Terwijl het achter in de zaal van het wijkcentrum van Bilgaard blauw zag van de smeris, werd maandagavond 6-11 jl. een z.g. 'Wijkconfertentie' gehouden voor de wijk Bilgaard. Dit is een jaarlijks rondreizend circus van de gemeente, waarbij 'de wijkwethouder' de wijken in de stad aandoet.
Deze avond was de beurt aan de wijk Bilgaard, waarbij kennelijk nogal wat werd verwacht van de zijde van 'het volk', gezien het vele 'blauw' in de zaal...
Bewoners van de wijk De Stijl/De Meenthe in Bilgaard lanceerden die avond een flinke verbale aanval op met name sloopwethouder Bearn Bilker.
Uit de Leeuwarder Courant van 7-11-2000:


BILGAARD BETWIST NOODZAAK SLOOP FLATS

LEEUWARDEN - Is sloop nog noodzakelijk, nu er vrijwel geen flatwoningen meer leegstaan? Bewoners van de Leeuwarder wijk Bilgaard menen van niet. De kwestie kwam gisteren indringend aan de orde tijdens de wijkconferentie in Bilgaard.

De uitgangspunten van de stedelijke vernieuwing zijn achterhaald, nu er nauwelijks nog sprake is van leegstand in huurwoningen, stelden de kritici.
Één van hen: "Alleenstaanden zoals ik kunnen zich geen koopwoningen meer permitteren. Die zijn de afgelopen jaren verschrikkelijk duur geworden. Wij blijven huren. Als je ziet dat vijftig mensen reageren op een huurflatje in de Jan van Scorelstraat, kan je toch concluderen dat er weer woningnood is."
[Alleenstaanden zouden alleen kunnen kopen als men betaald werk heeft en met behulp van de Wet Bevordering Eigen Woningbezit die per 1-1-2001 in werking moet treden en men tevens de eigen huurflat zou kunnen kopen, in opgeknapte staat, welteverstaan.
Voor mensen met een uitkering via de ABW lijkt ook met de BEW-subsidie samen zelfs dat een onhaalbare kaart, volgens mijn ruwe inschatting. Ik ga er bij dit verhaal dan tevens van uit dat de woningcorporatie zo'n flat verkoopt tegen 80% van de marktwaarde, zoals sinds kort is toegestaan aan de corporaties.]

Dat is maar een deel van het verhaal, reageerde wethouder Bearn Bilker.
"Je moet ook de totale woningmarkt niet uit het oog verliezen. Die vraagt om een kwaliteitssprong, om andere type woningen."
[De inkomens van de kritici moeten echter dan ook 'een kwaliteitssprong' maken en dat doen ze niet. Naar verluidt werd Bilker ook tegengeworpen dat de dure nieuwbouwwijk Zuiderburen qua verkopen slecht loopt. Uiteraard werd dat weersproken, maar de tellingen die wij binnenkrijgen, spreken andere taal.
Er zijn in Leeuwarden e.o. maar een beperkt aantal mensen, die zich en dan als tweeverdiener tot hun nek toe in de hypotheekschulden kunnen en willen steken om daar een nieuwbouw duroxblokkenpaleis te kopen. Bovendien is m.i. diegene die financieel daarvoor op z'n tenen gaat staan ook nog eens een beetje gek: Een kleine terugslag in de economie en men zit in de problemen...
Vandaar dat Zuiderburen is omgedoopt tot 'Sukkel-city'...
Om over de bouwkundige kwaliteit daar maar te zwijgen. Een insider die daar zelf op de bouw staat en door ons werd gevraagd naar de bouwkundige kwaliteit van deze woningen, zei onomwonden: "Gewoon de gebruikelijke (nieuwbouw)rotzooi"... Waarna enige opsomming volgde over een aantal details.
Verder 'vergeet' Bilker dat ook kleine huishoudens moeten wonen en een grote eengezinswoning is voor hen gewoon veel te groot en onpraktisch.
Ook hoort m.i. een stad woningen te hebben in alle typen, soorten, prijzen en grooten. Dat is nu eenmaal het wezen van een echte stad, omdat die voor iedereen hoort te zijn.]

De bewoners balen ervan dat een akkoord over de stedelijke vernieuwing al maar langer op zich laat wachten.
[Dat vind ik niet zo erg: Stel dat het al enige jaren terug tot een akkoord was gekomen, dan was er nu een enorme sloopgolf op gang, terwijl intussen ook zonder die grote sloperij de druk op de goedkopere woningen steeds verder toeneemt...
Dat had een catastrophe betekend voor alle lagerbetaalde huishoudens.]

