AFSLUITEN WANBETALER
WATERREKENING FOUT


"Afsluiten wanbetaler waterrekening fout"
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 8/7/2008.


Water is een mensenrecht, heeft de kantonrechter in Heerlen gezegd, dus mag de levering van water niet gestopt worden ondanks een betalingsschuld. Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 8/7/2008:

AFSLUITEN WANBETALER WATERREKENING FOUT

HEERLEN (GPD) - Water is een mensenrecht, dus mag de levering niet gestopt worden. Dit heeft de Heerlense kantonrechter bepaald in een rechtszaak tussen de Waterleidingmaatschappij Limburg en een wanbetaler uit Heerlen. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een Nederlandse rechter de ontvangst van water tot mensenrecht bestempelt.

De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor waterbedrijven in Nederland.
"Als je deze lijn doortrekt, kun je mensen alleen afsluiten als ze vervolgens van overheidswege een minimum aan water krijgen.", stelt professor Jonathan Verschuuren van de Tilburgse universiteit.

Het internationaal erkende minimum is 50 liter per persoon per dag.

[Een kubieke meter water is 1000 liter. 50 liter per dag is 18250 liter per jaar is 18,25 kubieke meter per jaar. Dat is weinig per persoon.]

Deskundigen gaan ervan uit dat het waterbedrijf in beroep gaat, gezien de impact van de uitspraak.

In Friesland zijn momenteel 135 huishoudens afgesloten van water, meldt woordvoerder Patrick Harms van Vitens.
Hij beklemtoont dat Vitens "alleen in het uiterste geval afsluit".


Einde LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. []

Commentaar: ik verwacht dat het waterleidingbedrijf in hoger beroep gaat en de uitslag is onzeker. Overigens geloof ik er op voorhand niets van dat Vitens (en ook zijn voorganger hier, het IWGL) alleen afsluit in het uiterste geval. Dat zijn mooie praatjes naar buiten toe. Ik heb wel andere gevallen meegemaakt: een keer de rekening niet betaald en na enige tijd was men afgesloten van water...

secretaris


Einde tekst van bericht.