Verslag lezen en overheadsheets bekijken huurdersavond Elkien voor West-Indische buurt.


Leeuwarden, 26/7/2011

Dit bericht is bedoeld voor lezers die snel meteen naar het door Elkien gemaakte verslag willen gaan van hun huurdersavond op 5/7/2011 in zalen Tivoli voor de West-Indische Buurt. Op die avond werden ook overheidsheets vertoond van het door Elkien ingehuurde bureau KPMS uit Heerenveen. Dit bureau had van hen opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de technische staat van de woningen. Ze hadden 2 laagbouw woningen en 2 duplexwoningen onderzocht.

Naar het verslag.
Naar de overheadsheets.


Einde bericht.