'Tekort aan huurhuizen een drama'
Makelaardij Hoekstra bezorgd


'Tekort aan huurhuizen een drama'
Uit de Leeuwarder Courant van do. 31/7/08.


Het PEL heeft al een aantal jaren betoogd dat er een tekort is ontstaan aan betaalbare huurwoningen en dat de wachttijden voor zo'n woning onaanvaardbaar lang zijn geworden voor leeuwarder begrippen. We zijn hier per slot niet in de Randstad waar men zich maar het beste bij zijn geboorte door zijn ouders kan laten inschrijven voor een huis, opdat men dan met z'n 20e aan de beurt is...
Van onverwachte zijde wordt nu ook onze stelling bevestigd. Uit de Leeuwarder Courant van 31/7/2008:

'Tekort aan huurhuizen een drama'

Makelaardij Hoekstra bezorgd

LEEUWARDEN - Het is voor mensen met weinig geld een ramp om een betaalbare huurwoning te vinden in Leeuwarden.
Dit zegt Klaas Buwalda van makelaardij Hoekstra. De markt voor koopwoningen is daarentegen juist heel gezond. De verkoop neemt eerder toe dan af, stelt hij.

Buwalda zegt zich zorgen te maken over de sociale huurmarkt.
In het verleden werden er weliswaar te veel goedkope huurwoningen in één keer opgeleverd, maar nu is er juist een gebrek aan. Corporaties bouwen wel, maar vragen vaak een huurprijs vlak onder of zelfs boven de huurtoeslaggrens.

[Reactie: dat klopt en hun nieuwbouw zit vaker boven dan onder de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag.]

Buwalda noemt het "een drama" voor gezinnen met weinig inkomen. "Stel je bent een moeder en je man gaat bij je weg, of je hebt schulden, dan kun je vaak geen huis kopen." Een goede huurwoning blijkt dan ook moeilijk te vinden. Wie wel een bescheiden hypotheek kan krijgen, heeft volop keuze. Starters kunnen op Funda kiezen uit 215 woningen tot €125.000. Ook het aanbod van iets duurdere huizen is ruim.

[Reactie: het drama is niet dat je geen huis kunt kopen, het drama is dat er niet zomaar een betaalbare huurwoning is te vinden. Dat geldt overigens ook voor de eenpersoonshuishoudens. En lang niet iedereen kan starter zijn op de koopmarkt. Daarvoor is vast betaald werk in verband met een hypotheek wel een vereiste. Het is ook de vraag of het aantal aangeboden koopwoningen momenteel niet erg hoog is in Leeuwarden, vergeleken met diverse andere steden. En m.i. zijn voor alle huizen momenteel de vraagprijzen te hoog. Daarin zit de nodige 'gebakken lucht' en wat dat betreft zou het niet zo erg zijn als de prijzen zo'n 10 tot 15 procent zouden dalen.]

Van stagnatie op de stedelijke woningmarkt is geen sprake, zegt Buwalda. Hij herkent zich niet in de verhalen van een aantal kleinere makelaars. Die meldden onlangs in deze krant dat de verkoop daalt, terwijl huizen veel langer te koop staan.

[Reactie: mijn indruk is dat huizen wel degelijk langer te koop staan, mede door de vraagprijzen. En waarom zouden de ervaringen van die andere makelaars niet kloppen? Wellicht bevinden we ons op het kantelpunt waarbij bij de ene makelaar de verkopen nog wel lopen en bij de ander al beginnen te stagneren.]

Makelaardij Hoekstra, die verreweg de grootste makelaar van Friesland is, ziet juist een tegengestelde ontwikkeling. "We hebben nog nooit zo'n goed half jaar gehad", zegt Buwalda over de eerste helft van 2008.

[Reactie: deze opmerking kan pep-talk zijn: nog niet willen toegeven dat de zaak bezig is in elkaar te zakken?]

"Natuurlijk staan in NoordFriesland de prijzen onder druk." Maar dat laatste is allange tijd zo en geldt niet voor Leeuwarden en de rest van de provincie, stelt hij. "Wat wel erg vervelend loopt, zijn panden die door eigenaren slecht onderhoudeh zijn." En zij zetten soms veel te hoog in met hun vraagprijs.

[Reactie: wat betreft Noord-Friesland klopt het verhaal wel. Maar wat Leeuwarden betreft: het inwonertal stijgt van jaar tot jaar niet zo hard. Waar moeten al die kopers wegkomen? Uit de huurwoningen? Ik zie daar geen leegstand. En de enorme instroom van mensen naar Leeuwarden toe is er ook al niet. Voor wat betreft slecht onderhouden koophuizen: die konden wel eens een prooi worden van huisjesmelkers die van de krapte op de sociale huurmarkt gebruik maken om ook liefst te duur kun verwaarloosde pand te gaan verhuren...]

Aan ruime eengezinswoningen tussen €150.000 en €250.000 is echter nog grote behoefte, stelt Buwalda. Starters willen op een gegeven moment doorstromen naar zulke huizen, liefst twee-onder-één-kapwoningen. De komende jaren wordt meer gebouwd in dit prijssegment, vooral in de Zuidlanden.

[Reactie: dat klopt wel ongeveer met de conclusies in het gemeentelijke Woonplan 2008-2013 voor wat betreft de prijsklasse van nieuwbouwhuizen waar de meeste vraag naar is. Bij kopers dan...]

Volgens gemeentelijke cijfers neemt de gemiddelde verkooptijd van een woning geleidelijk toe. Daarbij speelt een rol dat het moeilijker en tijdrovender is om financiering te krijgen, zegt Buwalda. Maar wie zijn huis goed onderhoudt en een redelijke prijs vraagt, raakt het heus wel kwijt, stelt hij.

[Reactie: ja, vast wel, als je maar lang genoeg wacht... Ik kan diverse huizen aanwijzen die al een jaar te koop staan, ondanks dat de verkoper tussentijds zijn prijs naar beneden heeft bijgesteld...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. [].