Brief over Energiearmoede en Energiecrisis

VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
MAROWIJNESTRAAT 8-E 8931 BT LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail kantoor: pel@verpel.demon.nl secretariaat: verpel@online.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de organisaties:
Nederlandse Woonbond
Bond Precaire Woonvormen
Organisatie Woonprotest/Woonopstand

Onderwerp:
- Energiearmoede
- Energiecrisis

Leeuwarden, 8/10/2021

L.S.,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er in Nederland vaak sprake is van energie armoede en ook dat de aardgasprijzen en daarmee ook de elektriciteitsprijzen tot absurde hoogte zijn gestegen. TNO bracht laatst een onderzoek uit waaruit bleek dat ongeveer een half miljoen huishoudens te maken heeft met energiearmoede: zij kunnen amper of helemaal niet meer hun energierekening betalen.
Dit komt vooral omdat de tarieven voor aardgas veel hoger zijn dan een jaar geleden en voor wie geen vast contract heeft of waarvan het contract afloopt, gaat per 1 oktober of 1 januari 2022 honderden euro's meer betalen.
De vergelijkingswebsite Gaslicht.com houdt het op 500 euro gemiddeld, Independer.nl op enkele honderden euro's, hoewel ook bedragen van 900 euro/jaar genoemd zijn.

De Tweede Kamer besloot de energiebelasting met 375 miljoen te verlagen, maar dat helpt niet erg, want dat komt neer op een korting van 50 euro per jaar...
Resteert dan een verhoging van ongeveer 450 euro per jaar...
Een van de thema's waarop momenteel demo's plaats vinden, zoals eerder in Amsterdam en binnenkort in Rotterdam en Den Haag, betreft de veel te hoge woonlasten in de vrije sector, de absurd lange wachttijden voor een sociale huurwoning en de afbraak van het huurrecht (flex contracten)
Daar komt nu nog bij: de te verwachten enorme stijging van de energielasten, immers ook een onderdeel van de woonlasten.
We durven rustig te stellen dat we op weg zijn naar een energiecrisis, waarbij veel huishoudens de energiekosten niet meer zullen kunnen betalen, tenzij er ingegrepen wordt.
Wie nog een vast energiecontract heeft zit tot de afloopdatum nog even "goed" tenzij de overeenkomst tussentijds door de provider wordt verbroken of deze in het ergste geval "omvalt".

Op Teletekst zagen we al een paar suggesties van de Woonbond die constateerde dat vooral de woningen van particuliere verhuurders vaak nog enkel glas hebben en men vindt dat huurders van slecht geďsoleerde woningen moeten worden gecompenseerd voor hoge stookkosten. Echter: ook als men in de gelegenheid is de woning te (laten) isoleren, is tegen zulke prijsstijgingen geen kruid gewassen…
Daar valt niet tegen te isoleren. Daarom compensatie voor alle huishoudens!
Daarnaast eist men een huurstop voor woningen met de slechtste energie labels, t.w. label G en F. Een eis waar wij het van harte mee eens zijn.
Er moet druk worden uitgeoefend opdat ook particuliere verhuurders hun verantwoordelijkheid nemen.

Onze suggesties, waarvan we hopen dat men deze tevens "meeneemt" als onderdeel van de acties tegen o.a. te hoge woonlasten zijn:

1. Alle energiebelastingen op gas en elektra moeten tijdelijk op nul euro worden gesteld totdat de prijzen weer op een normaal niveau zijn gekomen zoals voorgaande jaren.

2. De btw over de jaarlijkse eindnota van de energiebedrijven is 21%. Deze moet (tijdelijk) naar het lage btw tarief van 9%. Ergens is het absurd dat energieverbruik in het "luxe" tarief zit, alsof je huis verwarmen en eten koken een luxe is!

3. De energietarieven voor de industrie zijn veel lager dan die voor de kleinverbruikers zoals de gewone huishoudens. Zij betalen al jarenlang het hoogste tarief. Wij vinden dat dit structureel gecorrigeerd moet worden zodat de tarieven van de kleinverbruikers omlaag gaan.

Met vriendelijke groet,

Secretaris ver. PEL

Zie ook: https://verenigingpel.nl/wonen/640energiearmoede-vraag-mening.html