Ruime bijval kreeg een bewoonster die zei: "Ondertussen verrotten onze kozijnen. U kunt ons niet tot sintjuttemis laten wachten. Knap de woningen liever op dan ze te laten versloeren."
[Ook dit gaat weer over De Stijl: BWL voert daar niet zoveel meer uit qua onderhoud in afwachting van het onderhandelingsresultaat met de gemeente en de gemeente kan straks zeggen: De woningen zijn ook nog bouwkundig erg slecht, ook daarom moeten ze plat...
Kortom: De gebruikelijke verkrottingstactiek.]

Daar voelt Bilker weinig voor. De gemeente en de corporaties weten wat ze willen, stelde hij, maar strijden over de vraag wie opdraait voor de miljoenentekorten die annex zijn met het uitvoeren van het stedelijke vernieuwingsplan. "Ik zou geen knip voor de neus waard zijn als ik akkoord zou gaan met een plan zonder financiële dekking. Die verantwoordelijkheid neem ik niet."
[En wellicht kan hij dan als zetbaas ook de heren projectontwikkelaars en bouwondernemers niet meer onder ogen komen en de 'happy few' van de stad??]

Hoop op extra geld van het rijk is niet reëel, volgens de wethouder.
Hij had die vraag al eens voorgelegd aan de staatssecretaris: "Letterlijk zei hij tegen mij: wethouder, u zeurt. U heeft al heel veel geld van ons gekregen."
[Kennelijk heeft Bilker zijn voornemen, zoals aangekondigd in een interview met hem in het BWL-blaadje laten varen. Daar kondigde hij enige maanden geleden aan, dat hij naar Den Haag wilde om om meer geld te vragen voor de Stedelijke Vernieuwing.
Bronnen binnen de Raad berichtten onlangs, dat de onderhandelingen met de corporaties en dan m.n. met BWL helemaal vast zaten...
Voor de lagerbetaalden wiens woningen met sloop worden bedreigd, geen slechte zaak.]

Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Intussen zijn er velen die belang hebben bij sloop van oudere, goedkopere woningen, o.a. de bouwwereld, die er flink op los lobby't.
Uit de Leeuwarder Courant van 8-11-2000:


FRIESE BOUW: HAAST MAKEN IN OUDE WIJKEN

LEEUWARDEN - De Friese bouwbedrijven maken zich zorgen over het trage tempo van de vernieuwingsplannen voor oude wijken.
Ze hebben het werk de komende jaren hard nodig, omdat de omvang van de nieuwbouw in uitbreidingsgebieden afneemt.
[Afneemt? Dat is een heel ander geluid dan de gemeente Leeuwarden laat horen: Die wil de komende jaren woningen laten bouwen tot aan de Werpsterhoek aan toe...]
Op een symposium in Gorredijk zal vice-voorzitter Bareld Bijma van de bouwers-bond NVOB-Friesland morgen aandringen op een tempoverhoging.

Het gaat in Friesland om sloop, verbouw of vervanging van 27.800 woningen in bestaande wijken. Daarmee is een bedrag gemoeid van ¦1,8 miljard in tien jaar. Dat is ongeveer evenveel als de huidige jaaromzet van de hele Friese bouwsector, rekent secretaris Jan Bits van NVOB-Friesland voor.

Bits vreest dat de vaart uit de vernieuwingsplannen gaat, doordat de leegstand in het woningbestand van de corporaties de laatste tijd fors is gedaald.
[Aj, aj, wat een bedreiging toch: Daar gaat je omzetverwachting, daar gaat je winst...
Want dat is alles wat telt, verder hebben deze heren toch zaagsel in hun kop. Winst über alles, mensen tellen niet. Hij ziet echter over het hoofd dat die nieuwbouwwoningen op de plaats waar nu de oudere wijken staan, ook verkocht moeten worden.]

Die bedraagt nu gemiddeld 0,9 procent in Friesland. [En in Leeuwarden 0,5 procent.] "Dat kan tot het idee leiden dat herstructurering niet zo nodig is", zegt Bits. "Maar om de kwaliteit op peil te houden is het wel degelijk van belang.".
[Sprak hij hypocriet. Kwaliteit bij nieuwbouw? Waar? Wanneer? Hier kan ik alleen maar hard en cynisch om lachen, als men hoort en leest - via bv. de Vereniging Eigen Huis - met hoeveel bouwfouten een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd en hoeveel moeite richting aannemer dan moet worden gedaan door de nieuwbakken kopers om die fouten alsnog eruit te laten halen...
Kwaliteit? Van de winstmarges uiteraard...]

Op korte termijn heeft de Friese bouwsector, waarin ruim 18.000 mensen werken, niet te klagen over het werkaanbod. De orderportefeuille is met ¦1,7 miljard propvol. Bits: "Maar de groei vlakt al af van 25 naar 20 procent. En er zijn gemeenten die de komende jaren niet of nauwelijks meer kunnen bouwen, omdat ze hun quotum al op hebben."
Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].