KRAKERS NEMEN BEZIT VAN
OUDE SCHOOL BILGAARD
Gemeente stuurt bemiddelaar naar krakers in school De Trilker
Kraakspreekuur Oost te Amsterdam over het zoeken van een woning, kraken, kraakwachten ed.


"Krakers nemen bezit van oude school Bilgaard"
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 14/6/08 plus:
"Gemeente stuurt bemiddelaar naar krakers in school De Trilker"
Van website Liwwadders 17/6/08 plus:
Kraakspreekuur Oost te Amsterdam over het zoeken van een woning, kraken, kraakwachten ed. Meteen naar dit artikel.


Voorzover ons bekend was de woning boven schoenwinkel Van Haren aan de Nieuwestad al een hele tijd het enige gekraakte pand in de stad. Daar is nu verandering in gekomen. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 14/6/2008:

KRAKERS NEMEN BEZIT VAN OUDE SCHOOL BILGAARD

LEEUWARDEN - Krakers hebben de voormalige vestiging van basisschool De Trilker in de Leeuwarder wijk Bilgaard bezet. De wijkvereniging reageert verrast op het nieuws. Het schoolgebouw aan de Brandemeer stond al ruim een jaar leeg.

[Je vraagt je af wat die wijkvereniging daar mee te maken heeft. Die zullen wel weer gaan janken en klagen en zitten stoken bij de gemeente dat het gruwelijk en vreselijk is, dat 'hun' buurt 'achteruit' gaat enz.
De betaalde welzijnsmaffia - de HWL - zal dat ongetwijfeld 'professioneel' verder voor hun 'vertalen'... En ook het wijkpanel Bilgaard zal zich ermee gaan bemoeien.]

De elf krakers, in leeftijd varierend van 17 tot 22 jaar, waren "gewoon op zoek naar woonruimte in Leeuwarden", vertelt hun woordvoerder Maarten Hoekstra. "Dit was simpelweg het eerste pand waarvan we wisten dat het al zo lang leegstond."

Het gebouw was behoorlijk verwaarloosd, zegt Hoekstra.
"Ruiten waren ingegooid, overal lag glas en rotzooi. We willen er nu voor zorgen dat alles er weer netjes uit komt te zien."
Volgens de kraker konden omwonenden de actie wel waarderen.
"Een paar buren kwamen de eerste dag zelfs even langs met een flesje wijn. Ze vonden het zonde dat het gebouw al zo lang leegstond."

Na hun verhuizing namen de krakers contact op met de gemeente en de politie. Die overhandigden ze een nette brief van hun advocaat, vertelt Hoekstra. "We vinden het belangrijk om alles netjes te regelen. En we willen hier in goed overleg met de buurt wonen."

[Het op voorhand inschakelen van een advocaat en het inlichten van de eigenaar van het schooltje en de politie wijst op een betere voorbereiding dan je soms ziet bij kraakacties. Deze stappen horen namelijk tot de standaard werkwijze bij een geplande kraakactie.]

Gerard Dijkstra van wijkvereniging Bilgaard is verrast over het bericht van de nieuwe bewoners van zijn wijk.

[Jawel, daar is 't weer: "zijn" wijk. Bilgaard is net zo min zijn wijk als dat het mijn wijk is. Vanaf heden is het dan ook de wijk van deze 11 krakers als je zo redeneert als hij doet...]

Volgens hem is het pas de tweede keer dat krakers zich in de Bilgaard ["de" Bilgaard is kennelijk een uitvinding van de LC] vestigen.

[Ja, en? Wat wil hij daarmee zeggen? Wij zijn een 'goede' wijk, er wordt bijna nooit gekraakt?]

De krakers hebben aangegeven zo lang mogelijk in De Trilker te blijven wonen.

[Voor zover de informatie nu strekt, hebben de krakers wel gas, elektra en water aansluiting. Ook in het verleden was dat bij Essent (netwerkbeheerder) wel mogelijk, maar tegen betaling van een forse borgsom. Of Vitens (water) ook een borgsom vraagt, is me niet bekend.]


Einde tekst LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. []

UPDATE 17/6/2008:

Op 17/6/2008 verscheen het volgende bericht op de website van Liwwadders:

Gemeente stuurt bemiddelaar naar krakers in school De Trilker (video)

De gemeente Leeuwarden probeert via bureau CareX een contract af te sluiten met de krakers die sinds drie weken de voormalige basisschool De Trilker aan de Brandemeer in Bilgaard bewonen. Het bureau, actief in het Noorden, voert namens opdrachtgevers het tijdelijk beheer over leegstaande panden. De krakers voelen wel wat voor een contract met CareX, maar willen eerst inzage in de voorwaarden.

