol moet nu waarschijnlijk door 'De Bewonersraad' overgenomen worden, maar dan beter. Vandaar de truc met het 'automatische lidmaatschap'...]

"Het is belangrijk dat bewoners gesprekspartner zijn als het gaat om zoiets belangrijks als stedelijke vernieuwing. Dat was tot nu toe nauwelijks het geval." Van der Veen wil volgende week al aanschuiven in het overleg tussen wethouder Bearn Bilker en de corporaties. Bilker trouwens, opent komende vrijdag het nieuwe onderkomen aan de Wijnhornsterstraat.
[Ook dat wijst er op, dat de nieuwe huurdersclub hier start met de zegen van B&W. Eindelijk een echte 'joodse raad'?]

Het automatische lidmaatschap heeft een financiële achtergrond, licht Van der Veen toe: "Als we de huurders zelf moeten werven, zijn we daar drie jaar mee bezig en kost ons dat ¦300.000.
Door ze een jaar lang gratis lid te maken, hebben we ze direct binnen en zijn we minder geld kwijt."

[Nee vriend, je hebt niks binnen. Een huurder is pas lid als hij/zij gezegd heeft dat ie lid wil zijn.
Boze huurders stuurden ons hierover al e-mail, belden op of gaan de Consumentenbond hierover inlichten.]

De Bewonersraad heeft al ruim tienduizend leden.
[Ja, op papier zeker als 'automatische leden'?]
Dit zijn huurders van de Corporatieholding Friesland, waarmee BWL en Partimonium per 1 januari fuseren. De vereniging is actief in Achtkarspelen, Kollumerland, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf, kent 47 afdelingen, zeven huurdersorganisaties en 150 vrijwilligers.

De nieuwe vestiging in Leeuwarden meegerekend, heeft de Bewonersraad straks zeven professionele krachten in dienst. Van der Veen heeft vergeefs moeite gedaan om banenpoolers via de Stichting Werkwijzer in te schakelen voor het kantoor in Leeuwarden. "We werden in de wacht gezet. Daarom proberen we ze nu uit Drachten te halen." De corporaties betalen ¦12 per lid per jaar, de huurders ¦1,25 per maand.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte:
Wat te doen als je geen lid wilt zijn?
In feite hoef je niets te doen, want zonder je expliciete toestemming/aanmelding ben je helemaal geen lid. Het kwalijke is, dat De Bewonersraad wel bij B&W en de corporaties aan tafel kruipt om z.g. 'namens jou' mee te praten over de Stedelijke Vernieuwing en in het slechtste geval over de sloop van jouw huurwoning!
Dat zou dan dezelfde smerige truc zijn als HV Bilgaard (toenmalig voorzitter Sander) toepaste: Zich akkoord verklaren met sloop van 2 flatblokken aan de Hooidollen en Jokse zonder zijn leden - die ook in die flats woonden! - te raadplegen. Het echt zwakke punt ook van deze huurdersclub is, dat ze vreet uit de corporatieruif: ¦12,- per lid/jaar vangt ze.
Bij Woonconsumentenbelangen trokken daarom de corporaties aan de touwtjes en bepaalden wat zij wel en niet 'mochten' doen. Uiteindelijk kostte dat twee opvolgende coördinatoren, t.w. Dave Kuiper en Anton Mertens, de kop en werd Wobbe de Vries, die als directeur van Stichting Volkshuisvesting verantwoordelijk was voor de sloop van die twee flats, benoemd tot 'adviseur'...
Grover, cynischer en onbeschaamder kon het niet, zou ik zeggen.
In de nadagen van Woonconsumentenbelangen was daar ene Margreet ('evenwichtige bevolkingsopbouw') van der Laan voorzitter en die naam duikt nu weer op bij HV Bilgaard, waar ze nu secretaris is.
Gezien het 'dubbellidmaatschap' van 'De Bewonersraad' en 'HV Bilgaard' kan veilig aangenomen worden dat er nauwe connecties bestaan. Zo zal de 'verrader' van Bilgaard, Fons Sander, vast ook wel weer een goed plekje hebben gevonden in de nieuwe structuur...

Je kunt uiteraard ook een aangetekende brief sturen aan De Bewonersraad, aan de Wijnhornsterstraat 39 en hen vertellen dat ze de pot op kunnen.
Ben je lid van de Consumentenbond, dan kun je hen ook schrijven of bellen en vragen wat zij vinden van dat 'automatische lidmaatschap' en het 'automatisch' verhogen van de huur per 1-12-2001 met ¦1,25 per maand voor je 'lidmaatschap'.
Je kunt ook de Registratiekamer in Den Haag (070-3811300) 's ochtends op werkdagen bellen en vragen wat zij hiervan vinden en van het feit dat in het pamflet staat: "De verhuurder geeft mijn naam en adres door aan de Huurdersvereniging De Bewonersraad". Dat lijkt me niet te sporen met de privacywetgeving.

Tip: Als je een incassoautomaat afgaf aan BWL of Patrimonium: Zeg die nu alvast op en betaal per acceptgiro of schrijf de huuroverboeking handmatig uit. Blijf baas over je eigen geld!
Let erop dat de acceptgiro niet vanaf 1-12-2001 ¦1,25 te hoog is! Is ie dat, verscheur 'm dan en schrijf handmatig het juiste bedrag uit via een gewone overboeking.
Woon je in Leeuwarden en heb je vragen over deze kwestie, bel ons dan op telefoonnummer 058-2671536. Is er niemand, noem dan even naam en telefoonnummer op het antwoordapparaat.
E-mail sturen kan ook: root@pel.xs4all.nl of via onze website.
Oh ja, lid worden van het PEL kan ook nog, maar dan moet je je toch echt *zelf* aanmelden...
(En geld van de corporaties krijgen we ook niet, dus hoeven we hen ook niet naar de mond te praten.)

secretaris Ver. PEL