KRAKER HARDHANDIG UIT HUIS GEJAAGD


"Kraker hardhandig uit huis gejaagd"
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 7/1/2008.


Anno 2008 wordt er nog steeds gekraakt in Leeuwarden. Geen wonder als er gemiddeld op een sociale huurwoning die door een corporatie wordt aangeboden 80 reacties komen, zoals gisteravond door de SP werd gesteld in de commissie Stadsontwikkeling. En ook nog steeds zijn er particuliere eigenaren die menen voor eigen rechter te kunnen spelen. Uit de Leeuwarder Courant van maandag 7/1/2008:

KRAKER HARDHANDIG UIT HUIS GEJAAGD

LEEUWARDEN - De Leeuwarder kraker Wil Hoiting is zaterdagmiddag hardhandig uit zijn gekraakte woning aan de Tjerk Hiddesstraat gezet.
De eigenaar, een veertigjarige stadgenoot, heeft hem er met dreiging van een breekijzer uitgejaagd. Hoiting is van plan een advocaat in te schakelen. Ook wil hij aangifte doen.

[Waar precies het kraakpand is, is onduidelijk. Wellicht gaat het om het al vrij lang leegstaande voormalige postagentschap op de hoek van de Tjerk Hiddesstraat en het Cambuursterpad?]

Om half vier eiste de eigenaar toegang tot de woning. Hoiting weigerde. Omdat de woning al zeker twee jaar leeg staat, is het kraken volgens de regels legaal. Sinds 1 januari woont Hoiting in de woning. Maar de eigenaar pikte dat niet. Hij kwam even later terug.
"Met wel een groep van vijftien man, een complete knokploeg", aldus Hoiting, die bezoek had. De mannen verschansten zich in het huis en Hoiting belde de politie.

Een van de belagers sloeg een ruit in, waarna een aantal mannen naar binnen ging. Hoiting kreeg een klap tegen zijn hoofd.
De politie wist de mannen te sussen. Die heeft beide partijen aangeraden via een civiele procedure een en ander uit te vechten. Hoiting heeft de woning verlaten. Hij is nu dakloos.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Er is hier sprake geweest van huisvredebreuk, eigenrichting van de eigenaar en mishandeling. Aangifte doen is zeker op zijn plaats inzake laatstgenoemde feit. En als ik Hoiting was, zou ik zeker ook een advocaat inschakelen. Op soortgelijke wijze hebben ooit een groep krakers die door Pietje Rozendaal en consorten uit een kraakpand in de Kruisstraat waren verjaagd, diezelfde middag hun kraakpand teruggekregen...
Probleem de laatste jaren is, dat er weinig krakers zijn, zodat een pand zoals in dit geval, maar door 1 persoon bezet kan worden. Woont er een groepje mensen, dan kun je je beter verweren tegen dit soort praktijken van een pandeigenaar en kun je na een kraak sneller een pand barricaderen. Dan krijg je ook niet dingen als: "een van de belagers sloeg een ruit in" enz.

secretaris PEL