OOSTZIJDE BOOMGAARDSTRAAT BEDREIGD MET SLOOP
Huurders voelen zich misleid
over huurprijzen nieuwbouw

Sloop en nieuwbouw van 21 huurhuizen Boomgaardstraat


"Sloop en nieuwbouw van 21 huurhuizen Boomgaardstraat"
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 1/3/2007 plus:
"Sloop of renovatie woningen in de Boomgaardstraat?"
Uit de Wijkkrant Achter de Hoven van voorjaar 2007.


De huurders van de 24 woningen aan de oostzijde van de Boomgaardstraat in het Rode Dorp hebben een bewonerscomitee opgericht omdat ze zich misleid voelen door Corporatieholding Friesland:
Hun verhuurder wil deze woningen slopen en 21 nieuwbouw woningen terug bouwen. Een aantal jaren terug zouden deze huizen aanvankelijk samen met de rest van de huizen in het Rode Dorp worden verkocht aan de huurders, maar middenin de planvorming werd de oostzijde van de Boomgaardstraat hiervan uitgezonderd: dit bleven huurhuizen van (toen nog) woningcorporatie Patrimonium. Er spookten toen, ten tijde van wethouder Bilker, plannen om om de flat die daarachter langs de rondweg staat plus deze huizen plat te gooien ten behoeve van verbreding van de rondweg. Wethouder Bilker was indertijd tegen verkoop van de huurwoningen in het Rode Dorp en een boos vermoeden was toen dat de deal tussen de wethouder en Patrimonium was: Patrimonium gaat akkoord met sloop van deze twee complexen en de wethouder gaat akkoord met verkoop van de rest van het Rode Dorp. Als de corporatie nu woningen terugbouwt lijkt dat oude verhaal nu van tafel, maar de huurders van dat deel van de Boomgaardstraat die nu 228 euro huur zouden betalen zitten nu aan te kijken tegen een sloopverhaal en woningen die veel duurder worden dan de corporatie hen zou hebben voorgespiegeld. Eerst even een stukje terug in de tijd: Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 1/3/2007:

SLOOP EN BOUW VAN 21 HUURHUIZEN BOOMGAARDSTRAAT

LEEUWARDEN - Een rij van 24 huurwoningen aan de Leeuwarder Boomgaardstraat wordt gesloopt, om plaats te maken voor 21 nieuwe huurhuizen. Volgens ontwikkelaar Woonproject van de Corporatieholding Friesland zijn de woningen in slechte staat, zodat nieuwbouw noodzakelijk is. Daar is ongeveer EUR 1,6 miljoen mee gemoeid.

[Dat zou dan gemiddeld EUR 76.190,48/woning zijn.]

"Het kon echt niet meer", zegt Anjo Ozinga van Woonproject over de staat van de huidige panden. Hij spreekt van lekkages, verzakkingen aan de achterzijde van de huizen en een verouderde indeling.
"Dat moet je niet willen. De shovel er voor." Bewoners attendeerden hun verhuurder ook op de gebreken. Ter compensatie heeft Woonproject de huurprijs bevroren.

[Bewoners zeggen dat de corporatie 25 jaar lang niets aan het onderhoud heeft gedaan.]

De nieuwe huurhuizen worden in ongeveer dezelfde stijl als de bestaande bouw opgetrokken.
"Er is geen ruimte voor meer, omdat de woningen ongeveer 25 procent groter worden."
Dat betekent dat drie huishoudens niet kunnen terugkeren in de Boomgaardstraat, maar dat is volgens Ozinga geen probleem. "Er zit heel veel verloop in deze buurt."

[Dat laatste lijkt me sterk: De meeste huizen in het Rode Dorp zijn koophuizen geworden en zoveel koophuisjes in het Rode Dorp staan er niet te koop. Bovendien gaat het nu om huurhuizen en het zal duidelijk zijn dat vervangende huisvesting voor 228 euro niet of nauwelijks meer te vinden is of je belandt in de sfeer van flats.]

