Uit de rubriek "Ingezonden stukken" in de Leeuwarder Courant van 20-11-2000:


Grootschalige sloop in Leeuwarden is uit den boze

OPNIEUW WONINGNOOD

Een paar maanden geleden zei de voorzitter van een van de woningkoepels dat de vraag naar huurwoningen weer oploopt. Het voorbeeld dat werd gegeven was Drachten; het zal in Heerenveen en Joure niet anders zijn. In Leeuwarden zijn volgens Woonkrant 23 maar 50 huizen te verdelen onder de 1100 ingeleverde woonbonnen. Dat wil zeggen dat de wachttijd voor een woning in Leeuwarden elf maanden is geworden, dat was in september nog 9 maand. Het wil ook zeggen dat de acute vraag naar huizen in de goedkoopste sector op zijn minst 600 is. Voor de mobiliteit op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat er betaalbare huurhuizen zijn, die direct aanvaardbaar zijn. Vrijwel geen starter denkt bij de huidige prijzen nog aan kopen.

Daarom moet het product huurwoning blijven bestaan. En moet niet gesuggereerd worden dat er binnenkort 10.000 goedkope huurhuizen leeg zullen staan. In geen geval. De cijfers die vrijdag in de krant worden genoemd, worden in hetzelfde artikel gelogenstraft, door de traagheid in de doorstroming. In Leeuwarden is grootschalige sloop zeker uit den boze, bleek vorige week in Bilgaard, en dat betreft niet alleen de flats, maar ook de goedkope huizen in De Stijl, waarvoor immers ook sloopplannen bestaan.

De doorstroming in de duurdere koophuizen gaat te traag, de plannen in het zuiden van de stad gaan traag, zoals tellingen bij makelaars en inspectie ter plaatse uitwijzen. Dat er binnenkort ook goedkope koopwoningen niet meer verkocht zullen of kunnen worden, daar zal de markt zelf wel mee afrekenen. Als er leegstand is, dan is die beleidsmatig, niet omdat er niemand wil wonen.

Leeuwarden
Jan Post