NIEUWSBRIEF 1 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L. VOOR DE HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT


Nieuwsbrief huis aan huis verspreid in de West-Indische buurt op 2/2/2011


NIEUWSBRIEF 1 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L.
VOOR DE HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT
http://leeuwarden.sp.nl http://verenigingpel.nl


UITSLAG DRAAGVLAK ONDERZOEK
OVER RENOVATIE OF SLOOP

De huurders van de West-Indische buurt hebben in een door SP en PEL gehouden draagvlakonderzoek massaal gekozen voor behoud van hun buurt door renovatie. Dit bleek uit de uitslag van het onderzoek, die bekend werd gemaakt op een druk bezochte openbare avond op maandag 24 januari 2011 in het Grand Café van het Friesland College.
De uitslag: 92% van de huurders in de laagbouw en 78% van de huurders van de duplexwoningen kiest voor renovatie. De respons was 65% in de laagbouw en 57,4% in de duplexen, zodat van een representatieve uitslag gesproken kan worden.
De volledige uitslag is bij deze Nieuwsbrief gevoegd, vooral voor die huurders die verhinderd waren om te komen. De uitslag is controleerbaar: wilt u dat, maak dan even een afspraak om de formulieren in te zien via telefoonnummer 058-2671636.

De zaal was vol: er waren ruim 60 huurders en overige belangstellenden en belanghebben aanwezig, waaronder de directeur Wonen van woningcorporatie Elkien (de woningeigenaar) de heer Gosé Posthumus. Als belangrijkste spreker op de avond: Paulus Jansen van de Tweede Kamerfractie (tevens bouwkundig ingenieur) van de SP. Die middag hadden hij en een aantal mensen van de SP en vereniging PEL een werkbezoek afgelegd in de buurt, waarbij ook een aantal woningen van binnen is geïnspecteerd en met huurders gesproken, om zich een oordeel te kunnen vormen over de staat van de woningen en de wensen en klachten van de huurders.
Het werd ook op de avond duidelijk dat een overgrote meerderheid van de huurders vindt dat hun woning het waard is om opgeknapt te worden. Vindt u dat ook?

Dan kunt u dat duidelijk maken door bijgaand pamfletje
voor uw raam te hangen!

MAAR HOE NU VERDER?

PEL EN SP zullen u regelmatig van informatie voorzien via Nieuwsbrieven waarin wij de stand van zaken melden, tips geven en zullen waarschuwen voor valkuilen en risico's.
We hebben natuurlijk geen glazen bol waarin we de toekomst kunnen zien en exact kunnen voorspellen wat uw verhuurder gaat doen, maar we zullen informatie geven op basis van eerdere praktijkervaring, opgedaan in andere buurten in het verleden. Laten we meteen beginnen:

TIP: volgens het Burgerlijk Wetboek heeft u zowel bij sloop als bij renovatie recht op pakweg 5400 euro verhuis- en herinrichtingskosten. Echter: als een corporatie eigenlijk wil slopen ziet men wel dat ze huurders alvast vervangende huisvesting begint aan te bieden. Gaat u hier op in VOORDAT u een FORMELE brief van uw corporatie in de bus heeft over wat zij hebben BESLOTEN (sloop of renovatie) dan heeft u GEEN recht op verhuis- en herinrichtingskosten!
ADVIES: wat u zelf ook wilt en waar u ook voor of tegen bent: blijf altijd gewoon huren totdat u op papier bericht heeft gehad van Elkien over wat ze hebben besloten. Anders kost het u geld!

VRAAG: ik heb een uitkering van Sociale Zaken: moet ik t.z.t. mijn verhuis- en herinrichtingskosten inleveren bij de soos? Ofwel: gaan ze dan korten op mijn uitkering?
ANTWOORD: nee!! Reden: het gaat om een ONKOSTEN vergoeding, een vergoeding voor door u gemaakte kosten. U wordt daarom niet gekort en mag dit geld houden.