Wanneer de sloop en de nieuwbouw kunnen beginnen, durft Ozinga niet te zeggen: Momenteel voert Woonproject nog gesprekken met de bewoners. Eerst moet 70 procent van hen goedkeuring uitspreken over de plannen. Dat is nog niet gebeurd, maar Ozinga verwacht dat dit snel het geval zal zijn.

[Naar verluidt zou 80 procent van de bewoners een antwoordstrook hebben ingevuld waarin ze zouden hebben verklaard dat ze akkoord waren met de sloop, maar men zou door de misleidende voorlichting hebben gemeend dat men ongeveer voor dezelfde huur terug kon keren in de nieuwbouw. Dat is - met permissie - niet al te helder: Nieuwbouw huren liggen echt al jarenlang stukken hoger... In elk geval heeft men nu spijt van de verleende toestemming. Deze lijkt me echter intrekbaar, zeker als men meent slecht te zijn voorgelicht.]

Woonproject wil ook de ruimte aan de achterzijde van de woningen een opknapbeurt geven. Zo komt er ruimte voor parkeerplaatsen en moet er speelruimte voor kinderen komen. Om het gevoel van veiligheid onder bewoners te vergroten, komt er achter de huizen ook verlichting.

[Dat laatste is niet verkeerd, maar als er ruimte is voor parkeerplaatsen is er ook ruimte voor uitbreiding van de bestaande woningen naar de achterzijde toe, als daar behoefte aan is onder de huidige huurders.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken [].

Uit de Wijkkrant Achter de Hoven van voorjaar 2007 haalden we het volgende bericht:

Sloop of renovatie woningen in de Boomgaardstraat?

Misschien heeft u het in de Huis aan Huis gelezen: er is een aanvraag voor een sloopvergunning ingediend bij de gemeente voor de woningen aan de oostzijde van de Boomgaardstraat.

[Bewoners hebben bij de gemeente getracht deze aanvraag in te zien, maar werden naar hun zeggen met een kluitje in het riet gestuurd over computers die geen toegang konden krijgen en dergelijke ongein... Zouden ze behalve de PEL-website daar iets teveel geblokkeerd hebben??..]

De vergunning is op voorhand aangevraagd: eerst moeten de bewoners nog instemmen met de plannen van het Woonbedrijf. Als er minder dan 70% van de bewoners niet akkoord gaan, gaat de sloop niet door. Er zijn inmiddels 4 bewoners-bijeenkomsten geweest, die matig werden bezocht. Het Woonbedrijf wil het liefst deze woningen slopen, omdat renovatie duurder is dan sloop en nieuwbouw.

[Dat lijkt me sterk: als nieuwbouw gemiddeld EUR 76.190,48/woning kost, dan kun je voor laten we zeggen 40.000 tot pakweg 50.000 per woning toch heel wat doen qua renovatie zou je zo zeggen. Maar ongetwijfeld heeft CHF ook geredeneerd: een standaard-renovatie schrijven we af in 25 jaar en nieuwbouw in 50 jaar en we vangen in 50 jaar met als start al een veel hogere aanvangshuur - gesproken zou worden over 520 euro aanvangshuren - veel meer huur... Bovendien gaat het bij renovatie vaak ook om nogal wat achterstallig onderhoud en daarvoor mag men geen huurverhoging vragen.]

Tijdens de bewonersavonden zijn er al schetsen getoond van vervangende nieuwbouw. Na de sloop zullen er huizen terug komen die volledig in het straatbeeld passen.

[Dat laatste is mooi en het kan ook: zie maar naar de nieuwbouw in de Willem Loréstraat die m.i. netjes past in het straatbeeld. Alleen... voor die huizen gingen geen woningen plat en dat maakt veel verschil... Inmiddels zouden al diverse huren opgezegd zijn door de verhuurder, zodat het er slecht uitziet voor de huidige huurders in de Boomgaardstraat...]


Einde bericht uit Wijkkrant Achter de Hoven. Commentaar tussen [].