PERSBERICHTEN ANTILLENFLAT:
PAULUS JANSEN KOMT OP VRIJDAG 1 JULI NAAR LEEUWARDEN


Eerste persbericht:

P E R S B E R I C H T.

vrijdag 10 juni 2011.

SP Afdeling Leeuwarden en vereniging P.E.L. willen in contact komen met huurders en kopers van de Antillenflat. De volkshuisvestingsspecialist van de SP Tweede Kamerfractie Paulus Jansen komt op vrijdag 1 juli a.s. naar Leeuwarden.

Hij heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de Antillenflat Kamervragen gesteld aan minister Donner.

In Leeuwarden heeft hij die dag een gesprek met de directie van woningcorporatie WoonFriesland, welke eigenaar is van 53 van de in totaal 100 appartementen.
Hij wil ook graag met de betrokkenen zelf in gesprek komen.

Wij willen u de gelegenheid geven om uw verhaal en uw vragen en opmerkingen bij hem neer te leggen. Dhr. Jansen is tevens bouwkundig ingenieur, wat inhoudt dat u dan dus spreekt met iemand die verstand heeft van dat soort zaken.

Wij zouden ons kunnen voorstellen dat u bijvoorbeeld vragen of opmerkingen heeft over:
- De hoogte van de verstrekte verhuiskosten vergoeding.
- De hoogte van de verstrekte hotel/verblijfskostenvergoeding.
- Uw (al dan niet tijdelijke) herhuisvesting, met name indien u koper bent.
- Het probleem van dubbele woonlasten als u koper bent en het aanbod voor een lening voor drie maanden woonkosten, gedaan door WoonFriesland.
- Wat het in deze situatie betekent, dat u als koper indertijd kocht onder de voorwaarden van zgn. Maatschappelijk Gebonden Eigendom.
- Wat u als koper het beste zou kunnen doen inzake het via de pers gedane aanbod van WoonFriesland uw appartement terug te kopen en wat u in deze situatie mag verwachten inzake de terugkoopprijs.
- Wat het in het algemeen betekent als u een appartement heeft gekocht (appartementsrecht) en hoe het zit met aansprakelijkheid, nalatigheid, (verborgen) gebreken, eventuele herstelkosten, opstalpolis van de Vereniging van Eigenaren en van WoonFriesland enz.
- Alle overige vragen en opmerkingen die bij u leven als huurder of als koper.

Nader bericht over exacte tijd en plaats volgen zo spoedig mogelijk.

In tussentijd kunt u contact opnemen met:
SP-Leeuwarden dhr. Dick Faber telefoon 058-2660444 Email: leeuwarden@sp.nl
Vereniging P.E.L. telefoon 058-2671636 Email: pel@verpel.demon.nl


Einde tekst gezamenlijk persbericht SP-Leeuwarden en vereniging P.E.L.

UPDATE: Definitieve persbericht van zondag 26/6/2011:

Kamerlid Paulus Jansen (SP) over Antillenflat in Leeuwarden

(tekst: SP Leeuwarden)

Paulus Jansen komt op vrijdag 1 juli a.s. naar Leeuwarden.

De volkshuisvestingsspecialist van de SP Tweede Kamerfractie

Paulus jansen heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de Antillenflat Kamervragen gesteld aan minister Donner.

In Leeuwarden heeft hij op 1 juli een gesprek met de directie van woningcorporatie WoonFriesland, welke eigenaar is van 53 van de in totaal 100 appartementen.

Hij wil ook graag met de betrokkenen/bewoners zelf in gesprek komen.

Een aantal bewoners heeft aangegeven met Paulus Jansen in gesprek te willen komen.

De gesprekken zulle wij in kleine groepen houden zodat een ieder zijn/haar verhaal kan doen.

De betrokkenen zullen wij daarvoor met vermelding van tijd en plaats uitnodigen

Mocht u nog niet gereageerd hebben en toch nog vragen hebben over onderstaande onderwerpen dan kunt u zich nog tot uiterlijk dinsdag 28 juni aanmelden.

Wij zouden ons kunnen voorstellen dat u bijvoorbeeld vragen of opmerkingen heeft over:

- De hoogte van de verstrekte verhuiskosten vergoeding.

- De hoogte van de verstrekte hotel/verblijfskostenvergoeding.

- Uw (al dan niet tijdelijke) herhuisvesting, met name indien u koper bent.

- Het probleem van dubbele woonlasten als u koper bent en het aanbod voor een lening voor drie maanden woonkosten, gedaan door WoonFriesland.

- Wat het in deze situatie betekent, dat u als koper indertijd kocht onder de voorwaarden van zgn. Maatschappelijk Gebonden Eigendom.

- Wat u als koper het beste zou kunnen doen inzake het via de pers gedane aanbod van WoonFriesland uw appartement terug te kopen en wat u in deze situatie mag verwachten inzake de terugkoopprijs.

- Wat het in het algemeen betekent als u een appartement heeft gekocht (appartementsrecht) en hoe het zit met aansprakelijkheid, nalatigheid, (verborgen) gebreken, eventuele herstelkosten, opstalpolis van de Vereniging van Eigenaren en van WoonFriesland enz.

- Alle overige vragen en opmerkingen die bij u leven als huurder of als koper.

U kunt u contact opnemen met:

SP-Leeuwarden dhr. Dick Faber telefoon 058-2660444 Email: leeuwarden@sp.nl
Vereniging P.E.L. telefoon 058-2671636 Email: pel@verpel.demon.nl

Datum: Zondag, 26 Juni 2011


Einde tekst definitieve persbericht SP-Leeuwarden.