Huizen oktober

Telling van het aanbod bij de makelaars.

Aldlân west 9 (was 9)
Aldlân Oost 11 was 21
Leeuw west oud 42 was 59
,, ,, nieuw 43 was 39
Lw. Oost oud 51 was 47
,, ,, nieuw 14 was 17
Tussen Vliet en spoor 21 was 17
Camminghaburen 48 was 37
Zaken centr, elders 50 -
Huizum 48 was 36
Goutum 6 -

TE BOUWEN IN AANBOUW OP TE LEVEREN OPGELEVERD.

1.Havankpark
Carlierstr 19 opgel 4 bewoond
Yoram Jorrick 31 op te leveren
-- 8 energiezuinig in aanb

2.Zuiderburen
Var 6 stuks in aanb/ 2o1 kap
Soal 12 bewoond, was 8 (is vier in zes weken erbij)
16 op te leveren
20 in aanbouw
Wetering 30 op te leveren - Singraven
20 af te bouwen- Twikkel
Aan het Wiel
Leyen 10 grondwerk
30 op te leveren, grotendeels verkocht
Deelen 20 fundamenten
Fluessen 20 fundamenten
Wiid 20 fundamenten
Overigens in zuiderburen nauwelijks veranderingen 5 bewoond ca 40 in aanbouw

3.Goutum noord (wetterkrite) 24 op te leveren deels verkocht

4. P. Christiaanpark 49 opgeleverd 13 bewoond of verkocht
15 in aanbouw.


Opmerkingen secretaris PEL: De vorige keer dat we deze lijst publiceerden (op 3-10-2000) hebben we daar tevens een overzicht bijgedaan van de situatie aan 'de onderkant' van de woningmarkt; t.w. de corporatie-huurwoningen tot ¦650,- die waren toegewezen aan woningzoekenden. Dit deden we aan de hand van de lijst van toegewezen woningen in het blad 'WoonWijzer' van de gezamenlijke woningcorporaties.
Dat was de lijst uit WoonWijzer 20 van 28-9-2000. We publiceerden een verkorte lijst met de woningen waarvoor de meeste bonnen waren ingestuurd.
Natuurlijk staan er nog veel meer woningen op die toewijzingslijst. Zo stond op 28-9 jl. ook op de lijst: Boomgaardstraat 2A, eengezinswoning, 17 bonnen ingestuurd, toegewezen aan een doorstromer met als laatste verhuisdatum 25-4-86. We kregen daarover een melding: 'Deze persoon woont daar al bijna een jaar, nu pas in de toewijzingslijst'.
Dat is dus raar: Als dat klopt, dan had die woning al zowat een jaar geleden in de toewijzingslijst in WoonWijzer moeten verschijnen!
Moraal van dit verhaal: Ook de toewijzingslijst van de corporaties lijkt niet geheel betrouwbaar!
Erg handig als iemand, bv. een gemeenteraadslid, zich wat een beeld wil vormen van de toewijzingen en het aantal ingestuurde bonnen. Het is te hopen dat dit een eenmalige misser is en geen structureel verschijnsel...
Hoe serieus neemt de CRWL haar eigen toewijzingslijsten?

secretaris PEL