NIEUWSBRIEF 6 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L. VOOR DE HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT


Op dinsdag 28/6/2011 is onderstaande Nieuwsbrief verspreid onder de huurders in de West-Indische buurt, met name in verband met de inloopavond op vrijdag 1 juli 2011, zodat zij kunnen spreken met Paulus Jansen, Tweede Kamerlid voor de SP.


NIEUWSBRIEF 6 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L.
VOOR DE HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT
http://leeuwarden.sp.nl 058-2660444 http://verenigingpel.nl 058-2671636


VRIJDAGAVOND 1 JULI A.S. AANLOOPAVOND MET PAULUS JANSEN (SP-TK) VOOR HUURDERS WEST-INDISCHE BUURT VANAF 19.00 UUR.

SP Afdeling Leeuwarden en vereniging P.E.L. houden op vrijdagavond 1 juli a.s. een aanloopavond/spreekuur voor de huurders in de West-Indische buurt.
De volkshuisvestingsspecialist van de SP Tweede Kamerfractie Paulus Jansen komt op vrijdag 1 juli a.s. naar Leeuwarden.
Hij heeft de middag gepland voor huurders en kopers van de Antillenflat en de avond voor de situatie rond de West-Indische buurt. Hij wil ook graag zelf met u als huurder in gesprek komen.

Wij willen u de gelegenheid geven om uw verhaal en uw vragen en opmerkingen bij hem neer te leggen.
Dhr. Jansen is tevens bouwkundig ingenieur, wat inhoudt dat u dan dus spreekt met iemand die ook verstand heeft van deze zaken. In januari j.l. heeft hij ook een aantal woningen in uw buurt zelf bekeken.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nogal wat vragen heeft, ook omdat Elkien heeft aangekondigd dat ze op dinsdagavond 5 juli a.s. een avond houdt voor uitsluitend de huurders (anderen zijn niet welkom!) een flink eind weg van uw wijk, namelijk in zalen Tivoli aan de Huizumerlaan.
Kennelijk wil men liever geen grote opkomst van de huurders? Men had immers ook een zaal in de school (De Triangel) of in de Kuriuskerk kunnen huren, vlak naast de deur?
Als we de wandelgangen goed beluisterd hebben, gaat Elkien kiezen voor een sloop- en nieuwbouw scenario, op basis van het onderzoek van het door hen betaalde "onafhankelijk adviesbureau"
We kunnen ons voorstellen dat u zit met de vraag: wat kan ik het beste doen en wat kan ik het beste laten? Ook daarover kunt u in gesprek met Paulus Jansen.

SAMENVATTING: OP VRIJDAGAVOND 1 JULI A.S. KUNT U VANAF 19.00 UUR IN
GESPREK MET SP-TWEEDE KAMERLID PAULUS JANSEN
WAAR? KANTOOR VERENIGING PEL MAROWIJNESTRAAT 8-C

(naast Terra Plus en vlakbij de Kip Stop in het winkelcentrum bij de Antillenflat)
----------------------------------------------------------------------------------------

Woningcorporatie Elkien houdt avond voor huurders
dinsdagavond 5 juli 2011 om 19.30 uur in Zalen Tivoli Huizumerlaan 59

U heeft hierover onlangs van hen een uitnodiging gehad. Het gaat om de presentatie van het plan zoals Elkien dat graag wil, voor de West-Indische buurt en naar verluidt kozen ze voor sloop en nieuwbouw.
Frappant is ook dat NU de huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. WEL wil praten met PEL en SP, maar pas in de tweede week van juli, dus als de avond van Elkien al geweest is…

Onze adviezen voor deze avond:

1. Ga hier WEL naar toe, ondanks dat ze (doelbewust?) niet in een zaal gaan zitten vlak naast de deur.
Sterker nog: geef blijk van uw betrokkenheid met uw buurt, ga hier massaal heen en laat zien dat het u verre van onverschillig laat wat er met uw woningen en met u gebeurt! Uit de brief van Elkien blijkt dat de huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. en huurderskoepel Nieuw Elan (vraag u af, of u hen ooit hebt gekozen om u te vertegenwoordigen!) het gekozen plan al lang kennen, maar zij overlegden (bv. op een eigen huurdersavond) niet met u…

2. Neem pen en papier mee en noteer op die avond wat men vertelt en wat u belangrijk vindt.

3. Teken helemaal niets! Vul eventuele schriftelijke vragenlijsten niet ter plaatse in en lever ze niet ter plaatse in, maar neem ze mee naar huis, zodat u ze op uw gemak kunt doorlezen en over vragen na kunt denken. U kunt vragenlijsten immers daarna altijd nog naar Elkien opsturen? En: neem alles wat Elkien uitreikt aan overige papieren aan en mee naar huis.

