Uit de Leeuwarder Courant van 19-9-2000:


WOONBOND: TE VEEL HUURHUIZEN TE KOOP

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Woonbond vindt dat staatssecretaris Johan Remkes (Volkshuisvesting) te veel huurwoningen wil verkopen.
Volgens de bewindsman zijn in 2010 65 procent van alle huizen koopwoningen.
Er zijn dan nog 1,8 miljoen huurwoningen in de sociale sector over. De doelgroep bestaat in 2010 volgens de woonbond uit 1,7 miljoen huishoudens.
"Dan is een aanbod van 1,8 miljoen te laag. Van keuzevrijheid is nauwelijks sprake meer", aldus een woordvoerster.
Einde LC-bericht.


Commentaar:
Dit lijkt inderdaad te krap qua aanbod. Volgens mij kan deze kwestie beter plaatselijk bekeken worden. In de ene plaats kan extreem gesteld geen enkele huurwoning verkocht worden (waarbij het in de praktijk vooral om de goedkopere huurwoning zal gaan) en in de andere plaats kan dit wat meer hebben.
In de tweede plaats is het ook van belang hoe de verhouding huurhoogte/inkomenshoogte ligt tussen aanbod van en vraag naar deze huurwoningen.
Voor wat betreft Leeuwarden: De gemeente wil 'beleid' ontwikkelen voor wat betreft de complexgewijze verkoop van huurwoningen van woningcorporaties.
Wanneer wel/niet en zo ja, onder welke voorwaarden. Een voorzet werd hiertoe gegeven in hun Evaluatienota 'Barent Fockes e.o.' De gemeente vindt dat bij verkoopplannen moet worden vastgesteld wat de noodzakelijke omvang is van de huurwoningvoorraad in relatie tot de doelgroep. Een delegatie van het PEL heeft 18-9 jl. een gesprek gehad met wethouder Bilker over het toekomstige gemeentelijke beleid met betrekking tot de verkoop van complexen huurwoningen van de woningcorporaties.
Ons standpunt zoals naar voren gebracht is, dat je niet ongelimiteerd sociale huurwoningen kunt verkopen. Conclusie is dat de gemeente en het PEL het over het uitgangspunt eens zijn. Uiteraard moet dan t.z.t. wel gekeken worden hoe in een concrete situatie de gemeente dan de noodzakelijke omvang van de huurwoningvoorraad vaststelt 'in relatie tot de doelgroep'. Of dat dan t.z.t. op de goede manier plaatsvindt moet natuurlijk nog maar blijken, maar dat zien we dan gauw genoeg.

secretaris Ver. PEL