Nadat het een tijdje stil is geweest rond de grote sloopplannen van de gemeente en de woningcorporaties in Lekkumerend (Vrijheidswijk) verschenen onlangs weer enige berichten hierover.
Uit de Leeuwarder Courant van 26-10-2000:


WACHTEN OP SLOOP DUURT BUURT TE LANG

VRIJHEIDSWIJK WACHT TE LANG OP SLOOPPLAN

LEEUWARDEN - Wethouder Bearn Bilker moet voor de kerst bekend maken welke woningen in de zuidwesthoek van de Vrijheidswijk worden gesloopt.
Dit vinden corporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF) en haar huurdersclub Nieuw Elan. Veel flatbewoners zitten al bijna twee jaar in onzekerheid over de toekomst van hun woning.
[Kijkaan, zomaar uit het niets duikt een 'nieuwe' huurdersclub op die als spreekbuis voor Nieuw Wonen Friesland mag fungeren. Vermoedelijk is deze club ontstaan uit de huurdersraad van Woonservice plus de huurdersraad van Stichting Volkshuisvesting, na de fusie van beide corporaties. Als dat zo is, kan aangenomen worden dat in dit 'Nieuw Elan' nog steeds dezelfde strooplikkers van de corporaties zitten als eerder het geval was.
Die z.g. 'huurdersraden' draaiden op wat geld en afgedankte spullen van de corporaties omdat het nu eenmaal verplicht was en is aan 'inspraak' te doen van je huurders als je een woningcorporatie bent...
In feite vertegenwoordigen ze helemaal geen enkele huurder, behalve zichzelf. Het hele bericht gaat waarschijnlijk om een opzetje van NWF die hiervoor dit 'Nieuw Elan' gebruikt, in het kader van het onderhandelingsspel met de gemeente over wie welke (sloop)kosten betaalt...]

Begin 1999 kondigde de gemeente enorme sloopplannen aan voor de Vegelinbuurt, Bilgaard en de Vrijheidswijk. Bilker en de corporaties NWF en Beter Wonen Leeuwarden (BWL) zijn het nog steeds niet eens geworden over afbraak in de noordelijke wijken.

Van de achthoogflat in de Jan Evenhuisstraat is al bekend dat hij tegen de grond moet. Dit geldt ook voor 36 woningen in de Gebroeders Wierdastraat.
Maar alle andere flatbewoners in de wijk weten nog niet wat ze van de toekomst moeten verwachten. "Wel of niet de keuken opknappen, een behangetje in de woonkamer of juist verhuizen?" zo vat Nieuw Elan het dilemma van de huurders samen in een brief aan Bilker.

De gemeente had de wijkbewoners beloofd, dat ze afgelopen voorjaar duidelijkheid zouden krijgen. Vervolgens gaf Bilker aan dat het nieuws deze herfst zou worden gebracht. Maar zijn geheime onderhandelingen met de corporaties duren nog steeds voort. "Het is onverantwoord om bewoners nog langer in onzekerheid te laten", vindt de huurdersclub.
[In plaats van dit soort jankbrieven zou Nieuw Elan beter haar naam eens eer aan kunnen doen en via bv. een enquête de huurders kunnen vragen of zij willen dat hun woningen worden gesloopt of niet en dan naar bevind van zaken kunnen handelen. Nieuw Elan speelt alleen maar in op de onzekerheid bij de huurders onder het motto: Snel slopen en op naar de verhuiskostenvergoeding; ieder voor zich en vooral geen verzet...]

"De gemeente heeft de morele verplichting om de bewoners te informeren. De wethouder heeft de regierol immers op zich genomen", zegt ook Richard Kropff van Nieuw Wonen Friesland. "Wij vinden dat de bewoners voor de Kerst moeten weten waar ze aan toe zijn."
[Aldus sprak de woordvoerder van... de eigenaar.
Als het om sloopbeslissingen gaat is niemand plotseling de baas, maar is het altijd 'de andere partij' die sloop wil.
Tja, sloop: Het is net een natuurkracht; niemand kan er iets aan doen; het gebeurt gewoon.
Kortom: Dergelijke opstelling verraadt dat slopen nog steeds niet populair is bij de huurders.]