[Ofwel een kraakwachtenbureau uit Groningen. Het gaat hier om:
Bureau CareX Postbus 41139 9701 CC Groningen
Email: Bureau@CareX.nl
Telefoon: 050-3144877 Fax: 050-3147731
Bezoekadres Achterweg 45 9725 BM Groningen
Het kantoor is direct ten zuiden van het Centraal station Groningen gelegen. Overige Gegevens: Girorekening 489988
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 765865.]

[De gemeente, die eigenaar is van het schooltje, vindt dus dat de krakers maar kraakwacht moeten worden. Het heet dat de krakers hier wel wat voor voelen. Dan zijn het ook geen echte krakers, maar a-politieke figuren die alleen onderdak zoeken en hoe, kan ze niks schelen. Dan hadden ze zich net zo goed meteen bij een kraakwachtenbureau kunnen melden.
De gemeente: die probeerde vroeger meteen te ontruimen, maar heeft, zoals ook al in het Woonplan Leeuwarden stond, haar taktiek gewijzigd. In onze reactie op het Woonplan stelden we:

Het Woonplan stelt: "Een deel van de leegstaande gebouwen wordt via anti-kraak bewoond, voor de toekomst verwachten we een verdere intensivering. Hiermee wordt niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid het bestaande vastgoed beter benut, het levert tevens een verrijking van de woningmarkt op." Einde citaat.

Wij zijn het hier niet mee eens: anti-kraak is een totale uitholling van het huurrecht, waaraan particuliere bureaus en bureautjes grof geld verdienen, speculerend op de angst voor 'krakers' bij bange eigenaren die niets met hun panden doen.
Bovendien weet men veelal als het om kraken gaat opeens allerlei voorschriften aan te voeren die moeten aantonen dat men toch echt niet (brand)veilig in een (kantoor)pand kan wonen, maar bij anti-kraak schijnt niets er meer toe te doen: wat voor krot of bouwval of pand met een niet-woon bestemming het ook is: als het maar anti-kraak is, wordt alles plotseling gedoogd.]

Zo’n elf krakers namen precies drie weken geleden bezit van de Trilker, die daarvoor bijna twee jaar leegstond. Met het plaatsen van bedden, stoelen, tafels en nieuwe sloten op de deuren, was de kraak geslaagd. De voormalige school is naast de een woning boven schoenenwinkel Van Haren aan de Nieuwestad en een woning aan de Johannes Semsstraat het derde pand in Leeuwarden dat momenteel gekraakt is.

[De Johannes Semsstraat is particulier woningbezit. Kennelijk gaat het om een pand van een particuliere verhuurder. Van enige onrust in de buurt Molenpad, onderdeel van de Vlietzone, hebben wij althans niets gehoord.]

Volgens krakers Maarten Hoekstra (22) en Leroy de Jong (18) verlopen de contacten met de buurt rustig en vriendelijk. “Er kwamen de eerste avond zelfs mensen langs met een flesje wijn”, aldus Hoekstra.
Na de bezetting werden eerst gemeente en politie geďnformeerd, waarna werd begonnen met het oplappen van het gebouw. “Veel ramen waren bijvoorbeeld al ingegooid”, zegt Hoekstra. Ook is een begin gemaakt met de aanleg van een kleine moestuin. Het pand wordt verder gebruikt als woon- en slaapverblijf, maar ook als oefenruimte voor bandjes.

Datum: Dinsdag, 17 Juni 2008

Voor de video, probeer de link
http://www.liwwadders.nl/data/nieuws/items/EkEFZpFlZkfnsjOUvJ.php

[Of die link het 'altijd' blijft doen kunnen we niet garanderen.]


Einde bericht op website Liwwadders. Commentaar tussen blokhaken. []

Wat zeggen anderen over het verschijnsel kraakwacht? Hieronder een verhaal van kraakspreekuur oost uit Amsterdam.

kraakspreekuur oost amsterdam -- iedere dinsdag 20.00-21.30 pretoriusstraat 28 -- ksuoost(A)squat.net --

woning nodig?
Daarin sta je niet alleen. In Amsterdam staan een kleine 50.000 mensen op de wachtlijst voor een goedkope huurwoning. Omdat er met een wachttijd van ruim 10 jaar rekening gehouden moet worden, nemen velen niet eens de moeite om zich in te schrijven. Reken dus maar dat er meer dan 100.000 of meer Amsterdammers op zoek naar permanente huisvesting zijn.

