Eigen bericht

LEEUWARDEN 3-10-2000
Zoals bekend proberen we de situatie m.b.t. leegstaande dure woningen in relatie tot de nieuwbouwwijk Zuiderburen wat te volgen. Jan Post stuurde ons per 20-9-2000 weer de nodige gegevens:

Goutum-Noord:
Wetterkrite: Bemog 42 woningen, 1 leeg, 29 in aanbouw, aantal te koop.

Hempens-Teerns:
Het Var: 6 in aanbouw, waarschijnlijk 'op proef' volgens hem.
Dat zal betekenen: Zonder dat er 'opties' op de woningen zijn genomen, zo op de bonnefooi gebouwd.
Het Var: Ook nog in aanbouw: 7 stuks.

Het Zool: 8 bewoond, 6 onbewoond, 16 binnenkort op te leveren, staan nog te koop, tussen de 3,8 en 4 ton/stuk. Twee onder een kap; hoekhuis 4,5 ton.

De Wetering: 30 woningen in totaal, waarvan 14 in aanbouw. Oostzijde van de Wetering: 16 in aanbouw.

De Leien aan de Hempenserwielen: (Pierwoningen)
Op eerste pier nog niets gebouwd.
Op 2e pier (Deelen) 30 in aanbouw.
Op 3e pier (Fluessen) nog niets gebouwd.
Op 4e pier (Het Wijd) 20 in aanbouw.

Wijkje Lits en Louwers: Hier staan ong. 40 woningen bijna klaar; 5 bewoond; vrij duur.
Tot zover het laatste lijstje van Jan Post.


Nu even naar de 'onderkant' van 'de markt': Het blad 'Woonwijzer' van de gezamenlijke Leeuwarder woningcorporaties van 28-9-2000 stelt in het hoofdartikel enerzijds "Groeiende waardering voor Leeuwarder huurwoningen" en noemt m.n. Heechterp, Bilgaard en de Schepenbuurt als wijken die nu meer gewaardeerd worden dan pakweg twee jaar terug, terwijl Nijlân wordt geprezen als 'een stabiele wijk', maar anderzijds wordt beweerd:

"Leeuwarden kent in vergelijking met andere regio's nog een vrij ontspannen woningmarkt. Voor iedere aangeboden woning in de WoonWijzer, zijn gemiddeld iets meer dan twee belangstellenden. Maar de markt trekt aan. Vooral het aantal meergezinswoningen wordt krapper. En als er dan woningen worden aangeboden, worden ze ook sneller dan voorheen geaccepteerd. Er wordt vaker 'ja' gezegd tegen een aangeboden woning."

Commentaar: Enerzijds wordt erkend dat 'de markt' krapper wordt, vooral bij de flats, anderzijds wordt de woningmarkt in vergelijking met andere regio's nog 'vrij ontspannen' genoemd.
Maar waarmee wil je dan vergelijken??
Toch niet met Amsterdam of Utrecht mag ik hopen?
De situatie in Amsterdam is absoluut wanhopig voor mensen met lage inkomens die een woning zoeken, wat het gemeentebestuur daar ook beweert.
Het blad van de Huurdersvereniging Amsterdam meldt een wachtlijst van 12000 woningzoekenden en schrijft: "Voor simpele etages worden onzinnige prijzen betaald, niet alleen bij koop maar ook bij huur.
Bemiddelingsbureau's laten weten niets meer onder de ¦2.500,- per maand te kunnen vinden."

Is dat het gewenste scenario?!
Tevens herhaalt Woonwijzer de oude leugen dat er voor elke woning gemiddeld maar iets meer dan twee belangstellenden zijn. Dat komt door het gegoochel met het begrip 'marktscore' in hun Jaarverslag 1999.
Maar datzelfde rapport stelt (blz. 9 Kengetallen woonbon-woningen) dat het gemiddeld aantal reacties 10,4 was...
Dat getal van iets meer dan twee is pure theorie, nl. als je het aantal personen dat reageerde (en waarvan iemand wellicht in de loop van het jaar wel 10 bonnen stuurde) probeert in het aanbod vrijkomende huizen te proppen.
Dat is net zoiets als in 1 nacht heel Nederland laten verhuizen, in een poging om zoveel mogelijk mensen een 'passende' woning te geven, waar dan ook. Leuk als rekenoefening, maar niet erg realistisch.

Tenslotte even een blik op de lijst met 'Resultaten vorige Woonwijzer(s)' met het overzicht van de toewijzingen en het aantal ingestuurde bonnen.
Betreft WoonWijzer 20 van 28-9-2000:

Groep 'starters:

De top 3 qua bonnen:

 1. 51 bonnen: Ahornstraat 6C Portiekflat (Heechterp)
 2. 47 bonnen: Curacaostraat 17B Portiekflat (Nijlân)
 3. 46 bonnen: Giekstraat 5 Portiekflat (Schepenbuurt)

Aantal toegewezen woningen: 29 stuks.

Gemiddeld aantal bonnen/woning: 22,07 stuks.

Groep 'starters/doorstromers':

 1. 57 bonnen: Jan van Scorelstraat 66 Portiekflat (Huizum-West)
 2. 48 bonnen: Javastraat 8 Eengezinswoning (Indische buurt)
 3. 42 bonnen: Euterpestraat 38B Portiekflat (Valeriuskwartier/Oud-West)

Aantal toegewezen woningen: 15, waarvan 2 stuks via een urgentie.

Gemiddeld aantal bonnen/woning: 18,23 stuks.

Groep 'doorstromers':

 1. 54 bonnen: Schoppershofstraat 22 Eengezinswoning (Cambuur)
 2. 45 bonnen: Cambuursterpad 19 Eengezinswoning (Cambuur)
 3. 15 bonnen: Couperinstraat 12 Eengezinswoning (Valeriuskwartier/Oud-West)
  15 bonnen: Kakewei 21 Eengezinswoning (buiten de stad/Dorp)

Aantal toegewezen woningen: 8 stuks.

Gemiddeld aantal bonnen/woning: 19,87 stuks.

De WoonWijzer met daarin de toewijzingslijst verschijnt elke 14 dagen.
Het begon vorig jaar op te vallen: Het aantal bonnen/woning ging stijgen en dit jaar zet dit beeld zich voort. In zoverre is het resultaat zoals hierboven vermeld 'normaal'. M.a.w.: Deze lijst is geen toevallige 'uitschieter'.
We zijn van plan zo nu en dan opnieuw zo'n lijstje te publiceren.
Belangstellenden kunnen dit overigens zelf ook volgen: Bij de balie van het Stadskantoor liggen losse exemplaren van de WoonWijzer, die meegenomen kunnen worden.

Secretariaat Ver. PEL