Wethouder Bearn Bilker kon vandaag niet reageren op de eisen van de huurders. Hij is op vakantie. Projectleider Wim Staargaard van de stedelijke vernieuwing kan ook niet beloven wanneer de definitieve sloopplannen bekend worden.
[Hij is de man die sinds afgelopen voorjaar Frits Veldmeijer vervangt, die toen de ziektewet is ingedoken na een aantal ongelukkige uitspraken richting BWL en Patrimonium...]

Nieuw Wonen kan de woningen in de Jan Evenhuisstraat en de Gebroeders Wierdastraat niet slopen voordat bekend is welke andere huizen aangewezen zijn voor afbraak.
[Waarom niet? Een flink aantal bewoners is al door hen geherhuisvest in andere woningen, waarbij het me niet zou verwonderen dat mensen ook in woningen zijn gestopt die op vrij korte termijn ook plat gaan...
Het argument zou te volgen zijn indien NWF nog moest beginnen met herhuisvesting en zou stellen: We willen niemand voor de bulldozer uit laten gaan; de woningen waar men wordt geherhuisvest worden niet gesloopt.]

"Dit stelt ons voor problemen", zegt Kropff. "We zijn al lang begonnen om ze te ontruimen. We zien het liefst dat ze op de helft van 2001 gesloopt zijn."
[Eerst heette het: In december moet alles leeg zijn; in januari sloop.]

Van de 136 huizen [Dat is de S8 Jan Evenhuisstr. plus de 36 flats Gebr. Wierdastraat samen] zijn er nog maar 34 bewoond. Slechts zes van deze laatste huurders hebben nog geen vervangende woning gevonden. "Hoe langer we wachten met sloop, hoe meer last we krijgen van vandalisme", vreest Kropff.
[Of hoopt Kropff? Dergelijke uitspraken kunnen de functie hebben om de resterende bewoners die ook kranten lezen bang te maken opdat ze des te sneller elk aanbod voor herhuisvesting, hoe slecht dan ook, accepteren.
Tevens herinnert het vandalen eraan dat er twee halflege flatblokken staan in Lekkumerend waar mooi wat gekloot kan worden...]

Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Uit de Leeuwarder Courant van 30-10-2000:

BILKER: NIEUW WONEN SLOOPT, GEMEENTE NIET

LEEUWARDEN - De woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF) is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor ontruiming en sloop van flatwoningen in de Vrijheidswijk en ook voor de bestrijding van vandalisme, nu een deel van de flats leegstaat. Zo reageert wethouder Bearm Bilker (volkshuisvesting) op de klacht van NWF dat de gemeente nog altijd geen financieel sluitend plan voor stedelijke vernieuwing heeft voorgelegd.

Nieuw Wonen vindt dat de gemeente de huurders te lang in het ongewisse laat over de termijn waarop wordt gesloopt. Bilker vindt dit een verkeerde voorstelling van zaken. "Ook ik wacht met smart op het resultaat van de onderhandelingen", aldus Bilker. "Het te dichten gat is juist bij Nieuw Wonen Friesland nog aanzienlijk. Het kan toch niet zo zijn dat NWF het eigen tekort in dit stadium op de gemeente wil afwentelen?"
[Natuurlijk gaat daar het hele gebekvecht om incl. het geschrijf van Nieuw Elan aan de gemeente: Wie betaalt wat?! En de ander uiteraard het meest...
Om huurdersbelangen ging het van meet af aan al niet bij stedelijke vernieuwing.]

Volgens Bilker is het een misverstand dat de gemeente verantwoordelijk zou zijn voor sloop of ontruiming van de flats. Corporaties kunnen hiervoor aanvragen indienen en zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezit, voor de bescherming van de laatste huurders en voor de beveiliging tegen vandalisme, aldus de wethouder.

Inmiddels zouden de onderhandelingen van de gemeente met NWF en de Corporatieholding Friesland in een stroomversnelling zijn geraakt.
Bilker wijst erop dat de respectievelijke directeuren Andries Zwart en Durk van der Zee in een regiegroep zullen plaatsnemen, nadat de gemeente het hele jaar al met de corporaties afzonderlijk heeft onderhandeld.

Op welke termijn er een uitgewerkt akkoord voor de stedelijke vernieuwing in Bilgaard en de Vrijheidswijk kan liggen, durft Bilker niet te voorspellen.
Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].