4. Vraag op deze avond alles wat u niet duidelijk is en noteer de antwoorden zo goed mogelijk.

Mogelijke vragen: (bedenk zelf van tevoren ook wat u wilt vragen!)
- Organiseert Elkien een stemming over haar voorkeursplan?
- Worden alle uitgewerkte scenario's aan de huurders voorgelegd om over te stemmen?
- Het heet in de brief van Elkien, dat het in de wijk fijn wonen wordt (na de "kwaliteitsslag") voor huurders én kopers. Of dat ook betekent dat het (deels) uitdraait op nieuwbouw koopwoningen?? En zo ja, hoeveel huurwoningen?? Evenveel als er nu staan of minder?? (er staan nu 86 eengezinswoningen en 48 duplexwoningen)
Als Elkien nieuwbouw wil, kunnen alle huurders (134 huishoudens) dan terugkeren als ze dat willen?
- heb ik recht op een wisselwoning en op verhuis- en herinrichtingskosten en hoe hoog is dat bedrag?
N.B.: u kunt dit weten uit onze Nieuwsbrieven maar laat Elkien het verhaal ook maar doen.
- dhr. Gosé Posthumus is per 1 juli j.l. vertrokken als directeur Wonen. Had dat iets van doen met verschil van inzicht over hoe het verder moet met de West-Indische buurt? Kan ik solliciteren als nieuwe directeur..?
(te gebruiken als de antwoorden van Elkien mistig zijn…)
- waarom werden geheel identieke huizen in de Corellistraat e.o. wel gerenoveerd en zou dat met onze laagbouw woningen niet kunnen?
-------------------------------------------------------------------------------------------

Directeur weg bij Elkien

Heerenveen - Directeur Gosé Posthumus vertrekt per 1 juli bij woningcorporatie Elkien in Heerenveen.
De organisatie doet geen mededelingen over de precieze redenen. Zij volstaat met de mededeling dat er verschil van inzicht bestaat over de invulling van zijn directeursfunctie.
Posthumus was als 'directeur wonen' verantwoordelijk voor huurderzaken. Elkien is twee jaar geleden ontstaan na het samengaan van de corporaties Welkom (Bolsward) en Nieuw Wonen Friesland (Leeuwarden). De corporatie beheert 19.000 huizen. Aan de top van Elkien staat algemeen directeur Alex Bonnema. De bestuurslaag hieronder is een directieteam, waar Posthumus deel van uitmaakte. (LC 17/6/11)
-------------------------------------------------------------------------------------------

KABINET KORT HUURTOESLAG VOOR SOCIALE WONINGEN

DEN HAAG - Het kabinet gaat snijden in de huurtoeslag die mensen ontvangen als zij de huur van hun sociale woning niet kunnen opbrengen.
Door een andere berekening kan de toeslag verminderd worden met 1 euro tot meer dan 20 euro per maand voor huizen met huurprijzen boven de 361,66 per maand. De maatregel treft 79 procent van de mensen in een sociale huurwoning.
Het kabinet wil met de maatregel een bezuiniging sneller doorvoeren dan in de begroting 2011 stond. De bezuiniging moet in 2012 al 100 miljoen euro opleveren, in 2015 moet dat oplopen tot 157 miljoen. De aanpassingen moeten er ook toe leiden dat mensen eerder kiezen voor een goedkopere woning. (LC 18/6/11)
-------------------------------------------------------------------------------------------

Er wordt dus in uw nadeel gesleuteld aan de huurtoeslag bij huren hoger dan de kwaliteitskortingsgrens tot aan de aftoppingsgrenzen Zie schema huurtoeslag in Nieuwsbrief 3 of http://home.wanadoo.nl/dbpel/wonen/600nieuwsbrief%203%20wi-buurt%20tabel%20ht.doc
En het zal daar met de huidige regering wel niet bij blijven. Vandaar ons advies om niet te gaan voor de maximale huurtoeslag zodat u daar financieel te afhankelijk van wordt, maar te gaan voor een woning met een wat lagere huur (renovatie in plaats van nieuwbouw) waarbij u een wat lagere huurtoeslag krijgt. Het bericht heeft het over eerder kiezen voor een goedkopere woning en daar bedoelen zij simpelweg mee: verhuizen uit een te duur huis. Maar de goedkopere huizen raken op… Ook daarom moet de West-Indische buurt behouden blijven!
------------------------------------------------------------------------------------------

VAKBOND SLAAT ALARM: BOM ONDER VASTE BAAN

DEN HAAG - Werkgevers kunnen binnenkort gemakkelijker vast personeel ontslaan en weer inhuren als uitzendkracht of zzp'er. Ze moeten bij het aanvragen van de ontslagvergunning bij het UWV dan aannemelijk maken dat de hoeveelheid werk de komende zes maanden substantieel zal fluctueren. Ook moet het voortbestaan van het bedrijf op het spel staan. Dit vloeit voort uit de nieuwe uitvoeringsinstructies' van minister Henk Kamp van sociale zaken. De vakbeweging reageert gealarmeerd. Werkgeversclub VNO/NCW vindt de zorgen overbodig en wijst op de voorwaarden. (GPD) (LC 26/5/11)
------------------------------------------------------------------------------------------

Als men niet redelijk zeker van vaste inkomsten kan zijn en van de hoogte van de huurtoeslag, hoe zeker is het dan dat u te allen tijde een hoge huur kunt betalen in een nieuwbouwwoning??

Ook daarom moet de WI-buurt behouden blijven!


Einde tekst Nieuwsbrief 6 van SP-Leeuwarden en vereniging P.E.L. voor West/Indische buurt.