EIGEN HUURDERS EERST:
WONINGZOEKENDEN BIJ NIEUW WONEN FRIESLAND KANSLOOS VOOR NIEUWBOUW HUURWONING
EIGEN BERICHT 28/9/2006


EIGEN HUURDERS EERST: WONINGZOEKENDEN BIJ NIEUW WONEN FRIESLAND KANSLOOS VOOR NIEUWBOUW HUURWONING

EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 28/9/2006

Bij woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland ingeschreven woningzoekenden zijn in de praktijk kansloos bij oplevering van nieuwe huurwoningen van deze woningcorporatie.

De feiten: Enige tijd geleden heeft Nieuw Wonen Friesland in een aantal wijken aangrenzend aan een door hen in aanbouw genomen nieuwbouwcomplex huurwoningen, hierover een bericht verspreid. Het gaat om zowel appartementen als laagbouwwoningen aan de "Kop van het Zuidvliet" langs het Zuidvliet, dan de hoek om langs de Franklinstraat en nogmaals de hoek om langs de Willem Loréstraat. Op de laatste plaats komen 11 eengezinswoningen waarvan enige onder de aftoppingsgrens voor huurtoeslag. Dit is ook het geval met woningtype A van de in totaal 35 appartementen langs het Zuidvliet en in een 7 etages hoge woontoren aan de Franklinstraat. Woningtype A zou een netto huurprijs gaan doen vanaf EUR 465,00 Dit is belangrijk voor mensen met lagere inkomens, opdat ook zij een nieuwbouwwoning of flat kunnen huren.
Kortom: Eindelijk werd het weer eens interessant: Zij het heel beperkt, toch wat nieuwbouw onder de aftoppingsgrens en in principe gebouwd voor alle leeftijden, zo werd gesteld.

Door een teleurgestelde, al tijden bij NWF ingeschreven woningzoekende werd ons de volgende brief toegestuurd die hij had ontvangen nadat hij indertijd zijn belangstelling kenbaar had gemaakt voor een woning in dit complex:
NWF
Nieuw Wonen Friesland

[NAW-gegevens weggelaten]

Leeuwarden, 22 september 2006

Onderwerp : project Zuidvliet
Kenmerk : K & W/2006.1658/GRi

Geachte heer/mevrouw,

Enkele maanden geleden hebt u interesse getoond in het project Zuidvliet. Met bijgevoegde nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van het project.

De verhuurprocedure gaat binnen nu en enkele weken van start. Hierbij hebben de huidige huurders van Nieuw Wonen Friesland voorrang. De honderden reacties zorgen ervoor dat wij helaas niet iedereen voor deze verhuurprocedure kunnen uitnodigen.

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Gina Pporting op telefoonnummer (058) 233 41 34 of met Gwendy Richard op telefoonnummer (058) 233 41 11.

Met vriendelijke groet.

Aukje Kooistra
Manager Klanten & Wonen

Bijlage: nieuwsbrief Zuidvliet


Einde tekst brief NWF

Waarom wordt hiervoor een aparte verhuurprocedure gestart? Om het z.g. kaf van het koren te kunnen scheiden volgens hun eigen subjectieve 'normen'?? Waarom worden deze huizen in aanbouw niet gewoon op de wekelijkse lijst van te huur aangeboden woningen gezet in de Leeuwarder Courant en op hun website op internet opdat ingeschreven woningzoekenden daarop kunnen reageren?

Nu staan in de praktijk de bij hen ingeschreven woningzoekenden buiten spel terwijl nu juist zij aangeven woningzoekend te zijn. En het idiote is dat een huurder van NWF die tot nu toe niet ingeschreven was en dus kennelijk niet op zoek was naar iets anders, nu bij voorrang aan een andere woning geholpen wordt. Zou NWF bij diegene ook op huisbezoek komen om te zien of diegene wel netjes woont? Want dergelijke berichten bereikten ons in het recente verleden ook al van de kant van NWF-huurders die een andere woning wilden...
Al met al is met bovenstaande brief weer eens is aangetoond dat ook het woonruimteverdeelsysteem van NWF in de praktijk niets voorstelt...

secretariaat PEL