Ingezonden brief over studentencomplex
De Egelantier stelt:

Waarom alleen voor buitenlandse studenten?


Op 11/10/2007 ontvingen we het volgende commentaar van Simon van der Meer over een nieuw studentencomplex op de hoek van de rotonde Egelantierstraat en de Archipelweg; een deel van de rondweg:

Zojuist lees ik een stukje in het propaganda-blaadje van CHF WoonNieuws over de Egelantier. Een appartementencomplex voor studenten aan de Egelantierstraat in Heechterp-Schieringen, bestaande uit 21 appartementen voor 63 studenten.
Ze worden verhuurd aan BUITENLANDSE studenten omdat de hogescholen het hele complex voor vijf jaar van Woonbedrijf huren. De appartementen zijn zo gebouwd dat ze in de toekomst geschikt gemaakt kunnen worden voor bv. senioren.

Nou wist ik dat dit uiteraard weer een doelgroepencomplex is voor studenten. Studentenhuisvesting is ok (mits er ook voldoende voor iedereen wordt gebouwd) want zo blijven ze uit handen van huisjesmelkers.
Maar dit is al de zoveelste keer dat een complex alleen voor buitenlandse studenten wordt bestemd. De eigen studenten moeten maar van huisjesmelkers huren, maar de import van de hogescholen krijgen de beste complexen toegewezen. De omgekeerde wereld wat mij betreft. Niet vanuit racisme geredeneerd, maar buitenlandse studenten worden in het kader van uitwisseling voor de prestige van de hogescholen hier heen gehaald en daar wordt van alles voor gedaan, terwijl de "standaard" student in de krotten woont. Zo'n uitwisseling is geen kerntaak van een hogeschool, gemeente of woningcorporatie, dus het lijkt mij dat de huisvesting van de reguliere studenten de hoogste prioriteit heeft. Als die ok is, dan kunnen we kijken of er ruimte is om gastheer te zijn voor nog wat buitenlandse studenten.

Ook het geheel verbouwde voormalige Friesland College aan de Kanaalstraat is exclusief voor buitenlandse studenten. Hetzelfde geldt voor de complexen op het terrein van voormalig AZC Burmania
(zie ook http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_32121.aspx )

De vraag is natuurlijk: Wat zijn de motieven?
Ik denk 2 dingen:
- Dat Egelantier-complex wordt wellicht meegeteld in het aantal sociale huurwoningen dat gebouwd moet worden. Iets om na te gaan. Kortom, gemakkelijk targets scoren.
- De Hogescholen betalen flink huur, het is gewoon een melkkoe.

Verdere bezwaren tegen deze nieuwbouw:
- Waarom wordt dit in een wijk gezet waar al veel mensen met een laag inkomen en/of van buitenlandse afkomst wonen? Dat was toch al het argument om huurflats te slopen? Is het niet passender om dit in een andere wijk te zetten?
- Doelgroepen.. waarom niet voor iedereen? Als je de huurprijs beneden de huurtoeslaggrens voor jongeren stelt (uitgaande van zelfstandige eenheden), dan kunnen alle studenten (incl. eventuele buitenlandse studenten) maar ook (werkende) jongeren er een plekje vinden.
- Waar is de tijd dat men in dit soort gebouwen kleine maar degelijke en betaalbare zelfstandige wooneenheden realiseerde? De appartementen worden per kamer aan 3 mensen verhuurd, gewoon een melkkoe, niks sociaals aan. In plaats van 500 Euro vangen voor een appartement met drie slaapkamers, gewoon 3 x 300 Euro (schatting) + servicekosten pakken.

Groet, Simon


Einde tekst ingezonden brief.

Reactie secretaris PEL op enige passages in de ingezonden brief:

Citaat: "dus het lijkt mij dat de huisvesting van de reguliere studenten de hoogste prioriteit heeft. Als die ok is, dan kunnen we kijken of er ruimte is om gastheer te zijn voor nog wat buitenlandse studenten."Einde citaat.

Het is ongetwijfeld niet de bedoeling, maar op een bepaalde manier gelezen, komt dit op mij over als "eigen volk eerst". Ik stel dit niet om "politiek correct" te willen zijn, want of ik dat ben of niet ben, heeft eigenlijk niet zo mijn interesse, maar ik zie niet in waarom een en/en benadering niet mogelijk zou zijn. En ik heb overigens ook nooit ingezien waarom buitenlandse studenten altijd apart van Nederlandse studenten gehuisvest moeten worden. Iedere student z'n eigen thuisland?? Of een eis van de IND? Stel je voor dat er een buitenlandse student zomaar 'zoek' raakt?? Het lijkt mij beter dat in dergelijke complexen ook Nederlandse studenten wonen, liefst geen eerstejaars, maar wat ouder, die de buitenlandse student ook wat wegwijs kunnen maken in een voor hen vreemd land.

Citaat: "Waarom wordt dit in een wijk gezet waar al veel mensen met een laag inkomen en/of van buitenlandse afkomst wonen? Dat was toch al het argument om huurflats te slopen? Is het niet passender om dit in een andere wijk te zetten?" Einde citaat.

Dit was inderdaad een sloopmotief. Terecht wordt de tegenstrijdigheid met dat motief van gemeente en corporaties (b.v. indertijd bij de sloop van de maisonnettes) gesignateerd, maar vervolgens wordt met dat motief weer meegegaan, door te vragen of het niet passender is om deze studentenhuisvesting in een andere wijk neer te zetten. Waarom?? Zijn mensen met lage inkomens en/of van buitenlandse afkomst dan een probleem, of zijn ze wellicht *het* probleem als ze in substantiële aantallen bij elkaar wonen? Ik geloof niet zo in de zegeningen van de "gemengde bevolkingsopbouw" en diverse onderzoeksrapporten ook niet.

Citaat: "Doelgroepen.. waarom niet voor iedereen? Als je de huurprijs beneden de huurtoeslaggrens voor jongeren stelt (uitgaande van zelfstandige eenheden), dan kunnen alle studenten (incl. eventuele buitenlandse studenten) maar ook (werkende) jongeren er een plekje vinden." Einde citaat.

Deze opmerking geeft voor mij aan hoe het eigenlijk zou moeten: dit complex en vele andere woningcomplexen toegankelijk voor iedereen: binnenlandse en buitenlandse studenten, jongeren, maar ook ouderen als zij daarvoor kiezen. Toen in 1982 de Prins Frederikkazerne op de Amelandsdwinger in de binnenstad werd opgeleverd, was aanvankelijk het toelatingscriterium: van 18 tot 118... een uitgangspunt waarvoor het PEL toen had gepleit. Later werd dat uitgangspunt helaas verlaten, wat m.i. gewoon nergens goed voor was, om ook hier een doelgroepenbeleid in te voeren. Jong en oud, student of geen student, werkend of werkloos: men kon in 1982 bij de oplevering zelf beoordelen of men hier wilde wonen of juist niet. Maar dat waren andere tijden...

secretaris PEL