Voorpagina Leeuwarder Courant 16-11-2000:

LEEUWARDEN BREIDT UIT NAAR STIENS

LEEUWARDEN - De Leeuwarder stadswijk Bilgaard moet uitbreiden richting Stiens. Corporatieholding Friesland denkt met de uitbreidingen de enorme tekorten op de aangekondigde stedelijke vernieuwing in Bilgaard en de Vrijheidswijk te kunnen verkleinen. Met de opbrengst wil de corporatie de tekorten op de stedelijke vernieuwing in Bilgaard en de Vrijheidswijk verkleinen.

Meer hierover op pagina 19.


CORPORATIE WIL FORSE UITBOUW LEEUWARDEN

JELSUM/LEEUWARDEN-Corporatieholding Friesland wil de Leeuwarder stadswijk Bilgaard uitbreiden tot in Leeuwarderadeel richting Stiens. Ook wil de verhuurder armslag ten noorden van de Bonke richting Lekkum.

Directeur Durk van der Zee denkt met beide uitbreidingen de enorme tekorten op de aangekondigde stedelijke vernieuwing in Bilgaard en de Vrijheidswijk te kunnen verkleinen.

Volgens Van der Zee is er nog lang geen gemeenschappelijke visie van gemeente en corporaties op de vernieuwing van de Leeuwarder 'noordrand'.
'Met wat er nu ligt zijn we het volstrekt niet eens', aldus de corporatietopman woensdag op een ledenavond van de Friese Bouwkring in Jelsum.

'Je moet niet stoppen bij de Kalksloot en de Bonke. Laten we samen met de gemeente dat gebied tussen Leeuwarden en Stiens inrichten. Ontwikkel iets, dan zie je wel waar het schip strandt', aldus Van der Zee. Desgevraagd zegt hij het Leeuwarder Bos niet als een belemmering te zien voor woningbouw.

'Er zijn zeker drie plekken tussen Bilgaard en de Jelsumervaart waar je flink wat woningen kwijt kunt. We slopen toch ook huizen, waarom dan niet een paar bomen weg?' Van der Zee acht de tijd rijp voor gedurfde projecten: 'Van tien proefbalonnen blijft er altijd wel één in de lucht.'

De Leeuwarder PvdA-wethouder Peter den Oudsten, die eveneens een praatje voor de Bouwkring hield, reageerde voorzichtig op Van der Zees pleidooi voor stadsuitbreiding naar het noorden. 'Het Jelsumer Oudland is het waard om zo te behouden', oordeelde hij.

Den Oudsten wees verder op het slechte politieke onthaal dat een woningbouwvoorstel naast het Havankpark dit voorjaar heeft gekregen. Het 'Ee-eiland' zou goed zijn voor honderden dure woningen, waarvan de winst uit kavelverkoop aan de gezondmaking van Bilgaard ten goede zou moeten komen.
'Zeker in het zicht van de raadsverkiezingen' is het volgens de wethouder twijfelachtig of het plan het haalt.
Einde LC-bericht.


Commentaar: Corporatieholding Friesland en haar 'woonbedrijf' BWL is er kennelijk niet in geslaagd om ook voor projectontwikkelaar te spelen in Zuiderburen en in het Huizumer- en Goutumer Nieuwland. Nu proberen ze het aan de noordzijde, puur omdat ze 'winst' nodig hebben op verkoop van nieuwbouw-koopwoningen om de grote sloop-operatie in bestaande wijken te kunnen betalen. Het is duidelijk dat wethouder Bilker er niet in is geslaagd BWL 'eronder' te krijgen bij de taaie onderhandelingen over de Noordrand (Bilgaard plus Vrijheidswijk) en dat de zaak muurvast zit...
De corporatieholding-voorzitter Durk van der Zee zal echter niet populair worden bij de bewoners van het Havankpark: Net als B&W wil ook hij het Leeuwarder Bos verder aantasten: 'Waarom niet een paar bomen weg', heet het.
De partijen moeten in de onderhandelingen kennelijk qua geld (wie betaalt wat en wie draagt welk risico?) wel ver van elkaar verwijderd zijn, gezien zijn rigoreuze voorstellen. Het heeft ook iets wanhopigs: "Van tien proefballonnen blijft er altijd wel één in de lucht", zegt hij.
Van der Zee trapt m.i. ook op de tenen van het dorp Lekkum: Denk aan hun verzet tegen bebouwing van de Bullepolder, terwijl hij nu voorstelt om te bouwen ten noorden van de Bonkevaart. (Dus oostelijk van Snakkerburen en ten noorden van Lekkumerend.) Lekkum ziet de nieuwbouw al oprukken tot de dorpsrand...

Maar de tegenstellingen met B&W tekenen zich ook hier al meteen af:
Wethouder Den Oudsten vindt het Jelsumer Oudland het bewaren waard; nu ja, zolang als het hem uitkomt uiteraard. Maar Den Oudsten ziet het zwerk politiek gezien al drijven: Al gedonder geweest om het bos met het Havankpark: Lui met geld die wel een advocaat kunnen betalen. En ook nog geen gejuich voor het plan om De Stijl/De Meenthe te slopen en hier het Ee-eiland te realiseren met door de WBC te bouwen koopwoningen; ofwel Havankpark-Zuid. En straks in maart 2002 ook nog gemeenteraadsverkiezingen.
Tegen verkiezingstijd wordt het College van B&W altijd heel voorzichtig...

Tenslotte: Normaal gesproken is het de ver-van-m'n-bed show voor de groepen waarvoor het PEL probeert op te komen, of een projectontwikkelaar of een corporatie het weiland vol zet met nieuwbouwwoningen. Meestal gaat het tegenwoordig toch om onhaalbaar dure koopwoningen, die ook nog van nieuwbouw kwaliteit zijn. (Niet positief bedoeld.) Ook al had iemand 5 ton los in de beurs, dan zou ik diegene nog aanraden een bestaande woning met een degelijk casco te kopen op een leuke plaats en dan de aannemer te bellen voor een drastische opknapbeurt binnen het casco.
Het punt waar het nu echter om gaat is, dat de corporatie met dit nieuwbouwverhaal probeert sloopgeld te verdienen om de goedkopere woningen plat te kunnen gooien...
Daarom is het maar beter als ook dit verhaal van Corporatieholding Friesland verzandt in stroperigheid. Er is wel een nuttiger besteding denkbaar van de geplande verkoopwinst, bestedingen die passen binnen de formeel nog steeds bestaande sociale doelstellingen van de corporaties.

secretariaat Ver. PEL