RECESSIE: RUN OP GOEDKOPE HUURWONING
Jaren wachttijd in Leeuwarden
Druk op goedkope huurwoningen Leeuwarden
neemt drastisch toe


Recessie: run op goedkope huurwoning
Uit de Leeuwarder Courant van do. 30/7/2009 plus:
Druk op goedkope huurwoningen Leeuwarden neemt drastisch toe
Persbericht Nieuw Elan do. 23/7/2009.


Recessie: run op goedkope huurwoning

Jaren wachttijd in Leeuwarden

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN - De vraag naar goedkope huurwoningen in Leeuwarden is het afgelopen half jaar sterk toegenomen. Wachttijden lopen inmiddels op tot vier jaar. Huurdersplatform Nieuw Elan, dat bijna negenduizend huurders vertegenwoordigt, vindt dat de gemeente met spoed goedkope huizen moet bouwen.

[Uit contacten met Nieuw Elan bleek dat zij zelf een systeempje hebben ontwikkeld om het aantal reacties op een aangeboden woning en de wachttijd bij te kunnen houden.]

In de tweede helft van 2008 waren er gemiddeld 91 geïnteresseerden voor een woning in de goedkoopste klasse, tot €350 per maand. De eerste helft van dit jaar is dit aantal opgelopen tot 114, een stijging van 25 procent. In de klasse hierboven is sprake van een stijging met 40 procent, van 60 naar 84 gegadigden. "Bij de duurdere huurwoningen zien we juist een sterke daling van geïnteresseerden, soms tot wel 63 procent", zegt directeur Rudi Velthuis van Nieuw Elan.

WoonFriesland, met twintigduizend huizen de grootste verhuurder in de provincie, spreekt van iets minder explosief stijgende wachttijden. Voor woningen tot €350, 39 procent van de corporatievoorraad, en van €350 tot €490, goed voor 49 procent, liep sinds eind 2006 de gemiddelde wachttijd op van 40 tot 45 weken nu. Woordvoerder Rob Vogel bevestigt dat de situatie in Leeuwarden in negatieve zin van het algemene beeld afwijkt.

[WoonFriesland kwam al jaren met veel optimistischere cijfers over wachttijden dan corporatie Nieuw Wonen Friesland. Het verschil in wachttijd voor een woning bij de ene corporatie en de andere liet zich niet verklaren door bijvoorbeeld een fors verschil bij de samenstelling van hun woningvoorraad qua huurprijzen, grootte enz. Bij bovenstaande cijfers kan een rol spelen dat WoonFriesland inmiddels nogal wat bezit heeft buiten Leeuwarden. Neem je de cijfers over je hele bestand qua aanbod en toewijzing, dan krijg je uiteraard geen goed beeld van de situatie in alleen Leeuwarden. Dit wordt in zoverre ook wel toegegeven door de uitspraak dat de situatie in Leeuwarden in negatieve zin van het algemene beeld afwijkt.]

Het huurdersplatform, dat de belangen behartigt van huurders van Nieuw Wonen Friesland en Palet in Leeuwarden en omgeving, maakt zich grote zorgen. Het heeft eind juni een brief gestuurd naar het Leeuwarder gemeentebestuur met het dringende verzoek om de komende periode vooral huizen te bouwen in de goedkopere sectoren.

[Zoals vaker betoogd: het moet ook zonder objectsubsidie mogelijk zijn huurwoningen te bouwen met een aanvangshuur vlak onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag door tevens koopwoningen te bouwen in een zo gewild mogelijke prijsklaase en die winst bij verkoop te benutten om de aanvangshuren van de nieuwe huurwoningen beneden die aftoppingsgrenzen te krijgen. Dat komt ruwweg neer op 2 tot 3 koopwoningen bouwen per huurwoning. Tevens is op dit moment sprake van een tijdelijke stimuleringsregeling voor de bouw. Die regeling heeft het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt dat nu na jaren tobben met de planvorming, pakhuis Hartelust nu eindelijk wordt verbouwd tot appartementen. Ik zou zeggen: gebruik die regeling zoveel mogelijk, voordat dit geld weer op is bij het Rijk. Soms is ook nog wat lokatiesubsidie mogelijk voor bouwen op lastige plaatsen.]

