Huurders West-Indische Buurt richten huurdersgroep op tegen sloop van hun buurt
Actiegroep tegen sloop van wijkje


Persbericht WIBTegenSloop uitgegeven: 21/7/2011 plus:
'Actiegroep tegen sloop van wijkje'
Uit de Leeuwarder Courant van za. 16/7/2011.


Korte introductie:
Met een aantal verontruste huurders hebben we een groep gevormd:
West-Indische Buurt Tegen Sloop.
Tot nu toe is alles in de media door Elkien geregiseerd.
Waarbij alleen bijeen gezochte voorstanders naar buiten treden.
Wij laten onze kant horen, de kant van 70% tegen sloop.

Graag vermeld ik het contactadres en e-mail adres voor wijkbewoners:
wibtegensloop@hotmail.nl
Sabastraat 17

West-Indische Buurt Tegen Sloop !


P E R S B E R I C H T

Leeuwarden, 21 juli 2011

Tot nu toe regisseert Elkien de pro-sloop berichtgeving in de media.
Daarom hebben wij, een groep verontruste huurders, een groep opgericht genaamd:

"West-Indische Buurt Tegen Sloop".

Doel: duidelijk maken dat een overgroot deel van de wijk tegen sloop is.
De enquête van de Elkien Huurders werkgroep meldt 93% voor behoud van de woningen, de enquête van PEL zegt 71%. Met deze groep geven wij al die mensen ook een platform.

Wij zetten een vraagteken bij de legitimiteit van de door Elkien opgezette Huurderswerkgroep.
Van de zes leden zijn pas na een half jaar twee voorgesteld en dan nog alleen met voornaam en zonder contactadres. Niemand van die groep, overlegt met de buurt die zij zouden vertegenwoordigen.

In het KPMS onderzoek in opdracht van Elkien, zijn 4 woningen getest, 2 duplexen en 2 in de laagbouw woningen.
De staat van isolatie van die woningen is onbekend, dus is de conclusie dat alles slecht is niet steekhoudend.
Bovendien: rayon manager Inge Boltjes stelde op de Elkien-huurdersavond: "we slopen niet omdat de woningen slecht zijn" waarmee zij in feite onze mening bevestigt.

Dit zijn nog betaalbare woningen in een prettige, rustige buurt, wachttijden lopen op tot 3 jaar.
Verlaten woningen zijn binnen enkele weken weer bezet. Het zijn geen ruime woningen, maar daarom is de huurprijs ook lager dan elders. Wij denken dat met een goede opknapbeurt de woningen weer lang mee kunnen. Een opknapbeurt, waarbij gebreken en achterstallig onderhoud wordt verholpen, valt onder de normale taken van een woningstichting, noem je het renovatie dan moet de huurder betalen.

In de nieuwe opzet van Elkien, die uitgaat van sloop en nieuwbouw, zou de huurtoeslag tot €250 extra toenemen.
Dure woningen met huurtoeslag dus, dit geld vloeit in de zak van de verhuurder maar wordt door de Nederlandse belastingbetaler opgehoest.
De aangekondigde bezuinigingen op de huurtoeslag geven huurders in dure woningen woningen een onzekere toekomst.

Bovendien verwachten we van Elkien als woningstichting een visie naar de toekomst.
Wie een bevolkingspyramide kan lezen weet dat vanaf 2025 de woningmarkt zal inklappen. Nu dure woningen voor 50 jaar te bouwen: daar zetten wij wij een groot vraagteken bij.

Contactadres: Sabastraat 17
e-mail: wibtegensloop@hotmail.nl


Einde tekst persbericht huurdersgroep WIB Tegen Sloop.

Op zaterdag 16/7/2011 verscheen op blz. 11 van de Leeuwarder Courant het volgende bericht:

Actiegroep tegen sloop van wijkje

LEEUWARDEN - Zes bewoners van de West-Indische buurt in Leeuwarden hebben een actie-groep opgericht tegen de sloop van hun wijkje.

Corporatie Elkien wil de 134 woningen het liefst slopen, omdat de naoorlogse huizen van nu in slechte staat zouden verkeren. Bovendien zouden nieuwe woningen veel beter geïsoleerd kunnen worden dan bij de huidige bebouwing.

[Het halen van het A-label qua energiezuinigheid wordt door corporatie Elkien misbruikt als sloopsmoes. Geen enkele bestaande woning in Leeuwarden van laten we zeggen 10-15 jaar geleden en ouder haalt na renovatie waarbij zo goed mogelijk wordt geïsoleerd het A-label. Wel is het haalbaar om het label te verbeteren met pakweg 2 tot 3 klassen: bijvoorbeeld van klasse G (erg slecht) tot klasse E of D of van klasse E tot klasse C of B. Verder negeert Elkien het feit dat sommige huurders tevreden zijn met een gaskachel in de woonkamer en wellicht soms nog een gevelkacheltje in de woonkeuken. Die mensen verbruiken al weinig gas en willen helemaal geen cv. Bij een renovatieplan zou men wel of niet cv erin moeten overlaten aan de keuze van de huurder. De redenering van Elkien leidt er toe dat je half Leeuwarden dan wel kunt slopen...
De truc is: wij als Elkien stellen als we het over renovatie hebben, een aantal onhaalbare doelen en zulke hoge eisen dat de renovatiekosten zo hoog uitvallen, dat ieder weldenkend mens concludeert: zo gaat dit niet..]

Fred Kaak van de actiegroep 'WIB tegen sloop' vindt de onderbouwing van Elkien te mager. De corporatie baseert zich op een rapport van adviesbureau KPMS, maar die zou maar vier huizen hebben onderzocht.

[Bovendien: opdrachtgever was Elkien en het spreekwoord zegt: "wie betaalt die bepaalt" en: wat was de onderzoeksopdracht naast dan het onderzoeken van vier woningen, namelijk 2 duplexen en 2 laagbouwwoningen?]

"De huizen verkeren in heel verschillende staat van isolatie. Het hangt er maar net van af welke huizen je bekijkt."

[Dat klopt: in het verleden kon men kiezen voor wel of niet spouwmuurisolatie, wel of niet dubbel glas ed. Het resultaat is huizen met en zonder deze verbeteringen. Treurig genoeg is het ook nog niet overal goed gegaan met de spouwmuurisolatie: in plaats van zich eerst te overtuigen of de onderzijde van de spouw wel dicht is, doet men dat niet zodat, als de onderzijde niet dicht is, de isolatie die uit een soort bolletjes zou bestaan, deels in de kruipruimte is gekomen en de spouw dus bovenin niet gevuld is met isolatie...
Overigens lijkt ook hier en daar weer andersoortige isolatie gebruikt te zijn, waarbij (weer een fout) bijvoorbeeld ventilatieroosters in de keuken vol zitten met dat spul. Vervolgens heet het bij Elkien op hun overheadsheets weer: de ventilatie is "slecht". Ja, klojo's dat hebben jullie op deze manier zelf verpest.]

Bovendien hebben bewoners het rapport van KPMS niet te zien gekregen. Daardoor kunnen ze volgens Kaak geen goed oordeel geven als na de zomer Elkien hun mening vraagt over de sloopplannen. Kaak: "De communicatie is ontzettend slecht. Wij willen het rapport eerst zien."

[Daar hebben ze groot gelijk aan: zonder rapport is niet goed te beoordelen hoe bv. de renovatiescenario's er uit zagen, vooral qua kostencalculatie.]


Einde LC-bericht van 16/7/2011. Commentaar tussen blokhaken. [].