_ PERSBERICHT PEL: START MELDPUNT ONGEWENST VERHUURGEDRAG

PERSBERICHT VERENIGING PEL


VOOR HUURDERS DIE PARTICULIER HUREN:
GEMEENTELIJK MELDPUNT VOOR ONGEWENST VERHUURGEDRAG GESTART OP 1 JANUARI 2024

Leeuwarden, 18/1/2024

Sinds 1 januari 2024 zijn gemeenten verplicht om voor huurders van particuliere woningen en woningen van beleggers een meldpunt in te richten waar deze huurders klachten over hen kunnen melden.
Het Meld- en Informatiepunt Ongewenst Verhuurgedrag is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden:

https://loket.leeuwarden.nl/aanvraag?schema=aanvraagmeldpuntwgv&productsleutel=B1902 De link die de gemeente Leeuwarden zelf vermeldt werkt niet… (https://www.leeuwarden.nl/wgv.)

Dit Meldpunt is er gekomen door de Wet Goed Verhuurderschap als reactie op de problemen binnen de huurmarkt en gemeenten krijgen hiermee de bevoegdheid om op te treden bij misstanden bij particuliere verhuur. Deze wet geldt voor alle huurcontracten, zowel de bestaande als de nieuwe.

Wat kan hier NIET gemeld worden: gebreken aan een woning of sociale overlast in een buurt bijv. van de buren, of vragen als: betaal ik teveel huur? Daar zijn andere regelingen voor zoals diverse soorten procedures bij de Huurcommissie. Heeft U hier vragen over? Bel dan PEL op 058-2671636.

Wat WEL gemeld kan worden zijn problemen met het gedrag van de verhuurder ten opzichte van de huurder(s). Er zijn zeven algemene regels waaraan een verhuurder zich moet houden.

Geef een melding door als:
* de verhuurder een woningzoekende discrimineert bij het zoeken naar een nieuwe huurder
* de verhuurder de huurder bedreigt of bang maakt
* de verhuurder de huurder meer dan 2 maanden als borg vraagt
* er geen schriftelijk huurcontract is tussen de verhuurder en de huurder
* de verhuurder de huurder niet goed inlicht over:
- rechten en plichten die niet in het huurcontract staan
- de borg en wanneer de huurder de borg terugkrijgt
- contactgegevens van de verhuurder
- het meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag
- een duidelijk overzicht van alle servicekosten

* de verhuurder de huurder onterechte servicekosten vraagt
* een verhuurbemiddelaar meer dan één keer bemiddelingskosten aan de huurder vraagt.

Nadat U het formulier hebt opgestuurd naar de gemeente:

Zij sturen dit door naar het Huurteam Leeuwarden en die nemen dan volgens de gemeente binnen 5 werkdagen contact met U op.
Zij moeten samen met U uw melding onderzoeken en als de verhuurder zich niet aan de wet houdt geeft het Huurteam dat door aan de gemeente die de verhuurder een boete kan geven.

Wat als U dit ergens leest maar zelf om wat voor reden dan ook (momenteel) geen internet heeft?
BEL DAN HET PEL OP 058-2671636 en we sturen U per post even een geprint klachtenformulier toe zodat U uw klacht toch bij de gemeente kunt melden.

Secretariaat Vereniging PEL 


Einde persbericht.