LPF-pand opnieuw gekraakt
UPDATE:
KRAKERS MOGEN BOVEN SCHOENENZAAK BLIJVEN


"LPF-pand opnieuw gekraakt. Bovenhuis boven schoenwinkel Van Haren ook gekraakt"
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 11/12/2006 plus:
"Krakers mogen boven schoenenzaak blijven"
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 13/2/2007.

Het leek er even op dat kraken op sterven na dood was in Leeuwarden, maar kennelijk is dat niet het geval. Uit de Leeuwarder Courant van maandag 11/12/2006:

LPF-PAND OPNIEUW GEKRAAKT

LEEUWARDEN - Het leegstaande pand van de Leeuwarder Papierwaren Fabriek aan de Harlingertrekweg is afgelopen weekeinde opnieuw gekraakt. Zes jongeren hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag om drie uur het houten paneel voor de glazen toegangsdeuren verwijderd en bivakkeren er sindsdien.

De jongeren werden direct na hun actie aangesproken door een medewerker van een beveiligingsbedrijf. Die zou de politie van de kraak op de hoogte brengen. Het is de tweede kraakactie sinds het pand verhuisde. Ook de leegstaande woning boven schoenwinkel Van Haren aan de Nieuwestad is vrijdagmiddag gekraakt. Hoeveel krakers er zitten is onbekend. Volgens een medewerker van de zaak veroorzaken ze weinig overlast. "Af en toe hoor je wat gestamp. Dat is alles."


Einde LC-bericht.

Tenslotte: Het gaat dus om twee kraakacties, waarvan eentje op de Nieuwestad, wat eigenlijk spectaculairder is dan de hernieuwde LPF-kraak. Het toont ook aan dat er weinig terecht is gekomen van het jarenlang in diverse vormen opduikende 'beleid' om het wonen boven winkels te bevorderen. Er waren indertijd zelfs subsidieregelingen voorin het leven geroepen, maar een groot succes is het op zich sympatieke en nuttige idee om het wonen boven winkels te bevorderen, nooit geworden. De Raad zou dit eens moeten evalueren. Er zal zo hier en daar heus wel eens een bovenetage verbouwd zijn, maar m.i. staat er nog te veel leeg te verkrotten. Kraakrijp, zullen we maar zeggen.

secretaris PEL


UPDATE 13/2/2007

De kraak van de bovenetage van schoenenwinkel Van Haren aan de Nieuwestad heeft een verrassend vervolg gekregen. Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 13/2/2007:

Krakers mogen boven schoenenzaak blijven

LEEUWARDEN - Een groep krakers mag voorlopig blijven in de magazijn- en kantoorruimte van schoenenwinkel Van Haren aan de Nieuwestad. Het bedrijf wilde in een kort geding afdwingen dat de krakers direct hun biezen pakten. De Leeuwarder rechtbank stelde gisteren vast dat zij weliswaar illegaal wonen, maar ziet geen noodzaak voor een snelle ontruiming.

[Als deze ruimten langer dan een jaar leegstonden, woont men weliswaar "zonder recht of titel", maar niet illegaal.]

De krakers namen medio december hun intrek in de ruimte boven de winkel en vervingen de sloten. Daar bevindt zich een kantoortje en een magazijn. Volgens Van Haren kan die ruimte sindsdien niet meer voor opslag van voorraad en inventaris gebruikt worden. De rechter stelde dat het bedrijf daar nauwelijks gebruik van maakte.

[En dat is nu juist het punt waar het om gaat: werden deze ruimten echt gebruikt, dan stonden zij niet leeg en kon het nooit komen tot minimaal 1 jaar leegstand. Onvermeld blijft of de krakers een advocaat erbij hadden gehaald en zo ja, wie, of dat zij hun verweer zelf hebben gevoerd.]

De bovenwoning zou half december nagenoeg leeg hebben gestaan. Er waren wel enkele losse onderdelen van magazijnstellingen aanwezig. Daar hebben de krakers bedden van getimmerd.

[Eigenlijk wel een leuk voorbeeld van hergebruik van materialen...]

Bovendien was er destijds voldoende opslagruimte in het magazijn op de benedenverdieping, zo oordeelt de rechtbank.

[Jammer genoeg wordt ook niet genoemd welke rechter dit vonnis wees.]

Ook oordeelt de rechter dat er geen brand- of schaderisico is nu de krakers er hun intrek hebben genomen. Van Haren beweert het tegendeel, omdat de water- en electriciteitsleidingen sterk verouderd zouden zijn. Het bedrijf bezint zich op vervolgstappen.

[Als Van Haren gelijk heeft inzake met name de elektrische installatie, dan zijn zij zelf al jaren onverantwoord bezig en wreekt zich weer het feit, dat het energiebedrijf al jaren niet meer omkijkt naar elektrische installaties voorzover zij zich achter de hoofdzekering van een pand bevinden. Ook Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente voert dan geen actief beleid en dt is niet alleen jammer, maar ook m.n. gevaarlijk t.a.v. brandgevaar. Het gaat hier om een oud en wellicht ook beeldbepalend pand in de rij panden aan de voornaamste winkelstraat van de stad. Het zou ook kunnen dat het elektra al jaren terug door Van Haren is uitgeschakeld, wat dan wijst op niet-gebruik of spaarzaam gebruik van deze ruimten door de jaren heen. Inzake oude waterleidingen is het enige risico lekkage en gevolgschade. Als de krakers wat opletten, wat uiteraard eigen belang is omdat je anders zonder water zit, wordt dit risico juist kleiner.
Al met al is opnieuw mijn conclusie dat het gemeentelijk beleid van "wonen boven winkels" in dit geval tot niets heeft geleid. In feite zouden m.i. de krakers hun kraak ook een politieke draai moeten geven door met hulp van derden een soort haalbaarheidsonderzoek te maken wat onderzoekt of sociale woningbouw mogelijk is. Dat is zeker niet makkelijk in dit subsidieloze tijdperk voor woningverbouw en het is in feite een poging om tot legalisatie te komen. Daar kun je als kraker uiteraard verschillend over denken. Nadeel van kiezen tegen legalisatie vond ik altijd, dat je als kraker op termijn dan toch weer op straat belandt, waarop je vervolgens enz. enz. Waarop vervolgens zo'n bovenetage weer verder staat te verrotten en te verkrotten... Inzake de vervolgstappen van Van Haren: wellicht kiezen ze voor een bodemprocedure als vervolg op het kort geding. Maar dat gaat veel langer duren dan zo'n kort geding...]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. [].