AKTIE: IS ER WONINGNOOD IN LEEUWARDEN?


Leeuwarden, 7/7/2020
Vereniging PEL is een aktie begonnen om er achter te komen of er woningnood is in Leeuwarden en hoe lang mensen al ingeschreven staan bij de corporaties. Help ons aan meer gegevens en vul de vragenlijst in. Dit kan helemaal anoniem!

METEEN NAAR HET ON-LINE VRAGENLIJSTJE? KLIK DEZE LINK AAN:
https://tinyurl.com/woningnood

De aktie bestaat uit drie delen:

Een pamflet Pamflet woningzoekenden. Woningnood in Leeuwarden? Help ons aan gegevens!
Pamflet woningzoekenden.

Wilt u zo'n pamflet (A3 formaat) voor het raam? Bel ons dan op 058-2671636 en noem even uw adres op het antwoordapparaat of mail ons op pel@verpel.demon.nl Dan kunnen wij u per post een geprint exemplaar sturen.

Een pamflet met daar op de link naar het on-line vragenlijstje: Pamflet woningzoekenden aktie toelichting.
Pamflet woningzoekenden aktie toelichting.

Het vragenlijstje zelf: Vragenlijstje woningzoekenden.
Vragenlijstje woningzoekenden.

Dit lijstje kan eventueel geprint worden als het niet lukt met de link naar het on-line vragenlijstje. U kunt dit vragenlijstje ook aanvragen: Bel ons dan op 058-2671636 en noem even uw adres op het antwoordapparaat of mail ons op pel@verpel.demon.nl Dan kunnen wij u per post een geprint exemplaar sturen.

secretaris PEL