VRAAG: op de avond viel o.a. het woord: "Het Protocol". Wat wordt daarmee bedoeld?
ANTWOORD: dit is een soort stappenplan (procedure) wat Elkien hoort te volgen voordat ze formeel beslissen. Hier horen o.a. bij: een of meer avonden voor de huurders. Wij komen hier in een volgende Nieuwsbrief uitgebreider op terug. Voor wie internet heeft de hele tekst staat onder deze link: http://nieuw-elan.nl/informatie/artikel/?id=125


Paulus Jansen woordvoerder ruimtelijke ordening, milieu, wonen, energie/klimaat en water in de Tweede Kamer voor de SP schreef op 24/1/2011 op zijn weblog het volgende:

BEWONERS WEST-INDISCHE BUURT MASSAAL TEGEN SLOOP

De druk bezochte bewonersavond in het Friesland College zette vanavond een uitroepteken achter de uitkomsten van de huis-aan-huis-enquête van bewonersorganisatie PEL en de SP Leeuwarden: de huurders van woningcorporatie Elkien willen dat hun huizen opgeknapt worden, niet gesloopt.

Vanmiddag om twee uur kwam ik samen met Arnout Hoekstra aan in Leeuwarden, waar we eerst werden bijgepraat over de enquête door Johan Bakker (PEL) en Dick Faber (voorzitter SP Leeuwarden). Daarna gingen we met een aantal SP-medewerkers en PEL op pad om de woningen te bekijken en met de huurders te spreken.

De West-Indische buurt is gebouwd begin jaren vijftig en bestaat uit 86 eengezinswoningen en 48 duplexwoningen. De eengezinswoningen zijn enorm breed: een meter of acht. Dat kom je in de sociale huur zelden of nooit tegen. Door de grote breedte beschikken deze huizen ook over mooie tuinen, zowel voor als achter. Ook de duplexwoningen liggen ruim in het groen, het achterterrein is enkele jaren volledig opgeknapt en afgesloten voor niet- bewoners.

Wat me direct opviel is dat de tuinen van bijna alle woningen er prima bij liggen: keurig onderhouden, de oorspronkelijke heggen nog aanwezig. Ook de buitenkant van de huizen ziet er keurig uit. Veel huizen zijn voorzien van dubbelglas. Bij de eengezinswoningen is er aan de binnenkant wel het nodige achterstallig onderhoud: verouderde keuken, doucheruimte en toilet. De doucheruimte is piepklein, dat vinden veel huurders ook een probleem. De elektrische installatie in een aantal woningen is verouderd en een deel van de huizen heeft nog geen CV.

Ook bij de duplexwoningen zijn de sanitaire voorzieningen dringend aan verbetering toe, maar daar moet nog wel meer gebeuren: de open entree (per vier woningen) zou met een eenvoudige ingreep afgesloten kunnen worden, wat niet alleen scheelt in veiligheid en comfort, maar ook veel energie kan besparen. En aan de achterkant zorgt een tuinkast voor een flinke koudebrug in de doucheruimte, waardoor veel mensen last hebben van condens en schimmel. Toch zijn ook deze ongemakken met relatief eenvoudige middelen op te lossen.

En toen kwam de massaal bezochte bewonersavond. Daar bleek al snel dat de frustratie en woede van veel huurders over het gebrek aan overleg op dit moment nog groter zijn dan hun tevredenheid over de buurt. Directeur Posthumus van Elkien kon nóg zo vaak verklaren dat hij niet gaat slopen als minder dan 70% van de bewoners daarmee instemt, een aantal bewoners geloven Elkien niet meer.

SP-fractievoorzitter Jeffrey Brakenhoff pleitte er daarna voor om lessen te trekken uit de gemaakte fouten en nu snel om tafel te gaan zitten voor het maken van verbeterplannen. Na de hoge respons en duidelijke uitkomst van de bewoners enquête is sloop geen optie meer. Ook wat mij betreft ligt het voor de hand om de komende maanden enkele verbetervarianten (achterstallig onderhoud + cv; kleine renovatie; grotere renovatie) aangevuld met individuele keuzes uit te werken, met inbegrip van de gevolgen voor de huur en de overige woonlasten. De bewoners kunnen dan voor de zomervakantie hun voorkeur uitspreken voor de definitieve aanpak.