De gemeenteraad besloot vorig jaar dat er tot 2012 zeker vierhonderd sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd, en dat elke gesloopte corporatiewoning moet worden vervangen door een nieuwe.
"Dit voornemen staat nog volledig overeind. De gemeente voert hierover momenteel overleg met de corporaties", zegt een woordvoerster. Leeuwarden doet onderzoek naar het mogelijke verband tussen de stijgende vraag naar huurwoningen en de economische crisis.

[De onderhandelingen over nieuwe convenanten (afspraken) met de beide corporaties zijn dus kennelijk nog steeds niet afgerond. De Raad kan van alles willen, maar is zwaar afhankelijk van de corporaties. Op zo'n moment en zeker in deze tijd van economische crisis mis ik het ooit bestaande Gemeentelijke Woningbedrijf...
Over het onderzoek naar het verband tussen de stijgende vraag naar huurwoningen en de economische crisis: wie voert dat uit? Moet dat zoals wel vaker, op een koopje door een paar studenten? Zou me niet verwonderen... En dan het onderzoeksdoel zelf: natuurlijk is er een zeker verband tussen een grotere vraag naar huurhuizen en de economische crisis: mensen zijn voorzichtig. Ze weten niet of ze komende herfst nog werk hebben, ze hebben mogelijke koopplannen in de ijskast gezet enz. En dan heb je natuurlijk nog de starters, ook diegenen die meteen wilden kopen maar wellicht slecht een hypotheek kunnen krijgen door de terughoudende opstelling van de banken.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken [].

Op do. 23/7/2009 gaf huurdersorganisatie Nieuw Elan het volgende persbericht uit:

Druk op goedkope huurwoningen Leeuwarden neemt drastisch toe

(tekst: huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden)

Of het nu door de recessie komt of omdat mensen steeds meer kiezen voor een huurwoning is niet bekend, maar duidelijk is wel dat de druk op de goedkope huurwoningen het laatste halfjaar sterk is toegenomen. Waren er in de goedkoopste klasse in de tweede helft van 2008 nog gemiddeld 91 geïnteresseerden voor een woningen, in de eerste helft van 2009 is dit opgelopen tot 114 (+ 25%). In de klasse daarboven is het nog duidelijker: een stijging van 60 naar 84 (+ 40%). In de drie klassen die daar boven staan zien we juiste een sterke daling van geïnteresseerden voor een huurwoning (tot – 63%).
Uiteraard lopen de wachttijden door deze ontwikkelingen ook op. Gemiddeld moet er tussen de 3,5 tot 4 jaar worden gewacht voor men in aanmerking komt voor een grondgebonden woning.

[Dit is de officiële kreet voor een laagbouwwoning, vaak een eengezinswoning. Flats of appartementen zijn in die terminologie geen grondgebonden woningen... Nu lijkt het me wel handig als ook een flatgebouw een fundering heeft en met de grond verbonden is, maar kennelijk ligt dat anders... Overigens heten fklats in de terminologie van bestuurders bij de overheid ook nog steeds officieel "meergezingshuizen". In zo'n huis (een heel flatblok dus..) woont dus meer dan 1 gezin... Zo houdt de gezinsideologie ook in de taal al jaren hardnekkig stand. Wie dus bepaalt wat in het woordenboek staat, heeft de macht zei ooit Joseph Stalin (v.m. dictator USSR) al...]

Dit zijn signalen die Huurdersplatform Nieuw Elan niet kan en wil negeren. Deze ontwikkelingen zijn uiteraard ook met de corporatie besproken. Daarnaast heeft Nieuw Elan het college van B&W en de gemeenteraadsleden van Leeuwarden in een brief opgeroepen om de aanpassing in het Woonplan om de eerstkomende periode vooral huizen te realiseren in de goedkopere sectoren met spoed door te zetten.

[M.i. moet daarbij vooral de inzet zijn: huurwoningen met aanvangshuren beneden de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag en daarnaast courante koopwoningen mede om winst te genereren om deze huurwoningen mogelijk te maken. Nieuw Elan stelt dat de ontwikkelingen ook met de corporaties zijn besproken. Dat is mooi, maar hoe reageren de corporaties hierop? Zien zij het ook als prbleem of wuiven ze het probleem weg of zeggen ze dat ze wel willen maar onvoldoende geld hebben enz.??]]

Datum: Donderdag, 23 Juli 2009


Einde bericht Nieuw Elan. Commentaar tussen blokhaken [].