Ingezonden brief t.b.v. rubriek 'ingezonden' van de Leeuwarder Courant.


Een fictief citaat: "De Vereniging P.E.L. maakt de goed negenduizend huurders van de Leeuwarder corporaties BWL en Patrimonium automatisch een jaar lang lid. Vanaf 1 december 2001 betaalt u daarna maandelijks tegelijk met de huur ¦1,25/maand. Wilt u dat niet, dan moet u ons even bericht sturen."
Raadseltje: Correct of niet correct?
Antwoord: Dit deugt natuurlijk niet. Niemand kan maar 'automatisch' ergens lid van worden gemaakt.
Maar je kunt je lidmaatschap toch zelf opzeggen?
Dat is gewoon een oude truc, die bekend staat als de 'negatieve optie'. Die luidt: "Behoudens tegenbericht nemen wij aan dat u akkoord bent" en die optie is gewoon niet rechtsgeldig.

Zo kunnen wij het ook! Vervolgens hebben we recht op ¦12,- per lid per jaar, te betalen door Corporatieholding Friesland. CHF: Mogen we even vangen?!
Dit is de werkwijze van de Drachtster Huurdersvereniging "De Bewonersraad" die nu in Leeuwarden ook voet aan de grond probeert te krijgen. Ze trekken in hetzelfde pand als waar Woonconsumentenbelangen zat en wethouder Bilker komt lintjeknippen. Ze werken o.a. samen met Huurdersvereniging Bilgaard en dat maakt het nog verdachter: Dat was de huurdersclub die zonder haar leden te vragen indertijd akkoord ging met sloop van de 7-hoogflats aan de Hooidollen/Jokse.
O.i. is 'De Bewonersraad' door gemeente en CHF binnengehaald om sloop van goedkopere woningen in het kader van de Stedelijke Vernieuwing te legitimeren tegenover de gemeenteraad: "Ook de huurdersvereniging is akkoord met sloop", kunnen we straks weer lezen...
Een gewaarschuwd huurder telt voor twee!

Leeuwarden, 26-11-2000

secretaris Ver. PEL