EIGENAREN WILLEN KANTOOR IN KRAAKPAND
KRAKERS TWEEBAKSMARKT KUNNEN ER BLIJVEN WONEN


"Eigenaren willen kantoor in kraakpand"
Uit de Leeuwarder Courant van do. 9/4/2009 plus:
"Krakers Tweebaksmarkt kunnen er blijven wonen"
Uit de Leeuwarder Courant van za. 25/4/2009.


Opnieuw winnen krakers opmerkelijk genoeg een rechtszaak in kort geding die de eigenaren van het pand Tweebaksmarkt 42 te Leeuwarden tegen hen hadden aangespannen.
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 9/4/2009:

Eigenaren willen kantoor in kraakpand

LEEUWARDEN - Het kraakpand Tweebaksmarkt 42 in Leeuwarden - met het testbeeld op de glazen deuren - moet een kantoorfunctie krijgen. Eigenaren De Boer, Korf en Van den Berg eisten gisteren in kort geding bij rechter Gerard Tangenberg een snel vertrek van de krakers.
Volgens hen zorgen de krakers sinds 2 maart voor overlast, lopen zij huur mis en kunnen zij hun verplichtingen tegenover twee huurders op de bovenverdieping niet nakomen.

[In hoeverre is 'overlast' als dat zou kloppen, de eigenaren te verwijten? Is dat een probleem van de eigenaren? Zijn zij hierop door derden aangesproken? Dat wordt niet duidelijk. Dat de eigenaren huur mislopen is duidelijk, maar voordat het gekraakt werd stond de ruimte leeg en ontvingen zij ook geen huur. En die leegstand moet langer dan een jaar hebben geduurd, anders was de kraakactie strafbaar geweest.
Er is wetgeving in de maak die kraken altijd strafbaar stelt, maar de wethouders van de grote steden hebben zich hiertegen gekeerd. De wet zoals die nu is, vormt toch wat druk op de ketel iets te doen met leegstaande ruimte binnen 1 jaar. Langdurig leegstaande ruimte is eigenlijk maatschappelijk ook slecht aanvaardbaar.
Waarom de eigenaren hun verplichtingen tegenover de huurders op de bovenverdieping niet na kunnen komen en om welke verplichtingen dat dan gaat, blijkt niet uit het artikel. Dat kan ook niet verwacht worden, het is maar een kranteberichtje. Daarvoor zou men de processtukken moeten kennen.]

Volgens de krakers wordt de begane grond ordentelijk bewoond en was er alleen de eerste twee dagen sprake geweest van enige geluidsoverlast. Zij zeggen het goed te kunnen vinden met de bovenburen.

[Er zijn door de eigenaren afgaande op het LC-bericht geen politierapporten of aantekeningen aangevoerd die overlast bewijsbaar maken. Het blijft zo het ene woord tegen het andere.]

De zitting werd een kwartier geschorst, omdat de krakers wel wilden praten over een aanbod voor een betaalde woning. De partijen kwamen hier uiteindelijk niet uit. De rechter doet op zijn vroegst volgende week woensdag uitspraak.

[Kennelijk hadden de eigenaren een particuliere woning te huur aangeboden, wat er op wijst dat zij wel tot een 'deal' wilden komen. Maar vermoedelijk zal de huur wel te hoog zijn geweest: aan de ene kant krakers met zowat geen inkomsten - ook de bijstand kent een forse krakerskorting - en aan de andere kant een vermoedelijk commerciČle huur. Het bekende probleem: betaalbare woonruimte voor mensen met heel weinig geld.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. []

Over het verrassende vervolg schreef de Leeuwarder Courant op zaterdag 25/4/2009 het volgende:

KRAKERS TWEEBAKSMARKT KUNNEN ER BLIJVEN WONEN

LEEUWARDEN - De drie krakers van de begane grond van het pand Tweebaksmarkt 42 te Leeuwarden kunnen daar voorlopig blijven. De vier eigenaren hadden in een kort geding geČisd dat ze zouden vertrekken. De rechter heeft dit afgewezen.

[Wie een kort geding wil winnen, moet bij de rechter aantonen dat hij een spoedeisend belang heeft bij - in dit geval - een ontruimingsvonnis. Kennelijk ziet de rechter dat spoedeisend belang niet.]

Het pand stond al heel lang te huur bij twee Leeuwarder makelaars voor EUR 17.500 per jaar.
Volgens de eisers was er een spoedeisend belang. De eigenaren beweerden voor rechter Gerard Tangenberg dat ze per 4 maart een nieuwe huurder hadden voor EUR 6000 per jaar. Dat bleek een franchise-onderneming van een van de eigenaren te zijn.

[Vermoedelijk heeft dat laatste de doorslag gegeven de eis in kort geding af te wijzen: wellicht had dat anders gelegen als het een onderneming van iemand anders was geweest. Nu lijkt het op een soort gelegenheids-huurder speciaal om de krakers weg te krijgen.]

Bovendien zouden de krakers voor overlast zorgen en niet voor gas, water en licht betalen.

[Of dat laatste relevant is, hangt er maar vanaf: wie betalen de energie op de bovenetage? De studenten die daar wonen of is daar sprake van een huur incl. voorschot energie waarbij de eigenaren in eerste instantie de energie betalen? Kortom: op wiens naam staat het aansluitpunt voor gas, water en energie? Diegene lijdt de schade als de krakers wel verbruiken maar niet betalen. En zit er per etage een apart aansluitpunt, dan lijdt alleen de energieleverancier schade, tenzij de energie is afgesloten.]

Boven wonen twee Duitse studenten. Van overlast is al lang geen sprake meer en betalen willen de krakers wel. Ook zou het pand volgens de eisers brandgevaarlijk zijn. Maar er zijn rookmelders, een nooduitgang en een brandslang.

[Kortom: de eisers wilden dus een brandgevaarlijk pand gaan verhuren en hadden een huurder. De brandgevaarlijkheid en het hebben van een huurder, zijn twee inconsistente argumenten van de eigenaren lijkt me zo.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken.

Tenslotte: hoe dit verder gaat? Hangt uiteraard van beide partijen af. Kennelijk willen de krakers wel betalen en lijkt het wat op een nood-kraak bij gebrek aan onderdak. Maar willen betalen en kunnen betalen is twee.

secretaris PEL