_ ACTIEGROEP WOONALARM EISENPAKKET WOONCRISIS!

ACTIEGROEP WOONALARM EISENPAKKET WOONCRISIS!


WOONALARM!

Op 22 november zijn er weer verkiezingen. Al jaren zijn er in Nederland veel problemen met wonen. Met deze flyer doen we een dringend beroep op jou om te stemmen op een partij die oplossingen heeft voor de wooncrisis in Nederland.

Hoe is dat zo gekomen?!

Opvolgende regeringen vonden dat "de markt" voor woningen moest zorgen en veel sociale huurwoningen werden aan grote buitenlandse beleggers verkocht. Gevolgen: de volkshuisvesting is om zeep geholpen: de wachttijd voor een huurhuis van de corporaties is in Leeuwarden gemiddeld meer dan drie jaar en goedkopere koophuisjes zijn opgekocht door huisjesmelkers die niets aan onderhoud doen en te hoge huren vragen. Om over krottige kamertjes voor studenten maar te zwijgen… Intussen geeft de rechtse regeringspropaganda "de buitenlanders" de schuld om de aandacht af te leiden van hun eigen slechte falende beleid. Intussen zitten de meeste statushouders in het asielzoekerscentrum ook te wachten op een woning.
Een radicaal ander volkshuisvestingsbeleid is nodig!

Wat willen wij voor Nederland en voor de gemeente Leeuwarden?

* Voor iedereen een betaalbare huur- of koopwoning. Ook voor "vergeten" groepen zoals studenten, ouderen die een kleinere woning willen, dak- en thuislozen etc.

* Bouw alleen betaalbaar en sociaal.

* Huiseigenaren verplichten onderhoud te plegen en dat ze investeren in verbeteren van hun woning, bv. door te isoleren.

* Kraken niet langer strafbaar: langdurige leegstand is asociaal.

* Onteigen alle private grootgrondbezitters en stop de sprinkhanen plaag van huisjesmelkers die vooral in Leeuwarden de armere buurten met koophuizen overwoekerd hebben.

* Meer sociale woningbouw. In mooie praatjes kun je niet wonen.

* Stop op het bouwen van recreatiewoningen en (tijdelijke) containerwoningen.

* Als je een huis koopt moet je er zelf in wonen. (waar blijft de opkoopbescherming van de gemeente Leeuwarden?!)

* Stop huurverhoging: nul is genoeg! Ondanks huurtoeslag kunnen velen amper de huur nog betalen en de hoge energielasten.

Wil je dit ook? Stem dan op een partij die dit ook in het programma heeft.


Einde persbericht.