In Den Haag roepen veel kamerleden dat er in Friesland geen woningnood is, door de krimp zouden er eerder te veel goedkope huurwoningen staan in plaats van te weinig. Niets is minder waar. Op een vrijkomende huurwoning (zowel de laagbouw als de duplexen) in de West-Indische buurt komen 150 reacties van woningzoekenden binnen. Geen wonder als je weet dat de huren van de duplexen €260-280 en van de eengezinswoningen €340-470 bedragen. Op dat soort woningen moeten we zuinig zijn, ook in Leeuwarden.

VRAGEN EN PROBLEMEN

Heeft u nu of later hulp nodig, heeft u vragen of problemen: u kunt altijd een beroep op ons doen. Desnoods komen we bij u langs, bv. als iemand van de woningcorporatie bij u langs wil komen met allerlei papieren die u zou "moeten" tekenen en u voelt zich onzeker.
Bel dan 058-2671636 (PEL) of D. Faber 058-2660444 (SP-Lw)


DRAAGVLAKONDERZOEK VAN SP LEEUWARDEN
IN SAMENWERKING MET
VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN

Er staan 86 eengezinswoningen en 48 duplexwoningen in de West-Indische buurt.
Vraag 1 was de vraag of men in de laagbouw woonde of in een duplexwoning.

Uitslag eengezinswoningen (Martens-woningen)

Ingeleverd: 56 (respons 65%)

VRAAG 2: BENT U TEVREDEN MET UW WONING?

Tevredenheid woning: 47 tevreden 9 ontevreden. 84% tevreden 16% niet.

Opgegeven redenen m.n. bij vraag 7 (renovatie of sloop): mensen zijn tevreden vanwege de lage huur, ook wonen mensen hier hun hele leven al. Ook wonen hier veel mensen met lage inkomens.

VRAAG 3: BENT U TEVREDEN MET DE ONDERHOUDSSTAAT VAN UW WONING?

Onderhoudsstaat woningen: 36 tevreden, 20 ontevreden 64% tevreden, 36% ontevreden.
Wat ons tijdens ons onderzoek opviel, is dat er veel door de bewoners zelf verbeterd is aan de woning.

VRAAG 4: BENT U TEVREDEN MET DE WOONOMGEVING?

Woonomgeving: 54 tevreden 2 ontevreden 96% tevreden 4% ontevreden

Conclusie: een mooie buurt met een grote sociale cohesie.

VRAAG 5: WAT MOET ER VOLGENS U QUA OPKNAPBEURTIRENOV ATlE AAN DE WONING NOG GEBEUREN?

Onderhoud woningen: het meest genoemd zijn een veelvoud aan klachten over de doucheruimte en toilet(47keer).
Vocht, schimmel, slechte betegeling (en schimmelende vinylwanden in douche) werden veel in verband met douche en toilet gehoord. Een enkele maal: problemen met houten vloer begane grond. (2 keer)
Ook scoorde de vervanging van het keukenblok plus wandtegels hoog (32 keer)
Vervanging van kozijnen en glas e.d. en de staat van het (buiten)schilderwerk (20 keer) scoorden ook hoog.
[NB... sommige woning~n hebben dubbel glas, anderen alleen in de woonkamer en andere woningen hebben nog enkel glas.]
Vervanging van de voordeur was ook een regelmatig terugkerende wens.

VRAAG 6: BENT U TEVREDEN MET UW TUIN EN DE GROOTTE VAN DE BERGING?

Tevredenheid tuin/berging: tevreden: 40 ontevreden 7 85% tevreden 15% ontevreden. Vraag niet beantwoord: 9.
De meeste mensen ervaren de tuin als extra leefruimte. De meeste mensen ervaren de berging daarentegen als te klein en missen daar verlichting.

