GEEN WONINGTOEWIJZING VANWEGE LEEFTIJDSDISCRIMINATIE?
NEEM CONTACT OP MET PEL!

LEEUWARDEN 24/1/2015
Al heel lang plakken de beide Leeuwarder woningcorporaties Elkien en WoonFriesland labels op hun woningen die ze te huur aanbieden via hun websites. Tenminste: bij de meeste woningen bij hun toch al schaarse aanbod. Die labels hebben betrekking op de minimale leeftijd die men moet hebben, voordat men voor die woning in aanmerking komt en daarop "mag" reageren. Heel veel komt voor: Bestemd voor 55 jaar en ouder, een enkele keer 40 jaar en ouder, soms komt voor "geen kinderen" (!) Een heel enkele keer zie je staan: "tot 23 jaar" maar dat heeft vooral te maken met de beperkte mogelijkheden voor jongeren van 18-23 om huurtoeslag te krijgen: daarvoor moet de huur vrij laag zijn.

Wij hebben beide corporaties nu tot 2 maal toe hierover aangeschreven en de eerste brief is inmiddels door hen beantwoord, maar het ziet er niet naar uit dat zij van plan zijn hun discriminerende beleid te wijzigen. Ook de Nederlandse Woonbond heeft tegenover de Leeuwarder Courant verklaard dat hier sprake was van leeftijdsdiscriminatie.

Voor de goede orde: wij hebben er geen probleem mee dat bouwkundig voor bejaarden of gehandicapten aangepaste woningen bij voorrang aan hen verhuurd worden, maar bij de woningen die gelabeld zijn is niets terug te vinden van een bouwkundige aanpassing, dus waarom zouden die niet voor alle leeftijden bestemd kunnen zijn?!

Onder deze link is het dossier te vinden wat over deze kwestie gaat.

In het blad Elkien Magazine van december 2014 staat een artikel over deze kwestie waarin men zich probeert te verweren door te betogen dat het slechts zou gaan om "een advies".
De labels zijn echter qua tekst behoorlijk dwingend en het woord "advies" komt daarin niet voor. Kennelijk heeft Elkien zelf ook wel door dat deze labeling eigenlijk niet kan en probeert men zich in te dekken...
Onze reactie op dat artikel en op het antwoord van de corporaties is te lezen onder deze link:
http://verenigingpel.nl/wonen/Brief-2-aan-wbc-s-woonruimteverdeling.doc

Wij hebben inmiddels aan een advocaat gevraagd de stukken te bestuderen en dat heeft hij toegezegd.

OPROEP

Als u/je tegen dit probleem van de leeftijdscriteria aan bent gelopen en u daarom een woning werd geweigerd of dat u werd verteld dat u niet op die woning kon reageren vanwege deze leeftijdscriteria: NEEM DAN CONTACT OP MET PEL! Bellen: 058-2671636 of mailen pel@verpel.demon.nl Dan kunnen we gezamenlijk zien of daar niet iets aan is te doen!