Niet alleen het blad WoonWijzer van de gezamenlijke Leeuwarder corporaties berichtte onlangs over het feit dat m.n. studenten problemen ondervinden bij het zoeken van onderdak in de vorm van een kamer of flatje van de woningcorporaties; ook de NHL-Krant (Van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) wijdde hier een artikel aan.
Uit de NHL-Krant van 30-8-2000, jaargang 13 nr. 1 het volgende:


SPANNING OP WONINGMARKT IN LEEUWARDEN

Het is dit studiejaar niet vanzelfsprekend binnen no time woonruimte te vinden in Leeuwarden. Vergeleken met voorgaande jaren hebben studenten moeite een geschikte flat of kamer te vinden. Leeuwarden is verdreven uit de top drie van steden waar gemakkelijk aan woonruimte te komen is.

Wat er ook verkeerd kan gaan voor studenten in Leeuwarden, aan woonruimte ligt het niet. Làg het niet. Die wàs er in voldoende mate, voor een acceptabele huurprijs en studenten hadden de keus. Een immense flat met vier kamers voor de student die op z'n privacy is gesteld. Een klein kamertje in een studentenhuis waar de wc met tien huisgenoten gedeeld moet worden voor de student die niet alleen kan zijn. Een riant appartement in een statig herenhuis hartje stad voor de student met aanzien en geld. Noem maar op, voor elk wat wils.

Tijden veranderen, soms totaal onverwacht. Riepen de voorlichters afgelopen jaar tijdens de open dagen van de Leeuwarder hogescholen nog dat het vinden van woonruimte geen enkel probleem was, nu het nieuwe studiejaar voor de deur staat zijn de flatjes vol en de meeste kamers verhuurd.
David de Potter (24) logeert al enkele weken bij een vriendin in Leeuwarden. Hij kan geen woonruimte vinden. De aankomend student aan de opleiding docent drama komt uit België. Inmiddels heeft hij op allerlei manieren geprobeerd aan een kamer te komen, maar alles mislukt.
'Via vrienden, via krantjes, via huisbazen van bekenden, ik doe poging na poging maar ik heb nog steeds niks.' Kritisch is hij niet, zegt hij, maar er is steeds een reden dat hij aangewezen blijft op zijn logeeradres.
'Zie ik een mooie kamer, wil de huisbaas alleen een meisje als huurder'.
[Particuliere kamerverhuurders hebben er een handje van de raarste eisen te stellen, afgezien van het feit dat ze vaak een all-in huur vragen en vaak winst maken op het energieverbruik door nooit een eindnota te sturen. In dit geval zit er meestal achter dat verhuurders soms menen dat meisjes 'netter' zijn dan jongens. Maar het kan ook zijn dat de verhuurder gewoon een viezerik is die het liefst ziet dat de huur deels 'in natura' wordt voldaan. Zulke typen bestaan nl. ook.]

De familie Miedema in Leeuwarden verhuurt enkele kamers en appartementen.
Normaal regelen ze de verhuur via-via. Deze zomer waren ze ietwat laat vanwege de vakantie en ze plaatsten een advertentie in de Leeuwarder Courant. 'Appartement in de stad voor ¦425,- exclusief.' De telefoon stond roodgloeiend.
Mevrouw Miedema: 'Het is gewoon vervelend dat we een advertentie hebben gezet, je moet steeds mensen teleurstellen. Ik denk dat er ruim dertig belangstellenden waren.'
[Maar dat is niks bijzonders: Een flatje dat deze prijs heeft in het blad WoonWijzer van de corporaties levert gegarandeerd ongeveel 50 tot 60 ingestuurde bonnen op volgens de lijsten met toewijzingsresultaten...]
Er is volgens mevrouw Miedema te weinig aanbod. 'Als er zelfs op een redelijk prijzig appartement al zoveel reacties zijn,' redeneert ze.
[Het appartement is in feite vrij goedkoop, als het er tenminste niet als een beest uitziet of als het geen 1-kamer appartement betreft. Het aantal reacties is eerder een indicatie van de druk op het goedkopere deel van de woningvoorraad. Dat er te weinig aanbod is, werd onlangs ook bevestigd door het blad WoonWijzer van de corporaties dat stelde: "De woningcorporaties kunnen niet aan de vraag voldoen..." m.b.t. de vraag naar flats en kamers door studenten.]

Het loopt elke dag storm bij de Stichting Studentenhuisvesting (SSH).
Terwijl de boekwerken, waarin particulieren woonruimte aanbieden, normaal gesproken minstens veertig kamers tellen, zijn ze nu op drie kamers na leeg.
Erika Dolstra van de SSH ziet veel studenten teleurgesteld vertrekken. 'Het is heel anders dan andere jaren. Er is overduidelijk een tekort.' Ze denkt dat er een toename van studenten is in Leeuwarden.
[Maar er is ook een afname van het aanbod in WoonWijzer van het aantal aangeboden goedkopere woningen en flats, zoals bleek uit het Jaarverslag Centrale Registratie Woningzoekenden over 1999.]

