NIEUWSBRIEF
VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS
VOOR DE HUURDERS DUPLEXWONINGEN WEST-INDISCHE BUURT


Op 10/1/2011 is onderstaande Nieuwsbrief van het PEL huis aan huis verspreid in de 48 duplexwoningen in de West-Indische buurt.


NIEUWSBRIEF
VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS
VOOR DE HUURDERS DUPLEXWONINGEN WEST-INDISCHE BUURT
==================================================================

Leeuwarden, januari 2011

MEDEDELING BESTEMD VOOR ALLE HUURDERS VAN DE DUPLEXWONINGEN

Naar aanleiding van onderstaand bericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 6/1/2011 hebben wij dit ingezonden stukje naar de LC gestuurd: Plaatsing werd geweigerd. Over eventuele rektificatie van het bericht zou contact worden opgenomen. Dat gebeurde niet.

INGEZONDEN

In de LC van 6/1 j.1.stond een bericht over de West-Indische buurt. Daarin stond o.a. dat ik gezegd zou hebben dat sloop van de duplexen wellicht het beste zou zijn. Dat klopt niet.
Gesteld is dat de problemen qua vocht en schimmel (m.n. op de begane grond) groter lijken dan bij de eengezinswoningen. Dat was gebaseerd op de eerste indrukken uit de gezamenliike SP/PEL vragenlijsten en op gesprekken met huurders. Dat maakt het wel qua kostenplaatje lastiger als je zoals wij in principe voorstander zijn van renovatie, ook van de duplexen. Dat heb ik willen aangeven, maar zeker niet "dat de duplexen er zo slecht aan toe zijn, dat sloop wellicht het beste is".
Ook is niet gesteld: "Er is een groot vochtprobleem"
Deskundigenonderzoek zal moeten uitwijzen hoe groot de vochtproblemen in de duplexen zijn en wat het kost om dit afdoende te verhelpen. Overigens is het spijtig te lezen dat Elkien overweegt het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) in te zetten als sloopsubsidie. Zet dat geld dan in voor renovatie, er is, zeker in deze tijd van recessie, een grote behoefte aan betaalbare huurwoningen in onze stad.

Einde tekst ingezonden briefje.

Tenslotte hierbij nog een brochure uit 1999. Wat vindt u? Is de inhoud achterhaald of nog steeds in hoofdlijnen actueel? Oordeel zelf. Attentie: postadres en e-mail adres in het boekje zijn oud.

secretaris vereniging PEL.

Kantoor: Marowijnestraat 8-C 8931 BT Leeuwarden
Telefoon: 058-2671636 E-mail: verpel@wanadoo.nl en pel@verpel.demon.nl (kantoor)


Elkien 'niet handig' met Westindische buurt

LEEUWARDEN - Corporatie Elkien heeft niet handig opgetreden door een beloofde opknapbeurt van de Westindische buurt in Leeuwarden op het laatste moment af te blazen.

Dat vindt huurdersplatform Nieuw Elan. Een blok met duplex-woningen aan de Sabastraat, Curaçaostraat en Surinamestraat zou van de zomer cv krijgen, maar dat plan werd in november afgeblazen. De woningen zijn hard aan onderhoud toe en slecht geïsoleerd.
"Ik kan me voorstellen dat de bewoners zich letterlijk in de kou gezet voelen", zegt Theda Heijs van Nieuw Elan.

Omdat er extra geld is voor de aanpak van de wijk Nijlân, overweegt Elkien het buurtje nu te slopen. Daarbij horen ook woningen in de buurt die al wel cv hebben gekregen. Elkien heeft bewoners gevraagd mee te denken, maar krijgt volgens Heijs weinig respons uit de huizen die hun onderhoudsbeurt niet hebben gekregen. "Dat is wel teleurstellend, al snap ik dat het frustrerend is."

Belangengroep PEL voor huurders van een sociale woning houdt nu een enquête in de buurt over de mogelijke sloop. Zij vinden die voor het grootste deel van de buurt onnodig. Maar de duplexwoningen zijn er zo slecht aan toe, dat sloop daar wellicht het beste is, zegt Johan Bakker van het PEL. "Er is een groot vochtprobleem."