Op korte of langere termijn een betaalbare woning vinden valt dan ook zwaar tegen. Wat zijn je mogelijkheden ?

Een woning kopen:

De favoriete oplossing van staatswege, alleen moet je dat kunnen betalen. Reken maar met een koopprijs van anderhalf tot twee euroton. [Op dit moment stukker hoger in de Randstad...]
Als je dat niet op zak hebt, moet je het maar lenen. Dat houdt in dat je genoeg moet verdienen en dat je jouw salaris voor 20 jaar of meer moet verpanden. In tijden van loonmatiging en tijdelijke arbeidskontrakten valt dit zwaar tegen. De grote meerderheid van de genoemde 100.000 woningzoekenden maakt in ieder geval geen kans op een langetermijn-lening. En zij die wel een lening kunnen krijgen blijven in hun levensplanning ervan afhankelijk. Wie bij voorbeeld vanwege een ontslag de rente niet meer kan ophoesten wordt zijn huis uitgezet.

Een woning huren:

-een reguliere huurwoning...

Dat zal het dan moeten worden. Als je tien jaar op de wachtlijst staat maak je kans op een permanent en betaalbaar huurcontract volgens de woningwet. Gezien de plannen van de minister van volkshuisvesting is de kans echter groot dat je over 10 jaar op deze manier geen huis meer kan krijgen. Immers wordt zowel de regulering van de huurprijzen als de huurbescherming zwaar bedreigd.
[Daar is inmiddels bijgekomen: de massale sloop en verkoop van sociale huurwoningen door de woningcorporaties.]

...maar in de tussentijd...

Zelfs als je denkt over tien jaar een woning te kunnen krijgen moet je toch in de tussentijd ergens wonen. Welcome to the twilightzone! Gezien er dus geen reguliere huurwoning ter beschikking staat, zal je een al dan niet illegale tussenoplossing voor lief moeten nemen tot je aan de beurt bent.

...een tijdelijk huurcontract...

Er zouden geen regels zonder uitzondering bestaan. Terwijl de woningwet huurder ijzersterke rechten toekend, maakt een de leegstandswet verhuur van woningen in afwachting van sloop of renovatie mogelijk zonder deze rechten te waarborgen. Met andere woorden, je kan dezelfde woning voor dezelfde prijs huren zonder enig recht op onderhoud, huurbescherming of vervangende woonruimte. Maar je raadt het al, ook daarvoor zijn er tegenwordig lange wachtlijsten.

...onderhuur...

Gezien het tekort aan woningen geven mensen niet zo snel hun huurcontract op, ook hebben ze allang een andere woning gevonden. Als je in kranten of bij een woningbemiddelaar kijkt , krijg je vaak een woning aangeboden waar je je niet mag inschrijven en en vaak de rekening op de naam van de 'verhuurder' moeten blijven staan. Vaak is de huur onzettend hoog en komt er een flinke borg bij. Het onderverhuren van gehele woningen is bovendien verboden. Als de echte huiseigenaar, vaak een woningbouwvereniging er achter komt wordt je het huis uitgezet.

...als kraakwacht...

Als je denkt met het bovenstaande de onderste trapje te hebben bereikt vergis je je. Omdat er grote tekorten op de woningmarkt zijn gebruiken sommige huiseigenaren hun panden als spekulatieobjekt. Zulke panden hebben de hoogste waarde als ze op ieder moment leeg ter beschikking staan. Zodra een woning regulier verhuurd is, kan daarvan geen sprake zijn. Vaak komen deze huizen niet in aanmerking voor een vergunning tot tijdelijke verhuur omdat de eigenaars geen duidelijke plannen hebben.

Om te voorkomen dat deze opzet duidelijk zichtbaar word en gemeente of huisvestingsactivisten hun tegenwerken laten spekulanten hun huizen door kraakwachten bewaken. Kraakwachten hebben geen enkel recht op bescherming van hun huisvrede of andere woonrechten, het hele gebeuren is nergens in de wet vastgelegd. Vaak bevatten de overeenkomsten met spekulanten dan ook absurde regels zoals niet roken, geen logees of gasten, geen huisdieren, geen vakantie maar wel degelijk toegang voor de huiseigenaar op ieder moment. Uiteraard kan een kraakwacht vrijwel zonder vooraankondiging het huis worden uitgezet.