Ook Woningstichting Nieuw Wonen Friesland kan de vraag naar woonruimte niet aan. 'Het aanbod is verminderd en de vraag vergroot. Een toevalstreffer,' zegt Leen van Zandvoort van Nieuw Wonen.
[Dat laatste denk ik niet: Ook uit het CRWL Jaarverslag 1999, dus vorig jaar, bleek al een toenemend aantal ingestuurde bonnen per woning tot ¦650,- huur en een afnemend aanbod qua woningen tot die huurprijs.
Niet iedereen is maar rijk; niet iedereen kan zich een koopwoning permitteren met de huidige koopprijzen, niet iedereen kan maar doorstromen naar nieuwbouw in Zuiderburen met koopprijzen van 4 tot 6 ton...
Mijn vermoeden is, dat de woningmarkt in de lagere huurprijsklassen steeds schaarser gaat worden, al zou het alleen al zijn door de jaarlijkse huurverhoging en de onhebbelijkheid om bij een leegkomende woning de huur meteen flink te verhogen. Dat laatste heet 'huurharmonisatie'.]

'Studenten moeten wat langer wachten dan voorgaande jaren, maar het hangt er ook van af hoe lang ze staan ingeschreven. Die inschrijftijd is een maand of twee langer dan anders. Toen had je zeker woonruimte in juni of juli als je je in februari had ingeschreven.'
[Zo is het maar net: Als je je nu in februari van het jaar ervoor alvast laat inschrijven, lukt het ook vast wel. Alsof je enige jaren vantevoren al precies duidelijk hebt in welke studierichting en in welke plaats je een opleiding wilt gaan volgen en of precies ruim vantevoren is te bekijken of er ergens plaats voor je is op juist die bepaalde opleiding.]

Janneke Pelgrim (18) uit Zutphen wist al in november dat ze in Leeuwarden ging studeren, aan de Hotelschool. 'Ik was nogal laks met inschrijven, dat deed ik pas in februari.'
[M.a.w.: Ze staat nu ruim een half jaar ingeschreven.]
Met als resultaat dat ze nu bij kennissen moet logeren tot ze in aanmerking komt voor een tweepersoons flatje. Ze maakte zich niet druk, omdat ze van jan en alleman had gehoord dat het reuze eenvoudig was om in Leeuwarden onderdak te vinden.

Van Zandvoort van Nieuw Wonen Friesland weet niet hoe deze ommeslag in de Leeuwarder verhuurbranch is ontstaan. Van enige invloed is de sloop van de Jan Evenhuisflat. 'Dat zijn honderd woningen die voornamelijk bewoond werden door studenten. Die gaan niet in de herverhuur en de studenten die er uit moesten hebben we gedeeltelijk herplaatst.'
[Gedeeltelijk? Waar bleef de rest dan? Werd hen verteld: Zoek maar iets op de particuliere kamermarkt? Officieel moet de woningcorporatie passende herhuisvesting aanbieden, ook al huur je maar een kamer in een flat van de corporaties, maar hen kennende, ben ik hier niet helemaal gerust op. Iemand die z'n rechten niet kent, kan snel overbluft worden. Daar zijn sommige verhuurfunctionarissen niet te goed voor. Als het waar is dat de sloop van de S8-flat Jan Evenhuisstraat ook al een effect heeft m.b.t. de beschikbaarheid van studentenhuisvesting, hoe moet het dan gaan als op enige termijn alle splitlevel flats in Lekkumerend plat gaan?!
Forse toename huisjesmelkerij en opkoperij van goedkopere huisjes? Gevolgd door verwaarlozing onderhoud van deze woningen, waarop de gemeente uiteindelijk stelt: De wijk moet plat?
Kortom: Toenemende huisjemelkerij als 'nuttige' wegbereider voor de gemeentelijke sloopplannen in het kader van de 'sociale vernieling'?
Ofwel: De wonderbaarlijke 'natuurlijke orde der dingen' van het kapitalisme van John Adams?]

Ook zijn er minder opzeggingen van woningen, weet Van Zandvoort. Hij begrijpt dat nieuwe studenten een andere verwachting hebben als ze in Leeuwarden komen. 'Leeuwarden stond altijd in de top drie qua huisvesting. Het is nu wat lastiger, maar over een maand of twee verwachten we dat het wel bijtrekt.'
[Waarop is die verwachting dan gebaseerd? Dat zegt hij er niet bij. De trend is gewoon, dat het aantal huuropzeggingen van goedkopere woningen terugloopt. Dat begon in 1999 en aan de toewijzingslijsten te zien zet die terugloop van het aanbod zich voort, evenals de verhoogde vraag naar de nog vrijkomende goedkopere woningen.]

Voorlopig blijven de studenten bij kennissen logeren. Of ze moeten zich storten op de krant waarin advertenties van particuliere huisjesmelkers staan.
[In de Leeuwarder Courant staan vrij weinig advertenties van dat soort. Ook dat was voorgaande jaren wel anders. Kennelijk zit ook daar weinig aanbod meer.]

Marijke Brouwer
Einde artikel uit NHL-Krant. Commentaar tussen [].