Raadslid Piet van der WAl van PAL/GL:
'Wel daling tal sociale huurhuizen'


Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 23/10/2007:

'Wel daling tal sociale huurhuizen'

LEEUWARDEN - Het aantal goedkope huurwoningen in Leeuwarden is de afgelopen jaren met 113 gedaald, terwijl PvdA-wethouder RoeI Sluiter beweert dat er juist meer bij komen. Hij houdt zich dus niet aan de opdracht van de gemeenteraad, zo stelde PAL/Groenlinks-raadslid Piet van der Wal gisteren vast op basis van uitgebreid eigen onderzoek.

[Een raadslid wat een eigen onderzoek houdt: zeldzaam tegenwoordig. Men kan van alles zeggen van Van der Wal, maar hij is en blijft een raadslid met een lange ervaring op dit terrein.]

Sluiter had in de commissie stadsontwikkeling geen weerwoord op de presentatie van Van der Wal. Het raadslid had alle bouw- en sloopcijfers van de afgelopen jaren opgevraagd bij ambtenaren. Vervolgens maakte hij foto's van de betreffende panden. Hij sloeg aan het rekenen en kwam tot een conclusie die volkomen afwijkt van Sluiters verhaal.

[Dit is mooi, heel mooi... Dat de wethouder niet kan rekenen, hadden we al eerder vermoed...]

Uit cijfers die Sluiter eerder dit jaar naar buiten bracht, zou blijken dat er in de afgelopen drie jaar 130 goedkope huurwoningen zijn gesloopt, terwijl er 208 werden bijgebouwd. Dit zou betekenen dat de voorraad met 78 toenam. Daarmee zou Sluiter handelen naar de wens van de raad, die eist dat de sociale woningvoorraad gelijk blijft.

[Een ander punt is, dat bij de productiecijfers nieuwbouw ook de nieuwbouw voor bijzondere projecten wordt meegeteld, hoewel die woningen of wooneenheden alleen bestemd zijn voor bijzondere doelgroepen, bv. voor GGZ-cliënten. Niets mis mee, maar een 'gewone' woningzoekende heeft niets aan die woningen. Het PEL heeft laatst bij een overleg tussen gemeente en de huurdersorganisaties - gemeente wil nieuw Woningmarktplan maken - er op aangedrongen de nieuwbouw voor bijzondere projecten apart te vermelden en niet meer op één hoop te vegen met de productiecijfers van de "gewone" woningen.]

Van der Wal ontdekte echter op basis van de ambtenarencijfers dat de gebouwde huizen in de particuliere sector wel zijn meegeteld, terwijl de gesloopte particuliere huizen onterecht lijken te zijn genegeerd. Zijn herberekening leidt tot de conclusie dat de voorraad sociale woningen flink slinkt. Van der Wal eist dat dit tekort in de komende tijd alsnog wordt gecompenseerd door extra nieuwbouw.

[Dit is een nieuwe ontdekking: welke gesloopte particuliere woningen zou het om gaan: Vegelinbuurt, de flat aan de Fruitstraat? En opgelet: het flatje Het Korhoen vlak bij de hoge Avéroflat bij de Van Harinxmabrug wordt ook gesloopt. Zomaar, in stilte... Het gaat maar om 5 appartementen en aannemer Visser schijnt het gekocht te hebben om nieuwbouw neer te zetten, maar toch... Het waren flatjes - bouwjaar 1956 - met een redelijke woonkamer en 2 soms 3 slaapkamers in de lagere prijsklasse van de koopflats, zo even boven de 100.000 euro, wat tegenwoordig de lagere prijsklasse is... En echt fors verwaarloosd waren ze ook niet.. Zo gaat ook de sloop in het klein sluipenderwijs door.]

Wethouder Sluiter zei tijd nodig te hebben om uit te zoeken of het verhaal van Van der Wal klopt: "lk kan alleen maar zeggen dat ik naar mijn beste weten bezig ben geweest met de uitvoering van de opdracht van de raad."

[Ja, makkelijk antwoord: de ambtenaren zullen nu de goocheldoos wel weer opentrekken...]

De Leeuwarder huurdersorganisaties beklaagden zich gisteren bij Sluiter. Zij vinden dat er in de nieuwe wijken veel te weinig sociale huurwoningen worden gebouwd. In Blitsaerd bestaat alleen dure koop, in Zuiderburen is weinig sociale woningbouw en ook in de Zuidlanden zal dit hoogstens 10 procent zijn.

[De laatste tijd lijkt met name huurdersclub Nieuw Elan, de huurdersvereniging van Nieuw Wonen Friesland toch doorgekregen te hebben, dat het hollend bergafwaarts gaat met de aantallen beschikbare huizen op de sociale huurmarkt.]

Daardoor dreigt een grote tweedeling in de stad, vrezen de organisaties: "Het heeft er alle schijn van dat de gemeente Leeuwarden mensen met lage inkomens wil weren." Zij benadrukken dat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning erg lang zijn.

[Het plan om via de Huisvestingswet of via de zgn. Rotterdam-wet mensen met een uitkering van buiten de stad te weren uit Leeuwarden is mislukt: juridisch blijkt dit onhaalbaar...
Maar het gemeentebeleid gaat door: verminder de sociale huurmarkt zodanig dat mensen met lage inkomens van buiten hier nauwelijks iets kunnen huren en je bereikt je doel ook wel...
Ook wij hadden geconstateerd dat de wachttijden voor die huizen fors zijn gestegen: een indicatie vormen de toewijzingslijsten van Nieuw Wonen Friesland, die per woning vaak enige honderden reacties laten zien, al enige jaren lang. Uitschieters tot meer dan 300 reacties op een eengezinswoning vormen geen uitzondering meer... Er is bijna geen eengezinswoning meer te huren met een huur beneden de aftoppingsgrens voor gezinnen. Dat is de grens waarbij geen passendheidstoets nodig is voor huurtoeslag. En ook op simpele flatjes komen vaak over de honderdvijftig reacties binnen...]


Einde tekst LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken.[]