Nadat werd besloten dat de Vegelinbuurt voor het grootste deel plat gaat, werd het de afgelopen maanden stil rond deze buurt. Voor het eerst verschenen er onlangs weer twee berichten in de krant.
Uit de Leeuwarder Courant van 7-9-2000:


AANPAK VEGELIN DINGT MEE NAAR PRIJS

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden maakt kans op extra rijksgeld voor vernieuwing van de wijk Achter de Hoven/Vegelin. Het wijkplan is kandidaat-voorbeeldproject voor duurzame stedenbouw. Staatssecretaris Remkes maakt op 13 november bekend of Leeuwarden in de prijzen valt.

Voor de prijsvraag van de Rijksplanologische Dienst waren 171 projecten ingezonden. Achter de Hoven/Vegelin doorstond de eerste schifting en zit nu bij de laatste veertig. Wethouder Bearn Bilker (volkshuisvesting) zou een bijdrage uit de pot van ¦50 miljoen verwelkomen, omdat de financiering van het wijkplan nog niet rond is.
Einde eerste LC-bericht.

Commentaar: Kortom: De bekende solide financiële dekking zoals we dat in Leeuwarden gewend zijn: Plan maken, flink tekort erop en dan even prijsvraagje winnen om de gaten te stoppen...
Intussen zitten mensen in de bijstand die daar ooit een huisje kochten toen ze nog niet in de bijstand zaten, met een groot probleem: Huisje 'gedwongen' verkopen of onteigend worden, dan 'teveel' eigen geld hebben en dat eerst moeten opeten. Wij hebben hierover enige maanden geleden een voorstel ingediend bij de Cliëntenraad van de soos en het zou allemaal worden bekeken en: In september zouden we meer horen.
Intussen is de Cliëntenraad vergadering van september door de soos afgeblazen wegens 'te weinig agendapunten'. M.a.w.: Wat horen we van ons voorstel: Liefst niks meer als het aan de gemeente ligt. Laat ze maar barsten, die lui van het PEL en die lui in de bijstand in de Vegelin...
Uit de Leeuwarder Courant van 11-9-2000:


TOEKOMST VEGELIN EIND DIT JAAR BEKEND

LEEUWARDEN - De bewoners van de Leeuwarder wijk Achter de Hoven/Vegelin krijgen uiterlijk eind dit jaar uitsluitsel over de toekomst van hun woningen. Dit belooft Jan Michorius, gemeentelijk projectleider van de stedelijke vernieuwing in dit deel van de stad.

Enkele bureaus werken momenteel aan plannen voor een grondige verbouwing van de wijk.
[Dat is een eufemisme voor sloop...]
Architectenbureau Skets in Groningen bereidt de nieuwe stedenbouwkundige opzet voor.
Bepaald wordt onder meer welke 120 tot 160 woningen in de Vegelin het best gesloopt kunnen worden. Ook onderzoekt Skets waar, op welke wijze en in welke prijsklasse er nieuwbouw kan worden gepleegd. Het gaat hier om 46 tot 96 huizen.

De Stadsvernieuwingskorporatie (SVK) heeft opdracht gekregen om de bouwkundige staat van driehonderd huizen in kaart te brengen.
[Nu eerst zien hoe objectief de SVK daarbij blijft, nu kennelijk de sloopgeile gemeente opdrachtgever is.]
Er wordt niet alleen geschouwd in de Vegelinbuurt, maar ook in de nabijgelegen Fruitstraat, Van Asbeckstraat en Bernhardus Bumastraat. De gegevens zijn van belang bij het aanwijzen van sloop- en renovatiepanden.
[Dus toch ook weer de Fruitstraat...
Eerdere aanwijzingen voor mogelijke sloop van de flat daar stonden al in eerdere ambtelijke stukken: Daar moest een plein komen...
Nu nog die flat op papier richting ruïne schrijven...]

Voor ondersteuning van de bewoners is opbouwwerker Douwe Beimin aangetrokken.
[Nu ja, ondersteuning... Dat is de suggestie.
In werkelijkheid wordt het opbouwwerk door de gemeente ingehuurd om m.b.v. masserend taalgebruik bewoners zacht en kalm richting sloop te kletsen ofwel 'te begeleiden'.]

Bureau Penn van Klaas Jansma verzorgt de communicatie.
[Ook dit is iemand die in feite dezelfde rol speelt als het opbouwwerk. Hij zorgt voor avonden waar bewoners wat stoom kunnen afblazen, zodat de druk van de ketel is en de sloop- en nieuwbouwplannen er wat makkelijker doorkomen.]
Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen [].