NIEUWSBRIEF 3 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L. VOOR DE HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT


Half maart 2011 hebben de SP en het PEL hun derde Nieuwsbrief verspreid in de West0Indische buurt. Wij vinden dat de huurders in deze buurt zelf hun toekomst moeten bepalen en dat men dat niet over kan laten aan een groepje bewoners die de overige bewoners niets meedeelt over het verloop van hun contacten met de woningcorporatie, noch over het stadium en de richting van de planvorming. Verder treft men in deze Nieuwsbrief enige uitleg op hoofdlijnen over hoe de huurtoeslag in elkaar zit. Hieronder volgt de tekst van deze Nieuwsbrief.


NIEUWSBRIEF 3 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L.
VOOR DE HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT
http://leeuwarden.sp.nl http://verenigingpel.nl


HUURDERS MOETEN ZELF TOEKOMST BEPALEN VAN DE WEST-INDISCHE BUURT

Dat vinden de SP en het PEL. Even ter herinnering: in januari j.l. hielden we voor u een volgens ons geslaagde huurdersavond waarop we o.a. de uitslag bekend maakten van ons draagvlak onderzoek waarbij de belangrijkste vraag aan u was: bent u als bewoner voor sloop of voor renovatie? U koos met overgrote meerderheid voor renovatie. Inmiddels heeft Elkien in een Nieuwsbrief haar tijdschema bekend gemaakt voor wat betreft haar plannen en vooral daarover reageerden wij via onze Nieuwsbrief nummer 2.
Voor zowel de laagbouw als voor de duplexwoningen werden door Elkien 4 scenario's genoemd waarover wij ook hebben geschreven in onze tweede Nieuwsbrief. Een bureau KPMG zou intussen in opdracht van Elkien een bouwkundig onderzoek hebben gehouden door enige woningen bij wijze van steekproef te inspecteren.
Alleen Elkien en de Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. kennen de uitkomsten.
Maar ook u bent net zo goed huurder in de West-Indische buurt!

OPROEP/UITNODIGING

Er is door studenten van de NHL onderzoek gedaan naar de wijk Nijlân. Wij willen u daarom bij deze uitnodigen om met ons contact op te nemen om samen met u verder te praten over de toekomst van de West-Indische buurt, onderdeel van de wijk Nijlân. Zodra wij een aantal aanmeldingen hebben willen we een datum prikken om rond de tafel te gaan zitten en denken aan een aantal bijeenkomsten voor de genodigden op het kantoor van het PEL.

Aanmelden? Bel dan 058-2671636 (PEL) of D. Faber 058-2660444 (SP-Lw) Indien er niemand aanwezig is: spreek s.v.p. even op het antwoordapparaat van PEL uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mail adres in. U kunt ons ook e-mailen via verpel@wanadoo.nl of via pel@verpel.demon.nl

WAT BETEKENT SLOOP EN NIEUWBOUW VOOR VEEL HUURDERS?
WAT ZOU DAT? ER IS TOCH HUURTOESLAG?

Een veel gehoord argument van woningcorporaties als ze huurders willen overhalen om akkoord te gaan met sloop. Daarom in het kort iets over hoe de huurtoeslag in elkaar zit:

Vast staat volgens ons dat nieuwbouw voor dezelfde huurprijzen onmogelijk is. Indien de corporatie in dit scenario zou kiezen voor nieuwe huurwoningen zullen de huren o.i. zodanig zijn dat pakweg driekwart van de bewoners niet terug kunnen keren naar deze buurt waar de sociale samenhang en de positieve beleving van de woonomgeving nog vrij groot is.

Dit hangt samen met de systematiek van de huurtoeslag die werkt als een schijventarief waarbij de huur in feite in een aantal stukjes wordt verdeeld: de onderste schijf betaalt men altijd zelf (212,24 bij bijstandsniveau inkomsten), de schijf daarboven wordt 100% weg gesubsidieerd (tot 361,88) en de schijf daarboven voor 75%.. Deze laatste schijf stopt bij de zgn. aftoppingsgrenzen: de lage aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen en de hoge aftoppingsgrens voor huishoudens van 3 of meer personen. Deze grenzen zijn vanaf 1/1/2011 517,64 euro en 554,76 euro.
Tot aan de maximale huurgrens (652,52) waarbij nog huurtoeslag mogelijk is kunnen 65-plussers en gehandicapten en alleenstaanden soms nog vanaf de voor hen geldende aftoppingsgrenzen 50% huurtoeslag krijgen over dat gedeelte van hun huur wat daar boven ligt. (bron: circulaire MG 2010-03 Parameters huurtoeslag 2011)

In een overeenkomst tussen gemeente en corporaties is geregeld dat men dat alleen doet voor 65-plussers en gehandicapten in bepaalde aangewezen complexen (flat) woningen en dit aanstuurt d.m.v. de woningtoewijzing. In de praktijk worden dan deze complexen veelal toegewezen aan 65-plussers en gehandicapten.
Dit betekent dat in de meeste gevallen de twee aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag de grenzen zijn die niet moeten worden overschreden wil er althans sprake zijn van wat men een sociale huurwoning noemt en men huurtoeslag kan krijgen. Maar ook als een woningcorporatie er in slaagt qua aanvangshuren voor nieuwe huurhuizen net onder de aftoppingsgrens te blijven is dat vaak de hoge aftoppingsgrens zo dat kleine huishoudens, bv. de gezinnen zonder kinderen niet terug kunnen keren in de nieuwbouw.

Dat deed zich o.a. voor bij de recente sloop en nieuwbouw van de laagbouw in de Mondriaanwijk in de Leeuwarder wijk Bilgaard. Dat betekent dan bv. dat mensen van wie de kinderen al de deur uit zijn, niet terug kunnen keren. Zij werden namelijk (weer) een één- of tweepersoonshuishouden. Hieronder staat het schema hoe de huurtoeslag in hoofdlijnen elkaar zit. U komt er niet uit? Bel ons en vraag om verdere uitleg!

Schema Huurtoeslag: klik op deze link.
Of klik op deze link.

* Voor éénpersoons 65+ huishoudens geldt een basishuur van € 210,42 en voor meerpersoons 65+ huishoudens geldt een basishuur van € 208,61.

VRAGEN EN PROBLEMEN

Heeft u nu of later hulp nodig, heeft u vragen of problemen: u kunt altijd een beroep op ons doen. Desnoods komen we bij u langs, bv. als iemand van de woningcorporatie bij u langs wil komen met allerlei papieren die u zou "moeten" tekenen en u voelt zich onzeker.
Bel dan 058-2671636 (PEL) of D. Faber 058-2660444 (SP-Lw)


Einde tekst Nieuwsbrief 3 van SP en PEL.