VRAAG 7: WAT STEMT U: VOOR RENOVATIE OF VOOR SLOOP VAN DE WONINGEN IN DE WEST-INDISCHE BUURT?

Renovatie: 52 mensen kiezen voor renovatie, 4 niet (sloop) 92% is voor renovatie, 8% is voor sloop.

Wat ons opvalt, is dat mensen met heel veel plezier in de West-Indische buurt wonen.
Een opmerking die we veel gehoord hebben, is dat de woningen het waard zijn opgeknapt te worden.
In dat verband is ook een aantal malen de vraag gesteld waàrom het Valeriuskwartier wel gerenoveerd is (in 2009) en de West-Indische buurt niet!

NB. bedoelde woningen zijn identiek en zijn in beide buurten in de jaren 51/52 gebouwd.


Uitslag duplexwoningen (onder- en bovenwoningen)

Ingeleverd: 27 (respons 57%) (1 woning stond leeg)

VRAAG 2: BENT U TEVREDEN MET UW WONING?

Tevredenheid woning: 14 voldoende 13 onvoldoende. 52% voldoende 48% onvoldoende.

VRAAG 3: BENT U TEVREDEN MET DE ONDERHOUDSSTAAT VAN UW WONING?

Onderhoudsstaat woningen: 14 voldoende, 13 onvoldoende 52% tevreden, 48% ontevreden.

VRAAG 4: BENT U TEVREDEN MET DE WOONOMGEVING?

Woonomgeving: 23 tevreden 4 ontevreden 85% tevreden 15% ontevreden

VRAAG 5: WAT MOET ER VOLGENS U QUA OPKNAPBEURT/RENOVATIE AAN DE WONING NOG GEBEUREN?

CV plaatsen in de duplexwoningen heeft veruit de voorkeur. Ook zijn er relatief veel klachten over isolatie en gehorigheid.
De douche vervangen is met 15 huishoudens ook een regelmatig terugkerende wens.
Ook wordt er geklaagd over vocht en tocht.
Er wordt ook geklaagd over het buitenschilderwerk en het binnenschilderwerk.
(n.b.: binnenschilderwerk is huurderstaak) Er zijn berghokken die soms als klein worden ervaren.
Een wel gehoorde wens van bewoners, is het afsluiten van de portieken en een klacht is het ontbreken van echte fietsenschuurtjes, zowel bij de bovenwoningen als de benedenwoningen, waardoor fietsen veelal buiten voor de portiekingangen gezet worden.

VRAAG 6: niet gesteld aan bewoners duplexwoningen. (tuin en berging)

N.B.: de woningen op de begane grond hebben een flinke tuin en 2 slaapkamers en de bovenwoningen hebben een derde slaapkamer met dakkapel op de 2e etage en een achterbalkon.

VRAAG 7: WAT STEMT U: VOOR RENOVATIE OF VOOR SLOOP VAN DE WONINGEN IN DE WEST-INDISCHE BUURT?

Renovatie: 21 mensen kiezen voor renovatie, 6 niet (sloop) 78% is voor renovatie, 22% is voor sloop.

Tenslotte: bij de vragen 2 tot en met 4 kon een rapportcijfer van 1-10 worden gegeven. De gegeven cijfers zijn als volgt verwerkt: 1-5 is "onvoldoende/ontevreden" 6-1- is "voldoende/tevreden".

Iedereen die deze uitkomsten zelf wenst te controleren is welkom op het kantoor van P.E.L. om ze in te zien. Bel dan van tevoren svp. even met 058-2671636 om te horen of het kantoor open is.

Leeuwarden, 17/1/2011         SP-Leeuwarden en Vereniging P.E.L.

Inlegvel in Nieuwsbrief 1: raampamfletje.(Word-bestand)
Einde tekst Nieuwsbrief 1 SP-Lw/PEL van 2/2/2011.