Als huurders hun eigen huurwoning kochten van de woningcorporatie mocht laatstgenoemde deze woning verkopen voor 90% van de marktwaarde. Dat was zo onder staatssecretaris Tommel van VROM. Nu, met per 1-1-2001 de inwerkingtreding van de Wet B.E.W. (Bevordering Eigen Woningbezit) in zicht, heeft staatssecretaris Remkes deze regel versoepeld.
Uit de Leeuwarder Courant van 16-9-2000:


HUURDERS KRIJGEN KORTING OP HUIS

DEN HAAG (ANP) - Woningbouwverenigingen mogen hun huizen met een hogere korting verkopen aan huurders. Als mensen al in de woning wonen, kunnen zij maximaal 30% korting krijgen op de marktwaarde. Iemand die niet al in het huis woont, krijgt op z'n hoogst een reductie van 20%.

Voor beide categorieën was het maximum 10%. Het kabinet heeft dit gisteren besloten, zei staatssecretaris Johan Remkes (Volkshuisvesting).
Het is bedoeld als koopstimulans voor huurders.
Einde LC-bericht.


Commentaar: Uit het berichtje blijkt niet, of de oude truc nog kan om onder de minimale verkoopwaarde uit te komen. In de regelgeving werd nl. tijdens Tommel gesproken over verkoop van huurwoningen door de corporaties aan de huurders, maar er werd niet gerept over een minimale verkoopprijs aan andere instellingen, die met deze regels voor z.g. 'toegelaten instellingen' (woningcorporaties) niets van doen hadden.
Zo werden woningen in de Tjerk Hiddesbuurt (project Barent Fockesstraat e.o.) door woningcorporatie BWL tegen veel minder dan 90% van de marktwaarde doorverkocht aan de FNV die ze voor dezelfde prijs (plus kosten opknapbeurt) doorverkocht aan de huurders.
Nu was die lage verkoopprijs m.i. vrij uniek en zie ik het nu sowieso niet gebeuren dat een woningcorporatie voor 70% van de marktwaarde een huurwoning doorverkoopt aan een 'zittende huurder'. Ik denk dat ze eerder 100% willen hebben, gezien de verliezen die ze lijden op de sloperij in het kader van de Stedelijke Vernieuwing. Natuurlijk kiezen ze daar zelf voor, maar dat argument zal hen m.i. niet beletten deze nieuwe regels tot dood papier te degraderen. Wil Remkes dit echt, dan zal hij dit als dwingende verkoopprijs aan de corporaties moeten opleggen, anders zie ik het niet gebeuren...

secretariaat PEL