ENERGIETRANSITIE BEDREIGT ARMSTE HUURDERS
INTERVIEW MET SCHEIDEND DIRECTEUR
HUURDERSKOEPEL DE BEWONERSRAAD FRANK VAN DEN BROEK

LEEUWARDEN 30/11/2019

Onlangs zat de termijn er op van directeur Frank van den Broek, directeur van huurderskoepel De Bewonersraad. Hij was het die onze voorstellen om iets te doen aan de te hoge woonzorgquote voor veel huurders in Leeuwarden, van PEL overnam. Een vrij unieke gebeurtenis dat een van de huurderskoepels voorstellen van PEL overnam en zich daar ook achter schaarde. Per s lot hebben wij maar krap aan 60 leden en zij 30.000 over heel Friesland... Hij is inmiddels opgevolgd door Gert Brouwer en afgewacht moet worden of de samenwerking op dit punt door hem wordt voortgezet. Wij hopen van wel. Frank van den Broek gaf op 30/11/2019 een afscheidsinterview aan de Leeuwarder Courant. Hier onder staat de link naar dat artikel:

Onder deze link Energietransitie bedreigt armste huurders. Interview LC 30-11-19 met scheidend directeur Bewonersraad, Frank van den Broek.