Tijdelijke huur en anti-kraak bevoordelen bovendien juist degenen die voor de tekorten verantwoordelijk zijn.

Kan je je in de bovenstaande 'oplossingen' niet vinden ? Vindt je het onredelijk dat er kennelijk met jouw grondrecht op veilig onderdak geen rekening gehouden wordt? Ben je boos omdat spekulanten van de woningnood profiteren en de overheid maar doet alsof haar neus bloedt ?

Ga dan kraken!

Omdat kennelijk niemand iets gaat doen om de woningnood aan te pakken (behalve mooie intentieverklaringen dan) kan je beter zelf iets ondernemen. Overwegende dat er ondanks 100.000 woningzoekenden nog steeds huizen leegstaan, om wat voor reden dan ook, kan je gewoon ook zonder toestemming van de eigenaar daar gaan wonen.

Kraken is een politieke daad

Voor je (samen met anderen) een leegstaand huis zelfstandig weer in gebruik neemt kan je beter over een aantaal dingen duidelijkheid krijgen: Als je kraakt doe je dat tegen de wil en vaak ook de baten van de eigenaar in. Sterker nog, je ontneemt hem of haar het beschikkingsrecht over zijn of haar eigendom. Dit gaat alleen maar lukken als je voor jezelf duidelijk hebt dat het recht op wonen veel belangrijker is dan het recht op eigendom.

Ondanks het feit dat in Nederland kraken niet verboden is kan je er mee rekening houden dat de staatsmacht kraken als eigenrichting beschouwt en principieel de kant van de 'gedupeerde' eigenaar gaat kiezen. Weliswaar is wonen ook volgens de grondwet een recht, toch blijkt in de praktijk dat je dit recht niet zonder een confrontatie met de overheid kan afdwingen. Dit gaat alleen maar lukken als je rechtvaardigheidgevoel veel sterker is dan je ontzag voor de overheid.

Maar geen paniek: ook al is er bijna altijd een confrontatie met de staat en de economische machthebbers, deze blijft toch meestal geweldvrij.

Kraken is een collectieve daad

Uiteraard staa je er niet alleen voor. Voor mensen die actief voor het recht op wonen optreden is onderlinge hulp vanzelfsprekend. Gezien de reden om te kraken, namelijk het maatschappelijke probleem woningnood, treden krakers in het algemeen dan ook als een soort bond naar buiten. Bij de voorbereiding van een kraakactie, bij de kraakactie zelf en bij het behouden en onderhouden van een kraakpand is er altijd advies een steun van andere krakers: vanuit de kraakgroep in de buurt, in de stad, landelijk en als het moet ook internationaal!

De kraakbeweging heeft geen formele structuren, je hoeft nergens lid van te worden en er zijn geen leiders, vertegenwordigers of stem-partijen. Andere krakers gaan je steunen naar mate zij van je inbreng en betrouwbaarheid overtuigd raken. Omdat krakers van dit netwerk afhankelijk zijn, is betrouwbaarheid heel belangrijk. Wie uit overtuiging zijn of haar best doet en dat goed weet te communiceren kan altijd op zijn of haar medestrijders rekenen.

Het initiatief ligt bij je zelf.

Als je wilt kraken moet je het karretje zelf trekken. Mensen gaan je graag en bijna onvoorwaardelijk ter zijde staan, maar het initiatief moet je zelf nemen en de uiteindelijke keuzes moet je zelf maken. In de praktijk houdt dat in dat je zelf een leegstaand huis moet weten te vinden, zelf moet uitzoeken waarom en hoe lang het leegstaat, zelf je woongroep moet samen stellen en zelf uiteindelijk daar moet wonen. Uiteraard kan je op praktische hulp rekenen zolang jezelf een duidelijk plan maakt en de uitvoering daarvan coördineert.

Als deze aanpak je geschikt lijkt om zelf iets aan je eigen woningnood en aan de woningnood in het algemeen te doen, neem dan contact op met de kraakgroep in de buurt waar je wil wonen. dit kan het makkelijks bij een kraakspreekuur.

KSU Oost

Lees ook alvast eens de kraakhandleiding op http://squat.net/kraakhandleiding


Einde tekst van verhaal Kraakspreekuur Oost te Amsterdam.