DE STORY VAN DE WOONZORG QUOTE
HOE VERENIGING PEL EN HPF DE BEWONERSRAAD PROBEERDEN VOOR ALLE HUURDERS EEN MAXIMAAL TE BETALEN WOONZORGQUOTE TE REALISEREN VAN 40% EN HOE UITEINDELIJK NIET DE WETHOUDER MAAR DE AMBTENAREN DE BAAS BLEKEN...

LEEUWARDEN 30/11/2020

Een overzicht van alle stukken in dit dossier in chronologische volgorde.

De story begint met een Onderzoeksrapport Woonzorg Quote Leeuwarden behandeld in het Politiek Podium van 26-6-2017
Een verontrustend rapport gemaakt in opdracht van de gemeente, de corporaties en de beide huurderskoepels De Bewonersraad en Nieuw Elan, komt tot de conclusie dat veel huurders met weinig inkomsten een wel erg hoog percentage van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten, energie, gemeentelijke belastingen, waterschapslasten en hun ziektekostenverzekering. (alleen de basisverzekering)
PEL houdt tevens die avond een inspraakverhaaltje met een paar voorzetten.

Vervolgens neemt de Raad op 10-7-17 een motie aan, mede ondertekend door de latere wethouder Hein de Haan (PvdA)

Op 26/9/17 verschijnt een verhaal in de Leeuwarder Courant: Gebrek aan goedkope huizen vergroot armoede.

Terwijl we in samenwerking met de Bewonersraad en hpf Nieuw Elan verder werken om te komen tot een definitieve versie van ons voorstel voor een woonzorgquote van maximaal 40%, heeft een delegatie van PEL op 29 maart 2018 hier over een gesprek met wethouder Henk Deinum van volkshuisvesting. Gesprek met wethouder Deinum op 29/3/2018.

Op 10-7-2018 is versie 1.3 klaar van het Visiedocument n.a.v. het Onderzoeksrapport over de hoge woonzorg quote in Leeuwarden.

Bij dit visiedocument hoort een bijlage met uitleg over de huurtoeslag.

Ook is een samenvatting gemaakt van dit visiedocument Samenvatting van het Visiedocument.

Op 14/7/2018 stond dit ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant Opinie: Huurders met hoge lasten nu helpen.